fbpx

| The Earth Charter Initiative

Föld Charta Fiataloknak

„Össze kell fognunk egy egész világra kiterjedő, fenntartható társadalom megvalósításáért, amelynek alapja a természet tisztelete, az egyetemes emberi jogok, gazdasági igazságosság és a béke kultúrája. Ezen cél érdekében rendkívül fontos, hogy mi, a Föld népei, egyértelműen kifejezésre juttassuk felelősségérzetünket egymás, nagyobb életközösségünk és a jövő nemzedékei iránt.” (Föld Charta)

BEVEZETÉS

Nagyon fontos korban élünk: a Föld megmentésének kihívása előtt állunk. A világ minden népe és kultúrája egy nagy családot alkot, ezért össze kell tartanunk, és mindannyiunknak tisztelnünk kell a természetet, az emberi jogokat, és tudnunk kell békében és igazságosan együtt élni. Mi és a minket követő generációk egyaránt felelősséggel tartozunk a bolygónkért.

A Föld, az otthonunk. Bolygónk a hatalmas világmindenség része, tele élettel: növények, állatok és emberek sokaságával. Mi, emberek, függünk a bolygó talajától, vizeitől és levegőjétől; a földi élet védelme nagyon is valóságos kötelességünk.

A globális helyzet. Sajnos jelenlegi termelési és fogyasztási szokásaink gyakran károsítják a természetet, kimerítik a természetes erőforrásokat (víz, levegő, talaj…), és sok állat- és növényfajt pusztítanak ki. A Föld népessége minden eddiginél gyorsabban növekszik, ugyanakkor sokak életébe kerülnek a háborúk, az éhínségek, a szegénység, a tudatlanság, a betegségek, az igazságtalanság. Pedig ezeket a problémákat mind meg lehet oldani – ha akarjuk.

Mit kell tennünk? A választás a miénk: vagy összefogunk, hogy gondoskodjunk a Földről és egymásról, vagy elpusztítjuk magunkat és az életet. Gyökeres változásra van szükség: mindenki számára lehetővé kell tenni, hogy rendelkezhessen mindazzal, amire a méltóságteljes élethez szüksége van. Ma ez már lehetséges, hiszen birtokunkban van a szükséges tudás és gépek, amelyekkel mindezt elérhetjük. Sürgőssé vált, hogy egy humánusabb és igazságosabb világot teremtsünk, amelyben az élet minden formáját becsben tartjuk. Észben kell tartanunk, hogy minden mindennel összefügg: a környezet, a gazdaság, az együttélések formái, a spirituális elgondolások… Ha szeretnénk – és még most elkezdjük -, létrehozhatunk egy humánusabb, mindenki számára jobb világot.

Mindenki felelős. Ahhoz, hogy megváltoztathassuk a világot, az egész bolygóért felelősséget kell éreznünk, de különösen azért a területért, ahol élünk, hiszen egyszerre vagyunk polgárai saját országunknak és az egész világnak. Együtt kell gondoskodnunk az emberiség minden tagjáról és a Föld összes élőlényének jelenlegi és jövőbeli jóllétéről. Tisztelnünk kell az életet, és hálásnak lennünk a létezésért. Tudnunk kell, hogy mi célból élünk, és mit kell tennünk, hogy méltóságteljesen élhessünk. Eszményképeinket a többi embernek is tovább kell adnunk. Ily módon az egész emberiség reményekkel telve és örömmel osztozhat az élet értékein.

 

Tiszteld az élőlényeket, és gondoskodj róluk!

 

1. Tiszteld a Földet és az összes élőlényt: embereket, állatokat, növényeket!

Minden élőlény függ a többitől.

– Az élet minden formája értékes.

– Az embernek meg kell őriznie méltóságát.

– Az emberek képesek gondolkodni, értékelni a szépséget, jót cselekedni, és nem csupán anyagi értékekre törekedni.

2. Megértéssel és szeretettel gondoskodj az élőlényekről!

– Használhatod azokat az erőforrásokat, amelyeket a természet nyújt számodra, de csak úgy, hogy nem teszel kárt a természetben.

– Az emberi jogokat mindig meg kell védeni.

– Mindig pártold a közjót!

3. Segítsd elő olyan csoportok létrejöttét, amelyekben az emberek igazságosan és egyenlően tevékenykednek, békésen és fenntartható módon léteznek!

– Minden közösségben biztosítani kell az emberi jogok tiszteletét.

– Mindenkinek legyen lehetősége a fejlődésre és az előrelépésre.

– Mindenkinek rendelkeznie kell mindazzal, ami lehetővé teszi számára, hogy méltósággal élhessen.

– Mindenkinek felelősnek kell lennie az élet és a természet közötti egyensúlyért.

4. Tégy azért, hogy mindenki részesüljön – most és a következő évszázadokban – a Föld szépségében és gyümölcseiben!

– Szabadon cselekedhetünk, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a jövő generációk szükségleteit.

– Mindent tovább kell adnunk utódainknak, ami a Földön az élet fenntartását biztosítja.

 

A FÖLDÖN MINDEN MINDENNEL ÖSSZEFÜGG

 

5. Védd meg, és ha szükséges, állítsd helyre a Föld természetes rendjét! Fordíts különös figyelmet a körülötted levő életre és természetre!

– Fejlődnünk kell, de úgy, hogy ne ártsunk a természetnek.

– A szárazföld és a tengerek bizonyos részeinek teljes védelemre van szükségük.

– Gondoskodnunk kell azokról a fajokról, amelyeket kihalás fenyeget.

– Meg kell állítanunk az élelmiszerek genetikai módosítását.

– A megújuló természeti erőforrásokat (víz, talaj, fák, halak…) mértékkel kell használnunk.

– Meg kell őriznünk a nem megújuló erőforrásokat (olaj és más ásványok).

6. Ne tégy kárt a körülötted levő környezetben! Ha nem tudod, hogy valami káros-e, cselekedj óvatosan!

– Ha tudományosan nem bizonyított, hogy ártalmatlan, amit teszel, óvatosan kell cselekedned, hogy elkerüld a környezet károsítását.

– El kell végezni a szükséges tanulmányokat, hogy biztosak legyünk benne: az új tevékenységek nem tesznek kárt a természetben.

– Előre kell látnunk, hogy jelenlegi tevékenységeink milyen hatással lesznek a környezetre a jövőben.

– Abba kell hagynunk bolygónk szennyezését.

– Nem engedhetjük meg semmilyen radioaktív, mérgező vagy veszélyes anyag felhalmozását.

– Meg kell szüntetnünk minden olyan katonai tevékenységet, amely káros a környezetre.

7. A termelési és fogyasztási módoknak tiszteletben kell tartaniuk a természet rendjét, az emberi jogokat és mindenki jóllétét.

– Az általunk termelt és fogyasztott anyagok mennyiségét csökkentenünk kell, lehetőség szerint újrahasználni, valamint újból és újból feldolgozni.

– Nem szabad, hogy az általunk termelt hulladék kárt tegyen a természetben.

– Az energiát okosan kell használnunk, és amikor csak lehet, megújuló energiaforrást (nap, szél…) kell választanunk.

– A gépeknek mindig tiszteletben kell tartaniuk a természetet.

– Csak olyan termékeket vásárolj, amik sem az emberekben, sem a természetben nem okoznak kárt!

– Mindenkinek hozzá kell tudnia férni az egészségügyi szolgáltatásokhoz, és ezekkel felelősen kell bánnia.

– Meg kell tanulnunk, hogyan éljünk jól egy olyan korlátozott térben, mint a Föld.

8. Tudj meg minél többet az élőlények egymás közti és a környezettel való kapcsolatáról! Légy készen arra, hogy tudásod megoszd másokkal is!

– A tudósoknak világszerte együtt kell működniük a Föld védelméért.

A modern technológiát és a találmányokat a Föld megóvására kell használni.

– A különféle kultúrák és vallások mind-mind hozzájárulhatnak a környezet védelméhez.

– Mindenkinek tisztában kell lennie vele, mire van szükség az emberi egészség és a környezet megóvásához.

 

Igazságot mindenkinek

 

9. Segíts, hogy megszűnhessen a szegénység a világon! Semmi nem indokolhatja a szegénység létezését.

– Mindenkinek joga van az ivóvízhez, a tiszta levegőhöz, elegendő élelmiszerhez, szennyezetlen talajhoz, megfelelő lakhelyhez és megbízható egészségügyi szolgáltatásokhoz.

– Mindenki számára elérhetővé kell tenni az oktatást és azokat az eszközöket, amik a méltóságteljes élethez szükségesek.

– Megfelelően gondoskodni kell azokról, akik nem képesek magukról gondoskodni.

– Az elhagyatottaknak és a rászorulóknak kell a legtöbb segítséget kapniuk.

10. Tégy azért, hogy mindenki igazságos és fenntartható módon fejlődhessen! Ehhez minden csoportban, közösségben és környezetben hozzájárulhatsz.

– A javakat igazságosan kell elosztani, mind egy-egy ország lakói, mind a világ országai között.

– A szegény országoknak több erőforrásra van szükségük, hogy fejlődni tudjanak.

– A legszegényebb országokat meg kell szabadítani adósságaiktól.

– A világkereskedelemnek tiszteletben kell tartania a természet rendjét és a munkások jogait.

– A nemzetközi vállalatoknak és gazdasági szervezeteknek egyértelműen mindenki javáért kell cselekedniük.

11. Valld, hogy a férfiaknak és a nőknek ugyanolyan jogaik vannak a fejlődésre! Mindkét nem tagjainak részesülniük kell oktatásban és egészségügyi ellátásban, és ugyanazért a munkáért ugyanazt a bért kell kapniuk.

– Biztosítanunk kell a nők jogait, és megszüntetni az ellenük irányuló erőszakot.

– Az élet minden területén aktívabb női részvételre van szükség.

– A családokat meg kell erősítenünk, és minden tagjukat meg kell védenünk.

12. Fenntartás nélkül támogasd, hogy mindenkinek joga van megfelelő környezetre, amelyben egészsége és spirituális értékei védettek! Ez különösen érvényes a leghátrányosabb helyzetűekre, mint a kisebbségek és a helyi közösségek.

– Senkit nem érhet diszkrimináció származása, bőrszíne, neme, szexuális beállítottsága, vallása, beszélt nyelve, nemzetisége, szociális helyzete okán.

– Minden embernek joga van a saját hitét vallani, saját földdel és erőforrásokkal rendelkezni, és az általa választott módon élni.

– A fiatalokat segíteni kell új, fenntartható életmódok kialakításában.

– A kulturális és spirituális jelentőségű helyeket világszerte védeni kell.

 

Az emberek döntenek: nemet az erőszakra, igent a békére


13. Amennyire tőled telik, tegyél azért, hogy mindenki részt vegyen együttélésünk módjának kialakításában, megszervezésében és módosításában! A szabályoknak igazságosnak kell lenniük, és szükség van egy „bíróra”, aki segít a nehézségek megoldásában.

– Mindenkinek joga van tájékoztatást kapni azokról a környezetvédelmi ügyekről és fejlesztési tervekről, amelyek érintik életét.

– Mindenkinek legyen lehetősége részt venni a helyi, regionális, nemzeti és globális döntéshozásban.

– A szabad véleményalkotáshoz, szólásszabadsághoz, békés gyülekezéshez és egyesüléshez való jogokat védeni kell.

– Az igazságszolgáltatási rendszernek akcióba kell lépnie, ha a természetet veszély fenyegeti vagy kár éri.

– A korrupciót mindenhol meg kell szüntetni.

– A helyi közösségeknek: városoknak, kerületeknek, falvaknak gondot kell viselniük a környezetükre.

14. Tanulj meg és valósíts meg olyan dolgokat, amelyek hozzásegítenek bennünket egy igazságosabb és fenntarthatóbb életmódhoz!

– Mindenkinek, különösen a gyerekeknek és a fiataloknak részesülniük kell oktatásban – olyan oktatásban, amely képessé teszi őket arra, hogy hozzájáruljanak a fenntarthatósághoz.

– A művészeteknek, a reál és humán tudományoknak mind-mind hozzá kell járulniuk a fenntarthatóságra neveléshez.

– A televíziónak, a rádiónak, a sajtónak a média többi részével együtt informálnia kell bennünket a társadalom és a természet szükségleteiről.

– A morális és spirituális oktatás nagy hatással van az emberek életmódjára.

15. Bánj tisztelettel és figyelemmel minden élőlénnyel!

– Nem lehetsz kegyetlen az állatokkal, és nem okozhatsz nekik szenvedést.

– Be kell tiltani azokat a vadászati és halászati módokat, amelyek túl sok szenvedést okoznak.

– Meg kell állítanunk az állatok értelmetlen elfogását és mészárlását.

16. Segítsd elő, hogy mindenki erőszakmentesen, toleranciában és békében éljen!

– Az embereknek, itt és világszerte, jobban meg kell érteniük és segíteniük egymást.

– Meg kell előznünk a konfliktusokat, és együtt kell működnünk.

– A hadseregeknek a békét kell védeniük, és újjáépítési projekteken kell dolgozniuk.

– Meg kell semmisítenünk mindenféle tömegpusztító fegyvert, köztük a nukleáris, biológiai és kémiai fegyvereket.

– A világűrt környezetvédelmi és békefenntartási célokra kell használni.

– A béke lehetővé teszi, hogy mindenki önmaga lehessen, elfogadhasson más embereket, kultúrákat és életmódokat, és harmóniában élhessen a Földdel és a Mindenséggel, amelynek mi is részei vagyunk.

A KÖVETENDŐ ÚT

Az emberek függenek egymástól, és kötelességük, hogy megőrizzék, és jobbá tegyék a világot, amiben élnek. Ezért meg kell találnunk azt az utat, ami összhangban van a Föld Chartával.

Használnunk kell a képzeletünket, hogy itt és világszerte olyan új életmódokat találjunk, amik lehetővé teszik minden ember illő és fenntartható létezését. A létező kultúrák sokasága és sokfélesége segítségünkre lesz ebben. Az emberek közti folyamatos párbeszéd közelebb visz minket az igazsághoz.

Komoly nehézségek fognak felmerülni, megoldásukhoz erőfeszítésre lesz szükség. Ha szabadon, de a közjó érdekében választunk, megtaláljuk a jó megoldásokat. Mindenki tehet ezért valamit. Minden terület segíthet: a művészetek, a tudományok, a vallások, az oktatás, a média, a vállalatok, a szervezetek, a kormányok… Együtt bármire képesek vagyunk.

A Föld országainak meg kell újítaniuk szövetségüket ahhoz, hogy olyan közös világot építhessünk, amely mindenkinek otthona lehet. A Föld Chartát, egy új, univerzális törvényt a világ minden népének és országának el kell fogadnia, tekintetbe vennie és gyakorlatba ültetnie. Segítségével meg tudjuk védeni a környezetet, és minden ország méltóságteljesen fejlődhet.

A mi időnkre majd így fognak emlékezni: „a létezés új módját vezették be”, „az igazságos és fenntartható életet választották”, „igazságosságra és békére törekedtek”, „örömmel ünnepelték a létezés boldogságát”.

Mi nem csak a „szuperzöldekhez” szólunk! Célunk, hogy az ökotudatos életmód és az ehhez vezető vásárlási szempontok bárki számára elérhetők legyenek, éljen bárhol, bármilyen végzettséggel, bármilyen szemlélettel is ebben az országban.

Tevékenységünk a gyártók támogatásától és reklámoktól mentes, nem fogadunk el termékmintákat tesztelésre, nincsenek céges támogatóink, sem reklámbevételeink. És ezt továbbra is fenn akarjuk tartani.

Ahhoz, hogy olyan ügyekkel foglalkozzunk, amikre nincsen hazai vagy más pályázati forrás nagy szükségünk van olyan magánemberek támogatására, mint amilyen Te is vagy! Lehetőségeidhez mérten emiatt kérünk, támogasd munkánkat rendszeres vagy egyszeri adományoddal.

Ne feledd, a pénzed szavazat!

Támogass minket!

Képezd magad a webináriumainkon!

Iratkozz fel hírlevelünkre!

  Válassz hírleveleink közül:*

   Iratkozz fel híreinkre!

   Tippek, tesztek, programok

   Megszakítás