Környezetre veszélyes

Értékelésünk: Nem ajánljuk.

Címkézett termék, szolgáltatás típusa:
Ép test

Címke célja: biztonság

Itthon: rendszeresen látjuk

Nem tanúsított

A jelölés egyike a 10 veszélyszimbólumnak. A vegyi anyagokat és vegyi anyag keverékeket (termékeket) gyártók és importálók kötelesek besorolni az uniós jogszabályokban megbatározott osztályok valamelyikébe.

A vegyi anyagok minősítésével kapcsolatos rendelkezések az alábbi veszélyességi osztályokat határozzák meg:

 • Robbanóanyag, tűz, robbanásveszély
 • Tűzveszélyes
 • Oxidáló
 • Gázok
 • Maró anyagok
 • Toxikus
 • Irritáló/toxikus
 • Egészségre veszélyes
 • Környezetre veszélyes

A veszélyszimbólumokat a vegyi anyagok és készítmények címkéjén és csomagolásán kell keresni, így tájékozódhatunk, hogy az adott termék veszélyességi osztályba tartozik. A termékek osztályozását és címkézését, piktogrammal való ellátását a gyártók, forgalmazók maguk végzik, a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi hatóságok ellenőrzik, hogy helyesen alkalmazzák e a  .

A Környezetre veszélyes piktogram arra utal, hogy a termék a vízi környezetre vagy az ózon rétegre jelent veszélyt. Korábban a jelölés így nézett ki: • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
  a fogyasztók érdekében