fbpx

Tudatos Vásárló Kedvezménykártya: Felhasználási feltételek

Figyelem! A Kedvezménykártya 2023.03.01-én megszűnt.  

1.    A Kibocsátó
1.1.    A Tudatos Vásárló Kedvezménykártya (továbbiakban: Kártya) a Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesületének kezdeményezése, amelyet a környezettudatos fogyasztóknak szán Magyarországon. A Tudatos Vásárló Kedvezménykártya programban olyan kereskedelmi egységek vehetnek részt, amelyek kínálatukkal vagy működésükkel környezetileg fenntartható és etikus, társadalmilag felelős mintákat mutatnak, a saját kategóriájukban a többiek előtt járnak.
1.2.    A Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete (továbbiakban TVE) adatai

 • székhelye: 1123 Budapest Győri út 6/b.
 • adószáma: 18245770-1-43
 • bírósági nyilvántartási száma: 9978
 • internetes honlapjának címe: www.tudatosvasarlo.hu/tve
 • levelezési címe: 1114 Budapest Móricz Zs. körtér 3/A.
 • telefon/fax: (+36) 225 8136
 • email: tve@tve.hu

1.3.    A TVE honlapján teszi közzé Tudatos Vásárló Kedvezménykártya felhasználási feltételeit, az igénylés módját, az elfogadóhelyek listáját és a kedvezmények mértékét. A TVE folyamatosan bővíti a Kártyaelfogadó-helyek körét.
1.4.    A TVE fenntartja a jogot a Kártyaelfogadó-helyek listájának előzetes értesítés nélküli változtatásához.
1.5.    Reklamáció esetén a Kártyabirtokos emailen jelentheti be panaszát, a tve[kukac]tve.hu email-címen. A panaszbeadvány kivizsgálásának eredményéről és a megtett intézkedésekről a TVE írásban tájékoztatja a Kártyabirtokost.

2.    A Kártyabirtokos
2.1.    A Kártyabirtokos magánszemélyek kedvezményesen vásárolhatnak a TudatosVásárló.hu-n feltüntetett Kártyaelfogadó-helyeken, a boltok neve mellett feltüntetett kedvezményt igénybe véve.
2.2.    A Tudatos Vásárló Kedvezménykártyát a TVE támogató tagjai kapják meg. A Tudatos Vásárlók Egyesülete támogató tagjává válhat az a 18. életévét betöltő magánszemély, aki befizeti a támogató tagsági díjat. A TVE a támogató tagsági díj mindenkori mértékét és a taggá válás feltételeit a TudatosVásárló.hu-n teszi közé.
2.3.    A Tudatos Vásárló Kedvezménykártya kiállításához a Kártyabirtokos a következő adatokat adja meg:

 • neve,
 • postacíme,
 • email címe.

2.4.    A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a TVE a 2.3 pontba foglalt adatokat nyilvántartsa. A TVE az adatokat bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át. A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a TVE a Kedvezménykártyával kapcsolatos információkat, valamint rendszeres időközönként hírlevelet küldjön a megadott e-mail címre.

3.    A Tudatos Vásárló Kedvezménykártya
3.1.    A Kártyán szereplő adatok

 • Kártyabirtokos neve
 • Kártya érvényességi ideje

3.2.    A Kártya érvényességi ideje 1 év, amelynek első napja a támogató tagsági díj beérkezésének napja, utolsó napja az azt követő 365. nap. Lejárt érvényességi idejű Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.
3.3.    A Kártya előállításának és Kártyabirtokoshoz juttatásának költségeit a TVE viseli. A Kártyát a TVE postai úton juttatja el, a tagdíj beérkezésétől számított 2 héten belül. A Kártya mintapéldánya megtekinthető a www.tudatosvasarlo.hu/kartya oldalon
3.4.    A Kártyabirtokos jelzi a TVE-nek a Kártya elvesztését, ellopását, megrongálódását, valamint a Kártyabirtokos adatainak változását. Amennyiben a Tudatos Vásárló Kedvezménykártya a rendeltetésszerű használat ellenére a Kártyabirtokos szándékán kívüli ok folytán károsodik vagy megsemmisül, megrongálódik, elveszik, ellopják stb., a Kártyabirtokos részére az általános szabályok szerint új Kártyát állít ki a TVE. Ennek költségét a Kártyabirtokos állja. Az új Kártya érvényességi ideje megegyezik a pótolt Kártya érvényességi idejével. A Kártya pótlására a Kártya érvényességi ideje alatt legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.
3.5.    A Kártyabirtokos a Kártyán szereplő adatait önkezűleg nem módosíthatja. Az adatokban látható módosításokat tartalmazó Kártya érvénytelen.

4.    A kedvezmény igénybevétele
4.1.    A kedvezményt a Kártyabirtokos csak közvetlenül saját maga veheti igénybe. A Tudatos Vásárló Kedvezménykártya használatára egyedül a Kártyabirtokos jogosult, az másra át nem átruházható.
4.2.    Webshopokban a Kártyabirtokos akkor tudja igénybe venni a kedvezményt, ha a webshopban ugyanazt az email címet használja, mint amivel a TudatosVásárló.hu-n támogató tagként regisztrált.
4.3.    A Kártyabirtokos a vásárlás vagy a szolgáltatás igénybevételét megelőzően (a pénzügyi bizonylat kiállítása előtt) tájékoztatja a Kártyaelfogadó-helyet, hogy a Tudatos Vásárló Kedvezménykártya biztosította kedvezmény igénybevételére jogosult. A Kártyabirtokos a Kártyát az elfogadóhelyen az igénybevételt megelőzően felmutatja, illetve amennyiben szükséges vagy az erre irányuló igény esetén a jogosultság megállapítása érdekében az elfogadóhely képviselőjének átadja, aki köteles az átvett Kártyát a művelet végeztével visszaadni a Kártyabirtokosnak.
4.4.    A Kártya által biztosított kedvezmények az elfogadóhelyek más kedvezményeivel, akcióival nem összevonhatóak, kivéve, ha az elfogadóhely erre kifejezett utalást tesz.

2013. december 4.

  Iratkozz fel híreinkre!

  Tippek, tesztek, programok

  Megszakítás