fbpx

Akut toxicitás (GHSO6)

Értékelésünk: Nem ajánljuk.
Címkézett termék szolgáltatás típusa: Ép test, Termékcímkézés, Vegyi anyagok, Veszélyes termékek
Címke célja: biztonság, egészség, könyezetvédelem
Itthon: rendszeresen látjuk

A jelölés egyike a 9 veszélyszimbólumnak, teljes elnevezésén: akut toxicitású vegyi anyag. A vegyi anyagokat és vegyi anyag keverékeket (termékeket) gyártók és importálók kötelesek besorolni az uniós jogszabályokban megbatározott osztályok valamelyikébe.

A vegyi anyagok minősítésével kapcsolatos rendelkezések az alábbi veszélyességi osztályokat határozzák meg:

 • Robbanásveszélyes
 • Tűzveszélyes
 • Oxidáló
 • Nyomás alatt lévő gáz
 • Maró hatású
 • Akut toxicitás
 • Súlyosan veszélyes az egészségre
 • Egészségi veszély / Veszélyes az ózonrétegre
 • Veszélyes a környezetre

A veszélyszimbólumokat a vegyi anyagok és készítmények címkéjén és csomagolásán kell keresni, így tájékozódhatunk, hogy az adott termék veszélyességi osztályba tartozik. A termékek osztályozását és címkézését, piktogrammal való ellátását a gyártók, forgalmazók maguk végzik, a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi hatóságok ellenőrzik, hogy helyesen alkalmazzák-e.

Fotó: Maria Teneva on Unsplash

Az Akut toxicitás piktogram arra utal, hogy a termék súlyos mérgezést okozhat.

Mit jelent?

 • Lenyelve halálos
 • Bőrrel érintkezve halálos
 • Belélegezve halálos
 • Lenyelve mérgező
 • Bőrrel érintkezve mérgező
 • Belélegezve mérgező

Szükséges óvintézkedések:

 • A használatot követően a használt eszközöket alaposan el kell mosni.
 • A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon orvoshoz.
 • A szájat ki kell öblíteni.
 • Zárt edényben tárolandó.
 • Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
 • Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • Ha bőrre kerül: óvatos lemosás bő szappanos vízzel.
 • Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.
 • A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
 • A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
 • Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
 • Légzésvédelem használata kötelező.
 • Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • Elzárva tárolandó.

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Védőfelszerelés használata kötelező és elzárva tárolandó.

Korábban a jelölés így nézett ki:

Kapcsolódó linkek

https://echa.europa.eu/hu/regulations/clp/clp-pictograms

Hasonló címkék

Súlyosan veszélyes az egészségre (GHS08)
Környezetre veszélyes (GHS09)

Tűzveszélyes (GHS02)

  Iratkozz fel híreinkre!

  Tippek, tesztek, programok

  Megszakítás