fbpx

Robbanásveszélyes (GHS01)

Értékelésünk: Nem ajánljuk.
Címkézett termék szolgáltatás típusa: Étel-ital
Címke célja: biztonság, könyezetvédelem, társadalom
Itthon: párszor már találkoztunk vele itthon is

A jelölés egyike a 9 veszélyszimbólumnak. A vegyi anyagokat és vegyi anyag keverékeket (termékeket) gyártók és importálók kötelesek besorolni az uniós jogszabályokban meghatározott osztályok valamelyikébe.

A vegyi anyagok minősítésével kapcsolatos rendelkezések az alábbi veszélyességi osztályokat határozzák meg:

 • Robbanásveszélyes
 • Tűzveszélyes
 • Oxidáló
 • Nyomás alatt lévő gáz
 • Maró hatású
 • Akut toxicitás
 • Súlyosan veszélyes az egészségre
 • Egészségi veszély / Veszélyes az ózonrétegre
 • Veszélyes a környezetre

 

 

 

 

A robbanásveszélyes piktogram arra utal, hogy a vegyi anyag hevítésre robbanhat

Használat alatt tartson távolságot, viseljen védőruhát. Hőtől, szikrától, lángtól vagy forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás az ilyen anyag közelében.

Jellemzően tűzijátékon és lőszeren található.

 

Mit jelent?

 • Instabil robbanóanyag.
 • Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye.
 • Robbanóanyag; kivetés súlyos veszélye.
 • Robbanóanyag; tűz, robbanás vagy kivetés veszélye.
 • Tűz hatására a teljes tömeg felrobbanhat.

 

Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra:

 • Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat
 • Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
 • Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó.
 • Tilos a dohányzás.
 • Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.
 • Tűz esetén robbanásveszély.

  Az Agrárminisztérium  PTKF/78/13/2018 jelü pályázat támogatásával valósult meg.

Kapcsolódó linkek

https://echa.europa.eu/hu/regulations/clp/clp-pictograms

Hasonló címkék

Környezetre veszélyes (GHS09)
Tűzveszélyes (GHS02)

  Iratkozz fel híreinkre!

  Tippek, tesztek, programok

  Megszakítás