fbpx

| Haraszti Anikó

Ez a cikk már legalább 1 éve készült. A benne lévő információk azóta lehet, hogy elavultak, nézd meg, hátha van frissebb cikkünk a témában.

Fogyasztóvédelem

Az ésszerűen eljáró, óvatos vásárló döntéseinek meghozatala során a piacon megjelenő termékek és szolgáltatások, különböző reklámállítások objektív megítélésére, avagy azok közötti objektív rangsorolásra nem vagy csak korlátozottan képes.

A
fogyasztóvédelem nem más, mint a fogyasztók érdekeinek érvényre juttatása a
gazdasági élet szabályozása útján. Célja egyensúly létrehozása a piaci viszonyok
különböző szereplői között annak érdekében, hogy a fogyasztók optimális döntést
hozhassanak, érdekeik hatékonyan érvényesüljenek, és valóra váljon az a
klasszikus piaci alapelv, miszerint a kereslet szabja meg a kínálatot.

1997-ben
törvény fektette le a fogyasztóvédelmi szabályrendszer alapjait, a piaci
magatartások részletes szabályozása pedig folyamatosan módosul és egészül ki az
Európai Unió, a piaci szereplők és végső soron a fogyasztók elvárásainak
megfelelően.

A
fogyasztóvédelem védi a fogyasztók biztonságát, pénztárcáját, biztosítja jogaik
és érdekeik érvényesítését, valamint gondoskodik tájékoztatásukról és arról,
hogy a fogyasztók tisztában legyenek jogaikkal és lehetőségeikkel (oktatási
funkció). Fogyasztóvédelmi feladatokat ellát az állam és intézményei, az
önkormányzatok, civil szervezetek, és gazdálkodó szervezetek
szövetségei.

Fogyasztók érdekeinek
védelme

A forgalomba hozott áruk és
szolgáltatások káros hatásai ellen törvény védi a fogyasztók életét és
egészségét. A gyártó köteles biztonságos terméket előállítani, a forgalmazó nem
hozhat forgalomba olyan terméket, amelyről tudja, illetve tudnia kellene, hogy
nem biztonságos. Azt, hogy milyen a biztonságos áru, elsősorban termékspecifikus
jogszabály vagy nemzeti szabvány határozza meg. Ha ilyen nincs, követelmény,
hogy az áru, ésszerű használatának időtartama alatt ne veszélyeztesse a
fogyasztó életét, egészségét, testi épségét. A kockázatot a lehető legkisebbre
kell csökkenteni, valamint meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a
fogyasztó felmérhesse azt.

A
fogyasztók vagyoni érdekeit az üzletek nyitvatartásával, termékek minőségével,
előállításával, forgalmazásával, csomagolásával, a méréssel, vásárlók könyvével
és árral kapcsolatos rendelkezések védik. A magyar fogyasztóvédelem szigorúan
tiltja a fogyasztók bárminemű megtévesztését, döntési szabadságának
korlátozását, valamint reklámtilalmakat és korlátokat állít
fel.

A
gazdálkodó szervezeteket kétirányú tájékoztatási kötelezettség terheli: a
fogyasztók és hatóságok felé. A fogyasztót tájékoztatni kell az áru és
szolgáltatás tulajdonságairól, jellegzetességeiről, minőségéről, áráról,
használatára vonatkozó utasításokról, az azzal járó veszélyekről. Cél az, hogy a
fogyasztó rendelkezzen annyi és olyan információval, ami alapján vásárlási
döntését szabadon hozhatja meg. A tájékoztatás eszköze a címke, a használati és
kezelési útmutató, a megfelelőségi tanúsítás, az ár feltüntetése. A hatóságok
következetesen lépnek fel bármiféle megtévesztés ellen. A hatóságok felé adott
információk az ellenőrzést könnyítik meg.

A
fogyasztók oktatása elsősorban állami feladat, bár ez az a terület, ahol a
fogyasztói érdekeket képviselő társadalmi szerveztek a legtöbb feladatot
vállalják fel az általános érdekképviseleti munka mellett.

A
fogyasztói jogok érvényesítését a kiterjedt (és bonyolult) hatósági
intézményrendszer, a civil részvétellel működő békéltető testületek és
önkormányzati jegyzőt megillető jogosítványok biztosítják.

A fogyasztóvédelem állami feladatai
és intézményei

A
gazdasági és közlekedési miniszter dolgozza ki Magyarország fogyasztóvédelmi politikai koncepcióját,
jogszabálytervezeteit és terjeszti az Országgyűlés elé. Emellett ellenőrzi
végrehajtásukat és felügyeli a fogyasztóvédelem állami
intézményrendszerét.

Közel
hét éve kezdődött meg a hazai fogyasztóvédelem átfogó reformja, ahol az
alapszabályok lefektetése és keretek megteremtése után olyan részletszabályok
születtek, (vagy módosultak a már létezők), amelyek összhangban állnak az
Európai Unió vonatkozó rendelkezéseivel.

Az
Országgyűlés 2003. februárjában fogadta el a II. középtávú fogyasztóvédelmi
koncepciót, 2003-2006 időszakára, amelynek kiemelt célja a fogyasztók
biztonságának védelme és oktatása, a fogyasztók érdekeit képviselő társadalmi
szervezetek segítése, az állami intézményrendszer fejlesztése, valamint az
interneten keresztül történő kereskedelem fejlesztése és szabályozása, a
speciális körülményeknek megfelelő panaszfórumok
felállítása.

Az állami feladatok végrehajtásának
központi szervezete a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a megyei (és fővárosi)
felügyelőségek. A felügyelőségek többek között a fogyasztók panaszaival és
minőségi kifogásaival kapcsolatos ügyeket intézik, ellenőrzik a vonatkozó
szabályok és hatósági előírások betartását, vizsgalatokat végeznek el, szakmai
segítséget nyújtanak, tanácsadó irodát tartanak fenn, és tájékoztató
kiadványokat készítenek.

A
magyar fogyasztóvédelmi szabályozás bonyolult, a jogszabályok és előírások
betartását a felügyelőségeken túl más piac-felügyeleti tevékenységet ellátó
szervezetek is segítik. Például áram- és gázügyekben a Magyar Energiahivatal,
mobiltelefon-szolgáltatásokkal kapcsolatban a Hírközlési Felügyelet,
tévéműsorral kapcsolatban az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT),
közegészségügyi kérdésekben az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), gazdálkodó szervezetek piaci magatartásával
kapcsolatban pedig a Gazdasági Versenyhivatal.

A
fogyasztók és gazdálkodók közötti jogviták a bíróság, valamint a gazdasági
kamarák és civilek által működtetett békéltető testületek előtt rendezhető.

Önkormányzatok

A
helyi önkormányzat képviselőtestülete rendeletei útján a törvényeknél
szigorúbban szabályozhatja többek között az üzletek, piaci árusok, mozgóboltok
működését, köztéri reklámok használatát. Az üzletek, árusok, piacok és vásárok
működésének ellenőrzéséért és engedélyek kiadásáért a jegyző felelős. Ezen kívül
feladatai közé tartozik a minőségi kifogásokkal, minőségtanúsítással,
számlázással kapcsolatos és közérdekű panaszok intézése, valamint jogsértés
észlelése esetén eljárást kezdeményez a. hatóságoknál.

Civilek

A
fogyasztóvédelem hatékony érvényesülését nagyban segítik a különböző
feladatokkal foglalkozó társadalmi szervezetek és szövetségeik. Tájékoztató,
tanácsadó és oktatási feladatokat látnak el, véleményezik a fogyasztókat érintő
jogszabálytervezeteket és képviselik a fogyasztók érdekeit, pert kezdeményeznek
fogyasztók széles körét érintő ügyekben, kapcsolatot tartanak fenn hazai és
nemzetközi szervezetekkel.

 

Mi nem csak a „szuperzöldekhez” szólunk! Célunk, hogy az ökotudatos életmód és az ehhez vezető vásárlási szempontok bárki számára elérhetők legyenek, éljen bárhol, bármilyen végzettséggel, bármilyen szemlélettel is ebben az országban.

Tevékenységünk a gyártók támogatásától és reklámoktól mentes, nem fogadunk el termékmintákat tesztelésre, nincsenek céges támogatóink, sem reklámbevételeink. És ezt továbbra is fenn akarjuk tartani.

Ahhoz, hogy olyan ügyekkel foglalkozzunk, amikre nincsen hazai vagy más pályázati forrás nagy szükségünk van olyan magánemberek támogatására, mint amilyen Te is vagy! Lehetőségeidhez mérten emiatt kérünk, támogasd munkánkat rendszeres vagy egyszeri adományoddal.

Ne feledd, a pénzed szavazat!

Támogass minket!

Képezd magad a webináriumainkon!

Iratkozz fel hírlevelünkre!

  Válassz hírleveleink közül:*

   Iratkozz fel híreinkre!

   Tippek, tesztek, programok

   Megszakítás