Környezetre veszélyes (GHS09)

Értékelésünk: Nem ajánljuk.

Címkézett termék, szolgáltatás típusa:
Ép test

Címke célja: könyezetvédelem, egészség, biztonság

Itthon: rendszeresen látjuk

Nem tanúsított

A jelölés egyike a 9 veszélyszimbólumnak. A vegyi anyagokat és vegyi anyag keverékeket (termékeket) gyártók és importálók kötelesek besorolni az uniós jogszabályokban meghatározott osztályok valamelyikébe.

A vegyi anyagok minősítésével kapcsolatos rendelkezések az alábbi veszélyességi osztályokat határozzák meg:

 • Robbanásveszélyes
 • Tűzveszélyes
 • Oxidáló
 • Nyomás alatt lévő gáz
 • Maró hatású
 • Akut toxicitás
 • Súlyosan veszélyes az egészségre
 • Egészségi veszély / Veszélyes az ózonrétegre
 • Veszélyes a környezetre

A környezetre veszélyes piktogram arra utal, hogy egy adott anyag veszélyes a környezetre  és vízi toxicitást okoz. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Jellemzően gyomirtókon, terpentinen, benzinen és lakkokon található.

 

Mit jelent?

 • Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

 

Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra

 • Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

 

 

 

 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
  a fogyasztók érdekében