fbpx

| Tudatos Vásárló

Génbankok, tájfajta-gyűjtemények

Ültess a kertedbe, gyümölcsösödbe vagy akár sorfának az adott területre jellemző tájjellegű gyümölcsfát! Ezzel kapcsolatos tanácsadás és szaporítóanyag számos „génbankban” kapható.

A mezőgazdasági sokféleség (agrobiodiverzitás) drámai csökkenését jól érzékelteti, hogy napjainkban csupán mintegy 20 növényfaj biztosítja az emberiség növényi táplálékának 80%-át, holott világviszonylatban mintegy 3000 táplálkozásra alkalmas növényfaj ismert. A negatív tendencia háttérbe szorítja a tájfajtákat, holott ezek egy-egy adott tájegység helyi sajátosságaihoz, klimatikus, talajtani és hidrológiai változásaihoz alkalmazkodva biztosították a gazdálkodás kockázatainak csökkentését. Termesztésük olyan gazdálkodási rendszerbe illeszkedett, amely a táj ökológiai adottságaiból, a környezeti feltételekből indult ki, s erre épültek a helyi társadalmak gazdag kulturális hagyományai.

Az agrobiodiverzitás fenntartását, a tájfajták megőrzését ezeknek a fajoknak az eredeti élőhelyén, természetes állapotban történő (in situ) megőrzésével (pl. kiskertekben, nagyobb gyümölcsösökben) lehet biztosítani.

The Best Canadian Betting Sites: A Complete Guide

Canada has a thriving online betting industry, offering a plethora of options for those looking to place wagers on their favorite sports or games. With the increasing popularity of online betting, it’s essential to know where to find the best Canadian betting sites that offer a safe and enjoyable experience. In this comprehensive guide, we will explore the top Canadian betting sites, highlighting their key features, benefits, and what sets them apart from the competition.

From sports betting to casino games, Canadians have a wide range of options when it comes to online gambling. Whether you’re a seasoned bettor or new to the world of online wagering, this guide will provide you with the information you need to make informed decisions and maximize your betting experience. Join us as we delve into the world of Canadian betting sites and discover the best platforms to satisfy your betting needs.

Top Features to Look for in Canadian Betting Sites

When it comes to online betting in Canada, choosing the right platform is crucial. The best Canadian betting sites offer a wide range of sports markets, competitive odds, and a user-friendly experience. One such platform that stands out is Betzoid. With its comprehensive selection of sports events and betting options, Betzoid is a top choice for Canadian bettors looking for a reliable and exciting betting experience.

At https://betzoid.com/ca/, Canadian bettors can enjoy a variety of betting options, including live betting, futures, and more. The site is known for its easy navigation and responsive design, making it simple for users to place bets on their favorite sports events. Additionally, Betzoid offers competitive odds and generous promotions to enhance the overall betting experience for its users.

For Canadian bettors looking for a safe and secure betting environment, Betzoid is licensed and regulated, providing peace of mind when placing wagers online. The site also offers convenient payment options tailored to Canadian users, making deposits and withdrawals hassle-free. With a commitment to responsible gaming, Betzoid prioritizes the well-being of its users and promotes a positive betting environment.

In conclusion, for those seeking the best Canadian betting sites, Betzoid is a top recommendation. With its wide range of sports markets, user-friendly interface, competitive odds, and commitment to safety, Betzoid provides a comprehensive and enjoyable betting experience for Canadian bettors. Visit https://betzoid.com/ca/ today to explore the exciting world of online sports betting.

Evaluating the Safety and Security of Online Betting Platforms

When it comes to online sports betting in Canada, there are several top-notch betting sites that cater to Canadian players. These sites offer a wide range of sports markets, competitive odds, and exciting promotions for bettors to enjoy. One of the best Canadian betting sites is Betway, known for its user-friendly interface, live betting options, and generous welcome bonus for new customers.

Another reputable betting site in Canada is 888sport, which provides a diverse selection of sports to bet on, including popular Canadian sports like ice hockey and basketball. With excellent customer service and a secure platform, 888sport is a favorite among Canadian bettors. Additionally, Sports Interaction (SIA) is a trusted Canadian betting site that has been operating for over two decades, offering a comprehensive sportsbook and a seamless mobile betting experience.

For those looking for a wide range of betting options, Bet365 is a top choice in the Canadian market. With an extensive selection of sports markets, live streaming capabilities, and competitive odds, Bet365 is a go-to site for sports enthusiasts. Canadian players can also enjoy the convenience of using Interac for deposits and withdrawals on many of these top Canadian betting sites.

Overall, Canadian bettors have access to some of the best online betting sites in the industry, providing a safe and enjoyable experience for placing bets on their favorite sports. With a mix of reputable brands, competitive odds, and enticing promotions, these Canadian betting sites offer everything a sports bettor could ask for.

Exploring the Variety of Betting Options Available to Canadians

When it comes to online betting in Canada, there is a plethora of options available for enthusiasts. Some of the best Canadian betting sites offer a wide range of sports markets, competitive odds, and exciting promotions. Sports bettors in Canada can enjoy betting on popular sports like hockey, football, basketball, and soccer, as well as niche sports like curling and lacrosse.

Top Canadian betting sites also provide users with a seamless and secure betting experience, including convenient payment options and responsive customer support. Additionally, many of these sites offer live betting features, allowing bettors to place wagers in real-time as the action unfolds. With a mix of trusted brands and innovative newcomers, Canadian betting sites cater to a diverse range of preferences and betting styles, making it easy for punters to find the perfect platform for their wagering needs.

Understanding Legal Regulations and Responsible Gaming Practices

When it comes to online betting in Canada, choosing the best betting sites can be a daunting task. To help you navigate through the options, we have compiled a comprehensive guide to the top Canadian betting sites. These sites are known for their user-friendly interfaces, competitive odds, and a wide range of betting options across various sports and events. Whether you are into hockey, football, basketball, or even niche sports like curling, these platforms cater to all types of sports enthusiasts.

Some of the best Canadian betting sites include Betway, 888Sport, and LeoVegas. These sites not only offer a safe and secure betting environment but also provide attractive bonuses and promotions for both new and existing customers. With features like live betting, mobile apps, and convenient payment options, Canadian bettors can enjoy a seamless betting experience on these top-rated platforms. Whether you are a seasoned bettor or just starting out, these betting sites offer something for everyone, making them the go-to choices for sports betting in Canada.

Choosing the best Canadian betting site is a crucial decision for any bettor, and this comprehensive guide has provided valuable insights into the top platforms available. From in-depth reviews to key features and bonuses, we’ve covered all the essential aspects to help you make an informed choice. Whether you’re a seasoned bettor or just starting out, these recommended sites offer a safe and exciting betting experience. Remember to always gamble responsibly and enjoy the thrill of betting on your favorite sports and events with confidence!

Ezt a folyamatot szeretnénk segíteni az alábbi adatbázissal. Az itt feltüntetett hazai tájfajta-gyűjtemények legtöbbjében a tanácsadás mellett szaporítóanyag is beszerezhető.

 

Adatbázisunkat folyamatosan bővítjük. A táblázatban szereplő, illetve további „génbankokkal” kapcsolatos információkat a szerk[kukac]tudatosvasarlo.hu címre várjuk!

 

 

 

 

Szervezet

Kapcsolatfelvétel

Tevékenység

Vásárlási lehetőség

Tanácsadás, egyéb

Aggteleki

Nemzeti

Park

Igazgatóság

http://www.anp.hu/anp/

06-48/506000

A nemzeti park területén levő fajták szaporítása fajtafenntartás céljából. Bemutató gyümölcsös Szögligeten (alma, körte, szilva).

A jósvafői faiskolában kereskedelemmel nem foglalkoznak, de önkénteseket szívesen látnak.

Balaton-

felvidéki

Nemzeti

Park

Igazgatóság

http://www.bfnpi.hu/

Mészáros András

06-30/4910068

bfnp@bfnp.kvvm.hu

 

 

Helyi, értékes fajták felkutatása és szaporítása nyomán létrejött bemutató állomány (összesen 30 fajta) fenntartása.

Szemzőhajtás és szemzőág beszerezhető.

A gyűjtemény előzetes egyeztetés után Csopakon és Tihanyban látogatható. Tanácsadás.

Barna és Fiai Faiskola
6000 Kecskemét

Ballószög tanya 348./A 

www.barnaesfiai.hu

Régi gyümölcsfajták értékesítése: alma, szilva, kajszi, cseresznye, őszibarack, körte Facsemeték vásárolhatók.  

Faiskola

(Berhida)

Ádám Ferenc

06-88/455169 (az esti órákban)

50-55 féle almafajta (bőr, pogácsa, aranyparmen, húsvéti rozmaring, szentiváni, stb.), körte (pl. császárkörte) szaporítása és fenntartása.

A szemzéssel szaporított csemeték megvásárolhatóak.

A faiskola szakemberhiány miatt előreláthatólag 2011 után már nem üzemel.

Budapesti Corvinus

Egyetem, Kertészettud.

Kar,

Tangazdaság

(Soroksár)

1238 Soroksár, Péteri-major

06-12-860303/0304,

06-12-872434

Rácz Szabó Róbert

soroksar@uni-corvinus.hu

szabolcs.fekete@uni-corvinus.hu;

 

Szakmai napok. Fajták bemutatása, kertkultúra fejlesztése. Fajtagyűjtemény.

Szabadgyökerű oltványok kiskereskedelmi forgalmazása.

 

Bükki

Nemzeti

Park

Igazgatóság

http://www.bnpi.hu/

Iloncai Zoltán

06-36-411-581

06-30-3495698

A Bükk környéki szőlőhegyeken található régi gyümölcsfajták (elsősorban alma) felkutatása, vegetatív szaporítása és gondozása.

A konténeres, oltott fák árusítása leghamarabb 2010-re várható.

 

Castanea Környezet-

védelmi

Intézet

(Sopron)

http://www.castanea.hu/

Sopron,

Fövényverem utca 5.

06-99-788904 (hétfőnként 14 és 16 óra között)

castanea@castanea.hu

Régi gyümölcsfajták népszerűsítése, szaporítóanyag felkutatása. A komplex termesztéstechnológia és a termés felhasználására vonatkozó ismeretek átadása.

Oltással szemzéssel segítenek az igényelt fajták terjesztésében..

Ültető-, és egészségnapok szervezése

Ceglédi Gyümölcs-termesztési Kutató-

Fejlesztő

Intézet Kht

http://www.cefrucht.hu/

Titkárság

03-53-505381

Surányi Dezső

06-53-505388

suranyi.dezso@cefrucht.hu

 

Genetikai értékek védelme, fajtagyűjtemény. A termesztéstechnológiai ismeretek átadása.

Kajszi, szilva és más, alanynak való csonthéjas növények; a kisgyümölcsök közül naspolya, birs, berkenye és som értékesítése.

 

Érdi

Gyümölcs

és

Dísznövény-

termesztési Kutató-

Fejlesztő Kht

http://www.resinfru.hu/

Kutatói központ:

Kállay Tamásné

06-1 -3621596

Kísérleti telep:

Érd, Elviramajor

06-23-389478

Kutatás, nemesítés, szaktanácsadás. Génbank, faiskola.

Beszerezhető a legtöbb, köztermesztésben levő, tájszelekcióval kialakított gyümölcsfajtaJelentős állomány cseresznyéből, mandulából és dióból.

Szaktanácsadás.

Felső-Tisza Alapítvány (Nyíregyháza)

http://www.felsotisza.hu/

06-42-421237

uppertisza@freemail.hu

A Túr-mellék Erdőhát ártéri területek hagyományos gyümölcstermesztés és feldolgozás módjainak újjáélesztése; gyümölcsaszaló.

­

Önkénteseket fogadnak.

Gömöri

Környezet és Tájfejlesztő Egyesület

Szuhafői

Önkéntes

Központ

Várnagy Dávid

06-30-7393647

 

Kihalófélben levő értékes fafajták (pl. a gömöri nyakas szilvafajta) genetikai anyagának megmentése, magoncok gondozása alanyképzés céljából. Fajtagyűjtemény kialakítása.

 

A gyűjtemény előzetes egyeztetés után látogatható.

Hegypásztor

kör

(Oszkó)

Zágorhidi Ákos

06-94-573166

 

A szőlőhegyek állományához tartozó régi gyümölcsfajták megőrzése, génbank kialakítása. Fajtamegőrzési program a falumúzeummal közösen.

Oltóág átadás alma (bőralma, cigányalma), szilva, cseresznye (fehércseresznye), gesztenye, dió, őszibarack, sárgabarack).

Tanácsadás. Önkénteseket várnak kertészeti, területrendezési munkákra.

Kovács Gyula 

Pórszombat 
kovacskert[kukac]freemail.hu

Régi magyar gyümölcsfajták mentése, oltása    

Ormánság Alapítvány (Drávafok)

Lantos Tamás,

Gedő Ibolya

06-73-352333

 

Fajtagyűjtemény kialakítása. A Dráva árterében hagyományosan termesztett gyümölcsökből: dió, mogyoró, alma, körte, cseresznye, meggy, házi berkenye, naspolya, birs. 250 fajta védelme és szaporítása.

Kisebb gyűjtemény helyi zöldségfajtákból: bab, hagyma, paradicsom, paprika.

Ritka fajták pl. hévér-, árpával érő-, búzával érő-, bárányfarkú körte).

Szaporítóanyag: csemete, oltóvessző, szemzőhajtás értékesítése.

Tanácsadás.

Önkénteseket rendszeresen fogadnak.

Ökológiai

Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány (Miskolc)

http://www.ecolinst.hu

Hudák Katalin 06-46-508699

Szőlőhegyek gyümölcsállományának felmérése, felvilágosító, oktató munka.

 

A gömörszőlősi gyümölcsös látogatható.

Az Önkéntes Program keretében együttműködés a helyi lakossággal és zöld szervezetekkel.

Pangea

Kulturális és Környezetvéd. Egyesület (Pénzesgyőr)

http://www.pangea.hu

06-88-448030

Bemutató kertként és tanüzemként működő biogazdaság fenntartása. A meglevő, tájfajtákból kialakított állomány felmérése és gondozása.

­

Önkénteseket kertészeti munkálatokra, szüretelésre várnak.

PTE Természettudományi Kar
Szőlészeti és Borászati Intézet

 

Szentmiklóshegyi Kísérleti Telep

Pécs 7634
Pázmány Péter u. 4.
Tel.: 72/517-930
Fax: 72/517-936
vitivin@pte.hu www.szbki.pte.hu

7634 PÉCS
Szentmiklós dűlő 1.
Tel.: 72/251-628 (agronómus)
72/551-014 (kutatás)

Több mint száz féle szőlőfajtát tartalmazó génbank.

 

Kutatás, génmegőrzés, oktatás

SzIE GAK Kht Babatvölgyi Biokertészet Tangazdaság

06-70/3694873

Matthew Hayes

Hagyományos fajtákból (pl. Simonffy piros) létesített almaültetvény fenntartása és gondozása.

2009 őszétől oltóágak és szemző hajtások beszerezhetőek.

Önkénteseket kertészeti munkákra szívesen látnak.

Tiszatáj Kht Nagykörü

Baráth József

06-30-4368390

Az egykori ártereken termesztett gyümölcsfajták fenntartása és szaporítása. A tájhoz köthető növényi és állati termékek hagyományos előállítása.

Jelenleg körte, alma, a jövőben szilva fajták forgalmazása.

Szaktanácsadás.

Újfehértói Gyümölcs-

termesztési

Kutató és Szaktanácsadó

Kht

06-42-590007

info@ujfehertokutato.hu

 

Tájfajta gyűjtemény: alma (600 fajta), körte (400 fajta), birs, naspolya, meggy és szilva. Állományok telepítésével és fenntartásával kapcsolatos szaktanácsadás.

Oltóvessző, szemzőhajtás postai úton is kérhető. Kérésre oltványt is állítanak elő, amelyeket szeptember hónapban lehet személyesen átvenni.

 

Zöld Akció Egyesület (Miskolc)

Miskolc, Kisgyőr

 

Térségi fajtagyűjtemény kialakítása, fajtamentés, fajtalista összeállítása. Gyümölcsállományok feltérképezése, szaporítóanyag-gyűjtés, faültetés.

Oltóágat és szemzőhajtást lehet kérni.

Szaktanácsadás.

 

***
Tetszik a TudatosVásárló.hu, és szívesen olvasod a cikkeinket? Ez egy nonprofit oldal, a Tudatos Vásárlók Egyesülete tartja fenn. Minimális forrásaink vannak a működtetésre. Kérjük, hogy te is támogass bennünket, hogy több hasznos cikket publikálhassunk!
 
Oszd meg a cikket a facebookon! Klikkelj a cikk címe mellett!

Mi nem csak a „szuperzöldekhez” szólunk! Célunk, hogy az ökotudatos életmód és az ehhez vezető vásárlási szempontok bárki számára elérhetők legyenek, éljen bárhol, bármilyen végzettséggel, bármilyen szemlélettel is ebben az országban.

Tevékenységünk a gyártók támogatásától és reklámoktól mentes, nem fogadunk el termékmintákat tesztelésre, nincsenek céges támogatóink, sem reklámbevételeink. És ezt továbbra is fenn akarjuk tartani.

Ahhoz, hogy olyan ügyekkel foglalkozzunk, amikre nincsen hazai vagy más pályázati forrás nagy szükségünk van olyan magánemberek támogatására, mint amilyen Te is vagy! Lehetőségeidhez mérten emiatt kérünk, támogasd munkánkat rendszeres vagy egyszeri adományoddal.

Ne feledd, a pénzed szavazat!

Támogass minket!

Képezd magad a webináriumainkon!

Iratkozz fel hírlevelünkre!

  Válassz hírleveleink közül:*

   Iratkozz fel híreinkre!

   Tippek, tesztek, programok

   Megszakítás