• Nyomtatóbarát változat
  • Oldal küldése ismerősnek

REACH: az EU vegyianyag-politika reformja

2004.05.27. /
A REACH célja, hogy a vegyi anyagokat forgalomba kerülésük előtt egészségügyi és környezetvédelmi szempontból ellenőrizzék. A tervezet elsődleges jelentősége, hogy szemléletet vált: ezentúl a gyártó felelőssége lesz bizonyítani termékének biztonságosságát.

Az Európai Unió 1998-ban döntötte el, hogy a vegyianyag-politika reformja nem tűr további halasztást, ezért 2003-ra elkészítette azt az új szabályozási rendszert, amelynek neve: REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, magyarul: vegyi anyagok nyilvántartása, értékelése és engedélyezése). A REACH célja, hogy a vegyi anyagokat forgalomba kerülésük előtt egészségügyi és környezetvédelmi szempontból ellenőrizzék. A tervezet elsődleges jelentősége, hogy szemléletet vált: ezentúl a gyártó felelőssége lesz bizonyítani termékének biztonságosságát. Ez minden uniós országra nézve kötelező érvényű lesz.

A mostani magyar és EU-s szabályozás megkülönbözteti az 1981 előtt piacra vitt vegyi anyagokat, amelyek „meglévő anyagnak” számítanak, és az 1981 után bevezetett „új anyagokat”. Míg az új anyagokat részletekbe menőkig vizsgálni kell egészségügyi, környezeti kockázatok szempontjából, ilyen előírás nincs a meglévő több mint 100 ezer anyagra. A jelenlegi szabályozás kedvez a meglévő, nem vizsgált anyagok további használatának, mert ez olcsóbb és könnyebb. Ennek eredményeképpen az 1981 óta bevezetett anyagok száma összesen mintegy 3 ezer.

Az egyik legfontosabb változás, hogy a REACH alapján a hatóságok helyett a gyártók kötelessége lesz majd a vegyi anyagok biztosságosságának a garantálása.

A REACH 2003 tavaszán megjelent változata szerint a vegyipari cégeknek minden általuk egy tonnánál nagyobb mennyiségben gyártott, felhasznált vagy importált anyag egészségügyi és környezeti hatásait kell megvizsgálniuk. Ez körülbelül 30 ezer anyagra vonatkozna.

Sajnálatos módon az utóbbi hónapokban az iparnak sikerült legyengíteni a jogszabály-tervezetet. A legutóbbi REACH-előterjesztés szerint csak a 10 tonnánál nagyobb mennyiségben gyártott, felhasznált vagy importált anyagokra vonatkozna a szigorú szabályozás (ami már csak 10 ezer vegyi anyagot érintene), 1 és 10 tonna között csak egyszerűsített regisztráció lenne; illetve a polimerek (mint pl. a PVC) és a kozmetikai termékek valamint a tisztítószerek kikerülnének a rendelet hatóköréből. Miután 2003. október 29-én az Európai Bizottság előterjesztette a REACH tervezetét, az Európai Környezetvédelmi Iroda, a Föld Barátai, a Greenpeace és a WWF közös sajtónyilatkozatban tiltakozott az eredeti tervek gyengítése ellen. Csalódottságuknak adtak hangot, hogy többéves vitát követően a vegyipar érdekei nyertek az emberi egészség és a környezetvédelem megóvása helyett. Az októberi előterjesztés csupán árnyéka az eredetinek, kikerült belőle számos alapvetően fontos elem.

A magyar környezetvédő civil szervezetek követelik, hogy a kormányzat vonja be őket az EU-ban képviselendő álláspont kialakításába. A magyar állampolgárok egészsége és a környezet tisztasága érdekében a magyar nemzeti álláspontnak az eredeti EU előterjesztés szellemiségét kell támogatnia.

A jelenlegi magyar szabályozás közvetett módon a már piacon lévő anyagok további használatát ösztönzi, még akkor is, ha azok valamilyen szempontból veszélyesek. Ennek oka, hogy míg a piacra kerülő új anyagok bevizsgálása kötelező, a meglévő vegyi anyagokat senki nem vizsgálja. A jelenlegi szabályozás tehát az innováció és az egészséges alternatívák ellen hat. A legtöbb országban megfigyelhető, hogy a vegyipar erőteljes nyomást fejt ki a kormányzatra annak érdekében, hogy az eredeti REACH-tervezet „felpuhuljon.” A környezetvédők ugyanakkor bíznak abban, hogy Magyarország ez ügyben képviselt álláspontját a kérdésben a kormányzat nem rendeli alá az ipari érdekeknek, hanem tekintetbe veszi az emberek és a környezet érdekeit is. A magyar környezetvédő civil szervezetek követelik, hogy a kormányzat vonja be őket Magyarország EU-ban képviselendő álláspontjának kialakításába. „Fontos felismernünk, hogy a szigorúbb vegyianyag-szabályozás új piaci lehetőségeket tárhat fel, hatására biztonságosabb, zöldebb termékek jelennek meg a piacon.” – tette hozzá Dragos Tibor, az MTVSZ munkatársa.

A környezetvédő civil szervezetek legfontosabb javaslatai:
1. A helyettesítés elve legyen kötelező: ne engedélyezzék azokat a veszélyes anyagokat, melyek esetében jobb alternatíva is elérhető.
2. Ne legyen mentesség azokra az anyagokra, melyeket évente 10 tonnánál kevesebb mennyiségben állítanak elő, maradjon az eredeti egy tonnás határérték, illetve terjedjen ki a szabályozás a polimerekre (műanyagok, mint pl. a PVC) és a köztes termékekre.
3.  Teljesüljön az információhoz való jutás joga, beleértve hogy mely vegyi anyagok jelennek meg az egyes termékekben.
4. Ne hivatkozhassanak a cégek az üzleti titokra az általuk felhasznált vegyi anyagokat illetően.

Simon Gergely a Levegő Munkacsoport munkatársa.

  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében