• Nyomtatóbarát változat
 • Oldal küldése ismerősnek

Az Európai Bizottság az egész EU-ra kiterjedő vásárlói jogokat javasol

2008.10.09. /
Az Európai Bizottság olyan uniós jogokra vonatkozó javaslatot terjesztett elő, amelyek megkönnyítik a fogyasztók számára az internetes és a bolti vásárlást is.

Internetes vásárlás

Már 150 millió uniós polgár - a népesség fele - vásárol az interneten. Közülük eddig csak 30 millióan bonyolítanak az Európai Unióban határokon átnyúló üzleteket.

A határokon átnyúló vásárlást folytató fogyasztók évente átlagosan 800 eurót, tehát összesen 24 milliárd eurót költenek, ami azt mutatja, hogy az internetes piac hatalmas lehetőségeket rejt magában, ha több ember vásárolna bizalommal nemzeti határain túl is.

Az új javaslat arra irányul, hogy a fogyasztók számára biztosítva legyen már a szerződés aláírását megelőzően az egyértelmű tájékoztatás az árakról, valamint a további költségekről és díjakról egyaránt, függetlenül attól, hogy hol vásárolnak az Európai Unión belül. A szabály megerősíti a fogyasztóvédelmet a szállítási késedelem és a szállítás elmulasztása esetén, valamint erős uniós fogyasztóvédelmi jogokat állapít meg a megfontolási időre, a termék visszaküldésére, árának visszatérítésére, a termék javítására, a garanciára, valamint a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozóan. A fogyasztói jogokról szóló irányelvjavaslat az e területen érvényes négy meglévő uniós jogszabályt egy szabályrendszerré egyesíti.

A javaslat az online és a bolti kereskedelemben érvényes uniós fogyasztói jogok átfogó átvizsgálása és aktualizálása keretében foglalkozik az e-kereskedelemmel. Célja a fogyasztók bizalmának erősítése és a kereskedelmet nemzeti határok közé szorító bürokrácia mérséklése, amelynek következtében a fogyasztók csak kisebb választékból és kevésbé versenyképes ajánlatok közül választhatnak. A javaslat továbbá a jogi szabályozást úgy módosítja, hogy az lefedje az olyan új technológiákat és értékesítési módszereket is, mint az m-kereskedelem (mobiltelefonon keresztül történő kereskedelem) és az „ebay" árverések. Az új javaslat egyértelműen előírja, hogy értékesítéskor világos tájékoztatást kell nyújtani a fogyasztóvédelmi jogokról.

Meglena Kuneva, az Európai Unió fogyasztóvédelmi biztosa szerint „A háztartások szűk költségvetése és a polgároknak a vásárlóerővel kapcsolatos aggodalmai miatt minden eddiginél fontosabb, hogy a fogyasztók összehasonlíthassák az árakat, és ott vásárolhassanak, ahol a legjobb ár-érték arányt találják. Az új szabályok nagyobb védelmet nyújtanak, és betöltik az azokon a kulcsfontosságú területeken meglévő joghézagokat, amelyek aláássák a fogyasztók bizalmát."

Kuneva
Meglena Kuneva: „A fogyasztói jogok uniós szintű biztonsági hálózatára van szükség annak érdekében, hogy a fogyasztók biztonsággal válogathassanak kedvükre Európa-szerte"
Kép © European Communities, 1995-2006


Jelenlegi szabályok

Az uniós fogyasztóvédelem jelenlegi szabályai az alábbi négy területre vonatkozó uniós irányelvekből állnak:

 • a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EK irányelv
 • a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló 1999/44/EK irányelv
 • a távértékesítésről szóló 97/7/EK irányelv
 • az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló 85/577/EK irányelv.

Ezek az irányelvek azonban csak minimumkövetelményeket tartalmaznak, amelyek mellé a tagállamok az évek során egyre-másra kiegészítő szabályokat hoztak mindenféle koordináció nélkül. Ennek eredményeképpen az uniós fogyasztói szerződési jog jelen pillanatban egy 27 különböző szabálycsomagból álló szerteágazó rendszer, amely különböző tájékoztatási kötelezettségekből, eltérő hosszúságú - 7-től 15 napig terjedő - megfontolási időkből, valamint a visszatérítésre és a javításra vonatkozó, igencsak különböző szabályokból áll.

 

Az új javaslat

A fogyasztói jogokról szóló irányelv hatálya alá a termék- és szolgáltatásértékesítésre vonatkozó, az üzleti vállalkozások és a fogyasztók közötti szerződések tartoznak. Az irányelv általában valamennyi szerződéstípusra kiterjed, azaz az üzletben történő vásárlásra, a távértékesítésre vagy az üzlethelyiségen kívüli vásárlásra. Főbb pontok:

 • A szerződéskötést megelőző tájékoztatás: Az irányelv valamennyi fogyasztói szerződés esetében egyértelmű tájékoztatási kötelezettségeket ír elő a kereskedők számára annak érdekében, hogy a fogyasztók tudatosan választhassanak; a rendelkezésre bocsátandó információk közé tartozik a termék főbb jellemzőinek leírása, a kereskedő neve és címe, az adót tartalmazó ár, az összes fuvardíj, szállítási-, vagy postaköltség;
 • Szállítási szabályok és a kockázat fogyasztóra történő átruházása (uniós szinten jelenleg nincs szabályozva): A kereskedőnek a szerződés aláírásától számított 30 naptári napon belül el kell szállítania a terméket a fogyasztónak. A termék esetleges megrongálódása vagy elvesztése esetén a kereskedő viseli a kockázatot és a költségeket addig, amíg a fogyasztó a terméket kézhez nem kapja. A legtöbb tagállamban új az a fogyasztói jog, hogy a szállítási késedelem vagy a szállítás elmulasztása esetén a fogyasztónak jogában áll a termék árának mielőbbi, de legkésőbb a szállítás napjától számított 7 napon belüli visszatérítése.
 • Megfontolási idő (távértékesítés, pl. internetes, mobiltelefonos, katalógusból történő vagy agresszív értésesítés): EU-szerte egységes, 14 napos megfontolási idő, amely alatt a fogyasztó meggondolhatja magát. Egy könnyen használható, kötelező elállási formanyomtatvány bevezetése.
 • Javítás, csere, garancia: A nagyobb biztonság érdekében a hibás terméket vásárolt valamennyi fogyasztó ugyanazokkal a jogorvoslati lehetőségekkel élhet (elsőként az áru kicserélése, ezt követően pedig árának csökkentése vagy a pénz visszatérítése).
 • Tisztességtelen szerződési feltételek: új fekete lista az egész EU-ban betiltott tisztességtelen szerződési feltételekről, valamint azon szerződési feltételek uniós szürke listája, amelyek tisztességtelennek minősülnek, amennyiben a kereskedő nem bizonyítja ennek ellenkezőjét.

 

A fogyasztók védelmét megerősítették az alábbi területeken is:

 • Online árverések: az irányelv előírja, hogy az árverések, beleértve az elektronikus árveréseket is, esetében is be kell tartani a tájékoztatási kötelezettségeket;
 • Agresszív értékesítés: az üzlethelyiségeken kívül lebonyolított értékesítéssel az értékesítési szerződések kibővített fogalom meghatározása, valamint egyéb jogszabályi hézagok kiküszöbölése által.

 

A szerződéses jogokról szóló irányelv akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa keretében az EU-tagállamok kormányai elfogadják azt. • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
  a fogyasztók érdekében