fbpx

Tarts velünk, legyél tagja a Tudatos Vásárlók közösségének!

Csatlakozz hozzánk!

Föld Charta Fiataloknak

| The Earth Charter Initiative

„Össze kell fognunk egy egész világra kiterjedő, fenntartható társadalom megvalósításáért, amelynek alapja a természet tisztelete, az egyetemes emberi jogok, gazdasági igazságosság és a béke kultúrája. Ezen cél érdekében rendkívül fontos, hogy mi, a Föld népei, egyértelműen kifejezésre juttassuk felelősségérzetünket egymás, nagyobb életközösségünk és a jövő nemzedékei iránt.” (Föld Charta)

BEVEZETÉS

Nagyon fontos korban élünk: a Föld megmentésének kihívása előtt állunk. A világ minden népe és kultúrája egy nagy családot alkot, ezért össze kell tartanunk, és mindannyiunknak tisztelnünk kell a természetet, az emberi jogokat, és tudnunk kell békében és igazságosan együtt élni. Mi és a minket követő generációk egyaránt felelősséggel tartozunk a bolygónkért.

A Föld, az otthonunk. Bolygónk a hatalmas világmindenség része, tele élettel: növények, állatok és emberek sokaságával. Mi, emberek, függünk a bolygó talajától, vizeitől és levegőjétől; a földi élet védelme nagyon is valóságos kötelességünk.

A globális helyzet. Sajnos jelenlegi termelési és fogyasztási szokásaink gyakran károsítják a természetet, kimerítik a természetes erőforrásokat (víz, levegő, talaj…), és sok állat- és növényfajt pusztítanak ki. A Föld népessége minden eddiginél gyorsabban növekszik, ugyanakkor sokak életébe kerülnek a háborúk, az éhínségek, a szegénység, a tudatlanság, a betegségek, az igazságtalanság. Pedig ezeket a problémákat mind meg lehet oldani – ha akarjuk.

Mit kell tennünk? A választás a miénk: vagy összefogunk, hogy gondoskodjunk a Földről és egymásról, vagy elpusztítjuk magunkat és az életet. Gyökeres változásra van szükség: mindenki számára lehetővé kell tenni, hogy rendelkezhessen mindazzal, amire a méltóságteljes élethez szüksége van. Ma ez már lehetséges, hiszen birtokunkban van a szükséges tudás és gépek, amelyekkel mindezt elérhetjük. Sürgőssé vált, hogy egy humánusabb és igazságosabb világot teremtsünk, amelyben az élet minden formáját becsben tartjuk. Észben kell tartanunk, hogy minden mindennel összefügg: a környezet, a gazdaság, az együttélések formái, a spirituális elgondolások… Ha szeretnénk – és még most elkezdjük -, létrehozhatunk egy humánusabb, mindenki számára jobb világot.

Mindenki felelős. Ahhoz, hogy megváltoztathassuk a világot, az egész bolygóért felelősséget kell éreznünk, de különösen azért a területért, ahol élünk, hiszen egyszerre vagyunk polgárai saját országunknak és az egész világnak. Együtt kell gondoskodnunk az emberiség minden tagjáról és a Föld összes élőlényének jelenlegi és jövőbeli jóllétéről. Tisztelnünk kell az életet, és hálásnak lennünk a létezésért. Tudnunk kell, hogy mi célból élünk, és mit kell tennünk, hogy méltóságteljesen élhessünk. Eszményképeinket a többi embernek is tovább kell adnunk. Ily módon az egész emberiség reményekkel telve és örömmel osztozhat az élet értékein.

 

Tiszteld az élőlényeket, és gondoskodj róluk!

 

1. Tiszteld a Földet és az összes élőlényt: embereket, állatokat, növényeket!

Minden élőlény függ a többitől.

– Az élet minden formája értékes.

– Az embernek meg kell őriznie méltóságát.

– Az emberek képesek gondolkodni, értékelni a szépséget, jót cselekedni, és nem csupán anyagi értékekre törekedni.

2. Megértéssel és szeretettel gondoskodj az élőlényekről!

– Használhatod azokat az erőforrásokat, amelyeket a természet nyújt számodra, de csak úgy, hogy nem teszel kárt a természetben.

– Az emberi jogokat mindig meg kell védeni.

– Mindig pártold a közjót!

3. Segítsd elő olyan csoportok létrejöttét, amelyekben az emberek igazságosan és egyenlően tevékenykednek, békésen és fenntartható módon léteznek!

– Minden közösségben biztosítani kell az emberi jogok tiszteletét.

– Mindenkinek legyen lehetősége a fejlődésre és az előrelépésre.

– Mindenkinek rendelkeznie kell mindazzal, ami lehetővé teszi számára, hogy méltósággal élhessen.

– Mindenkinek felelősnek kell lennie az élet és a természet közötti egyensúlyért.

4. Tégy azért, hogy mindenki részesüljön – most és a következő évszázadokban – a Föld szépségében és gyümölcseiben!

– Szabadon cselekedhetünk, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a jövő generációk szükségleteit.

– Mindent tovább kell adnunk utódainknak, ami a Földön az élet fenntartását biztosítja.

 

A FÖLDÖN MINDEN MINDENNEL ÖSSZEFÜGG

 

5. Védd meg, és ha szükséges, állítsd helyre a Föld természetes rendjét! Fordíts különös figyelmet a körülötted levő életre és természetre!

– Fejlődnünk kell, de úgy, hogy ne ártsunk a természetnek.

– A szárazföld és a tengerek bizonyos részeinek teljes védelemre van szükségük.

– Gondoskodnunk kell azokról a fajokról, amelyeket kihalás fenyeget.

– Meg kell állítanunk az élelmiszerek genetikai módosítását.

– A megújuló természeti erőforrásokat (víz, talaj, fák, halak…) mértékkel kell használnunk.

– Meg kell őriznünk a nem megújuló erőforrásokat (olaj és más ásványok).

6. Ne tégy kárt a körülötted levő környezetben! Ha nem tudod, hogy valami káros-e, cselekedj óvatosan!

– Ha tudományosan nem bizonyított, hogy ártalmatlan, amit teszel, óvatosan kell cselekedned, hogy elkerüld a környezet károsítását.

– El kell végezni a szükséges tanulmányokat, hogy biztosak legyünk benne: az új tevékenységek nem tesznek kárt a természetben.

– Előre kell látnunk, hogy jelenlegi tevékenységeink milyen hatással lesznek a környezetre a jövőben.

– Abba kell hagynunk bolygónk szennyezését.

– Nem engedhetjük meg semmilyen radioaktív, mérgező vagy veszélyes anyag felhalmozását.

– Meg kell szüntetnünk minden olyan katonai tevékenységet, amely káros a környezetre.

7. A termelési és fogyasztási módoknak tiszteletben kell tartaniuk a természet rendjét, az emberi jogokat és mindenki jóllétét.

– Az általunk termelt és fogyasztott anyagok mennyiségét csökkentenünk kell, lehetőség szerint újrahasználni, valamint újból és újból feldolgozni.

– Nem szabad, hogy az általunk termelt hulladék kárt tegyen a természetben.

– Az energiát okosan kell használnunk, és amikor csak lehet, megújuló energiaforrást (nap, szél…) kell választanunk.

– A gépeknek mindig tiszteletben kell tartaniuk a természetet.

– Csak olyan termékeket vásárolj, amik sem az emberekben, sem a természetben nem okoznak kárt!

– Mindenkinek hozzá kell tudnia férni az egészségügyi szolgáltatásokhoz, és ezekkel felelősen kell bánnia.

– Meg kell tanulnunk, hogyan éljünk jól egy olyan korlátozott térben, mint a Föld.

8. Tudj meg minél többet az élőlények egymás közti és a környezettel való kapcsolatáról! Légy készen arra, hogy tudásod megoszd másokkal is!

– A tudósoknak világszerte együtt kell működniük a Föld védelméért.

A modern technológiát és a találmányokat a Föld megóvására kell használni.

– A különféle kultúrák és vallások mind-mind hozzájárulhatnak a környezet védelméhez.

– Mindenkinek tisztában kell lennie vele, mire van szükség az emberi egészség és a környezet megóvásához.

 

Igazságot mindenkinek

 

9. Segíts, hogy megszűnhessen a szegénység a világon! Semmi nem indokolhatja a szegénység létezését.

– Mindenkinek joga van az ivóvízhez, a tiszta levegőhöz, elegendő élelmiszerhez, szennyezetlen talajhoz, megfelelő lakhelyhez és megbízható egészségügyi szolgáltatásokhoz.

– Mindenki számára elérhetővé kell tenni az oktatást és azokat az eszközöket, amik a méltóságteljes élethez szükségesek.

– Megfelelően gondoskodni kell azokról, akik nem képesek magukról gondoskodni.

– Az elhagyatottaknak és a rászorulóknak kell a legtöbb segítséget kapniuk.

10. Tégy azért, hogy mindenki igazságos és fenntartható módon fejlődhessen! Ehhez minden csoportban, közösségben és környezetben hozzájárulhatsz.

– A javakat igazságosan kell elosztani, mind egy-egy ország lakói, mind a világ országai között.

– A szegény országoknak több erőforrásra van szükségük, hogy fejlődni tudjanak.

– A legszegényebb országokat meg kell szabadítani adósságaiktól.

– A világkereskedelemnek tiszteletben kell tartania a természet rendjét és a munkások jogait.

– A nemzetközi vállalatoknak és gazdasági szervezeteknek egyértelműen mindenki javáért kell cselekedniük.

11. Valld, hogy a férfiaknak és a nőknek ugyanolyan jogaik vannak a fejlődésre! Mindkét nem tagjainak részesülniük kell oktatásban és egészségügyi ellátásban, és ugyanazért a munkáért ugyanazt a bért kell kapniuk.

– Biztosítanunk kell a nők jogait, és megszüntetni az ellenük irányuló erőszakot.

– Az élet minden területén aktívabb női részvételre van szükség.

– A családokat meg kell erősítenünk, és minden tagjukat meg kell védenünk.

12. Fenntartás nélkül támogasd, hogy mindenkinek joga van megfelelő környezetre, amelyben egészsége és spirituális értékei védettek! Ez különösen érvényes a leghátrányosabb helyzetűekre, mint a kisebbségek és a helyi közösségek.

– Senkit nem érhet diszkrimináció származása, bőrszíne, neme, szexuális beállítottsága, vallása, beszélt nyelve, nemzetisége, szociális helyzete okán.

– Minden embernek joga van a saját hitét vallani, saját földdel és erőforrásokkal rendelkezni, és az általa választott módon élni.

– A fiatalokat segíteni kell új, fenntartható életmódok kialakításában.

– A kulturális és spirituális jelentőségű helyeket világszerte védeni kell.

 

Az emberek döntenek: nemet az erőszakra, igent a békére


13. Amennyire tőled telik, tegyél azért, hogy mindenki részt vegyen együttélésünk módjának kialakításában, megszervezésében és módosításában! A szabályoknak igazságosnak kell lenniük, és szükség van egy „bíróra”, aki segít a nehézségek megoldásában.

– Mindenkinek joga van tájékoztatást kapni azokról a környezetvédelmi ügyekről és fejlesztési tervekről, amelyek érintik életét.

– Mindenkinek legyen lehetősége részt venni a helyi, regionális, nemzeti és globális döntéshozásban.

– A szabad véleményalkotáshoz, szólásszabadsághoz, békés gyülekezéshez és egyesüléshez való jogokat védeni kell.

– Az igazságszolgáltatási rendszernek akcióba kell lépnie, ha a természetet veszély fenyegeti vagy kár éri.

– A korrupciót mindenhol meg kell szüntetni.

– A helyi közösségeknek: városoknak, kerületeknek, falvaknak gondot kell viselniük a környezetükre.

14. Tanulj meg és valósíts meg olyan dolgokat, amelyek hozzásegítenek bennünket egy igazságosabb és fenntarthatóbb életmódhoz!

– Mindenkinek, különösen a gyerekeknek és a fiataloknak részesülniük kell oktatásban – olyan oktatásban, amely képessé teszi őket arra, hogy hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz.

– A művészeteknek, a reál és humán tudományoknak mind-mind hozzá kell járulniuk a fenntarthatóságra neveléshez.

– A televíziónak, a rádiónak, a sajtónak a média többi részével együtt informálnia kell bennünket a társadalom és a természet szükségleteiről.

– A morális és spirituális oktatás nagy hatással van az emberek életmódjára.

15. Bánj tisztelettel és figyelemmel minden élőlénnyel!

– Nem lehetsz kegyetlen az állatokkal, és nem okozhatsz nekik szenvedést.

– Be kell tiltani azokat a vadászati és halászati módokat, amelyek túl sok szenvedést okoznak.

– Meg kell állítanunk az állatok értelmetlen elfogását és mészárlását.

16. Segítsd elő, hogy mindenki erőszakmentesen, toleranciában és békében éljen!

– Az embereknek, itt és világszerte, jobban meg kell érteniük és segíteniük egymást.

– Meg kell előznünk a konfliktusokat, és együtt kell működnünk.

– A hadseregeknek a békét kell védeniük, és újjáépítési projekteken kell dolgozniuk.

– Meg kell semmisítenünk mindenféle tömegpusztító fegyvert, köztük a nukleáris, biológiai és kémiai fegyvereket.

– A világűrt környezetvédelmi és békefenntartási célokra kell használni.

– A béke lehetővé teszi, hogy mindenki önmaga lehessen, elfogadhasson más embereket, kultúrákat és életmódokat, és harmóniában élhessen a Földdel és a Mindenséggel, amelynek mi is részei vagyunk.

A KÖVETENDŐ ÚT

Az emberek függenek egymástól, és kötelességük, hogy megőrizzék, és jobbá tegyék a világot, amiben élnek. Ezért meg kell találnunk azt az utat, ami összhangban van a Föld Chartával.

Használnunk kell a képzeletünket, hogy itt és világszerte olyan új életmódokat találjunk, amik lehetővé teszik minden ember illő és fenntartható létezését. A létező kultúrák sokasága és sokfélesége segítségünkre lesz ebben. Az emberek közti folyamatos párbeszéd közelebb visz minket az igazsághoz.

Komoly nehézségek fognak felmerülni, megoldásukhoz erőfeszítésre lesz szükség. Ha szabadon, de a közjó érdekében választunk, megtaláljuk a jó megoldásokat. Mindenki tehet ezért valamit. Minden terület segíthet: a művészetek, a tudományok, a vallások, az oktatás, a média, a vállalatok, a szervezetek, a kormányok… Együtt bármire képesek vagyunk.

A Föld országainak meg kell újítaniuk szövetségüket ahhoz, hogy olyan közös világot építhessünk, amely mindenkinek otthona lehet. A Föld Chartát, egy új, univerzális törvényt a világ minden népének és országának el kell fogadnia, tekintetbe vennie és gyakorlatba ültetnie. Segítségével meg tudjuk védeni a környezetet, és minden ország méltóságteljesen fejlődhet.

A mi időnkre majd így fognak emlékezni: „a létezés új módját vezették be”, „az igazságos és fenntartható életet választották”, „igazságosságra és békére törekedtek”, „örömmel ünnepelték a létezés boldogságát”.

Ajánlom másnak

Kapcsolódó cikkeink

További cikkek

Legnépszerűbb cikkeink

További cikkek

Legfrissebb videók

Szappan- és vegán szendvicskrém készítéssel zártuk az ÖkoKört

Szappan- és vegán szendvicskrém készítéssel zártuk az ÖkoKört

2022 tavaszán a tavaszi Tiszta otthon és ÖkoKör Kamra csoportok lezárultát és a közösen elért eredményeket egy zártkörű workshoppal ünnepeltük meg. Harmincan gyűltünk össze, hogy a fenntarthatóság jegyében vegán szendvicskrémeket készítsünk a Közöshely dolgozóinak vezényletével, valamint Vászonzsákoslány, azaz Antal Évi a melt&pour szappankészítés rejtelmeibe avatott be minket. Mi az az ÖkoKör? Itt megmutatjuk!

Még több videó
Ugrás a tudatosvasarlo.hu nyitó oldalára

    Kövesd munkánkat, iratkozz fel híreinkre!
    Bónusz: tippek, tesztek, programok