• Nyomtatóbarát változat
  • Oldal küldése ismerősnek

Etikátlan BMW hirdetés

2005.02.15. /
Civil szervezetek tiltakozó levelet intéztek a BMW Magyarország Kft-hez és a Magyar Reklám Szövetség Etikai Bizottságának állásfoglalását kérik, mert úgy vélik a cég reklámjával a környezet károsítására hív fel.

A szervezetek az alábbi levelekkel tiltakoznak a környezet károsítására felhívó reklám ellen.


Tisztelt Bizottság!
Aláíró szervezetek jelen beadványunkban kérjük a T Bizottságot, hogy az alábbi, általunk etikailag kifogásolható hirdetésről állásfoglalást adni szíveskedjen.

A kifogásolt hirdetést a BMW Magyarország Kft. (a továbbiakban: BMW) 2004. decemberétől folyamatosan jelenteti meg különböző médiumokban, különösen óriásplakátokon. A hirdető BMW az X3-as terepjáró jellegű gépjárműjét egy téli erdős tájat, egy turistautat, egy azon átfutó keréknyomot, valamint az erdő egyik fáján a turistaút-jelzés felett látható autópálya jelet ábrázoló képpel hirdeti.

A hirdetés egyértelműen kommunikálja, hogy a reklámozott gépjármű alkalmas az erdőben, erdős terepen történő biztonságos és gyors közlekedésre. A hirdetés egyik eleme, a fán található autópálya jel azt ígéri a fogyasztónak, a terméket ilyen körülmények között, az autópályán tapasztalt módon akadálymentesen, átlagon felüli sebességet elérve tudja használni.

A hirdetés az autópálya piktogram használatával azt sugallja, hogy a termék olyan minőségi ugrást képvisel, amely nehéz terepen - erdőben - történő gyors és biztonságos közlekedést tesz lehetővé, ezáltal új, jobb vezetési élményt, vagy közlekedési lehetőséget biztosító utak válnak elérhetővé a termék használója számára. A hirdetés hangsúlyt fektet arra, hogy a termékkel szokatlan, járatlan helyeken, a konkrét esetben akár épp egy turistaúton is biztonságosan és gyorsan lehet közlekedni. A hirdetés által sugallt összhatás az alábbi okok miatt jogszabálysértő és jogszabálysértő magatartást népszerűsít:

a) A képen szereplő erdő, mint az 1996. évi LIII. a természet védelméről szóló törvény alapján "természeti érték", védelme minden természetes és jogi személy kötelessége. Az 1996. évi LIV. Az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény, és annak különösen 82.§ (2) alapján az erdőben gépjárművel közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad. Az erdőben az autók részére kijelölt útvonalon kívül, és különösen a turistaúton gépkocsival történő közlekedés az erdőlátogatás szabályai megsértésének minősül, az elkövetőre erdővédelmi bírság szabható ki. Mivel a hirdetés által ábrázolt és népszerűsített és igazolt magatartás megvalósítása jogszabályba ütközik, a hirdető hirdetésével sérti az 1997. évi LVIII. A gazdasági reklámtevékenységekről szóló törvény 4. § b) pontjaiban valamint Magyar Reklámetikai Kódex 4. cikkelyének (7) bekezdésében foglaltakat.

 b) A hirdetés a fogyasztóban olyan látszat keltésére alkalmas, hogy az erdőben történő gépjárművel történő nagy sebességű közlekedés a hirdetett termékkel könnyen végrehajtható és természetes cselekmény. Ezzel ellentétben, az a) pontban már említett jogszabálysértésen túl a hirdető által ábrázolt cselekmény több, az 1996. évi LIII. az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény, valamint az 1996. évi LIV. a környezetvédelemről szóló törvény rendelkezései által tiltott további magatartásokat, illetve környezetvédelmi szabálysértést valósíthatnak meg. Az erdő mint természeti érték általában elfogadott és államilag támogatott felhasználási módja és célja tehát nemcsak, hogy  teljes ellentétben áll a hirdető által sugallt magatartással, hanem ilyen összefüggésben való szerepeltetése súlyosan sérti annak megbecsülését, ennélfogva a Magyar Reklámetikai Kódex 4. cikkely (3) bekezdésébe  ütközik.

c)  A hirdetés jogszabály és reklám-etika sértő mivolta különösen káros hatással lehet a magyar piac fogyasztóira, mivel hazánkban a terepjáró jellegű gépkocsik terepen történő használatának szabályai egyelőre nem széleskörűen ismertek és elfogadottak.

A hirdetés által sugallt összhatás az erdőben való gépjármű-vezetés szabályszerűségének tekintetében, ezáltal alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére, így a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény 7.§ (1) bekezdésébe ütközik.

Kérjük a T. Bizottságot, hogy a fentiek és a csatolt anyagok alapján a BMW hirdetését megvizsgálni, és arról állásfoglalást kiadni szíveskedjen.

 

Köszönettel:

Védegylet
És Még Sokan Mások

**************************************************

BMW Magyarország Kft.
2220 Vecsés, Lőrinci u. 59.

Budapest, 2005. január 13.

Felszólítás

Tisztelt Ügyvezető Urak!

Az Önök által a közelmúltban óriásplakát formában megjelent BMW X3 típusú gépjármű hirdetésével  kapcsolatban az alábbiakra szeretnénk felhívni szíves figyelmüket:

Az aláíró szervezetek megdöbbenéssel észlelték, hogy közzétett hirdetésük több szempontból is sérti az általánosan elfogadott reklámetikai elveket, a reklámtevékenységről szóló jogszabályokat, valamint a fogyasztóknak a természeti értékeket veszélyeztető, jogszabálysértő magatartást sugall, illetve alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

A BMW X3 típusú gépjárművének mellékelt hirdetését a jelen levelet aláíró szervezetek a fenti okok miatt kifogásolják, ezért az ügyben az Magyar Reklám Szövetség Etikai Bizottságának állásfoglalását kérik.

Mellékelten küldjük a fenti bizottsághoz eljuttatott beadványunk egy példányát, szíves tájékoztatásul, amely tartalmazza a hirdetés kifogásolt részeinek leírását, és azok reklámetikai és jogszabálysértő mivoltának okait.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben a kifogásolt hirdetést e levél kézhezvételétől számított 5 napon belül nem vonják vissza, illetve nem alakítják megfelelő módon át, valamint a visszavonásról ill. a kijavításról nem tesznek közzé megfelelő helyreigazítást, az aláíró szervezetek a megkezdett reklámetikai eljárás folytatásán felül, kénytelenek lesznek további hatósági eljárások megindítása felől intézkedni.

Az aláírók ugyanakkor kijelentik, hogy a fenti ügyben nyitottak a gyors és békés megoldás tárgyalásos úton történő megoldására, amellyel kapcsolatban készek az érdemi egyeztetésre.

  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében