fbpx

Oxidáló (GHS03)

Értékelésünk: Nem ajánljuk.
Címkézett termék szolgáltatás típusa: Étel-ital
Címke célja: biztonság, könyezetvédelem, társadalom
Itthon: rendszeresen látjuk

A jelölés egyike a 9 veszélyszimbólumnak. A vegyi anyagokat és vegyi anyag keverékeket (termékeket) gyártók és importálók kötelesek besorolni az uniós jogszabályokban meghatározott osztályok valamelyikébe.

A vegyi anyagok minősítésével kapcsolatos rendelkezések az alábbi veszélyességi osztályokat határozzák meg:

 • Robbanásveszélyes

 • Tűzveszélyes

 • Oxidáló

 • Nyomás alatt lévő gáz

 • Maró hatású

 • Akut toxicitás

 • Súlyosan veszélyes az egészségre

 • Egészségi veszély / Veszélyes az ózonrétegre

 • Veszélyes a környezetre

 

Az oxidáló piktogram arra utal, hogy a vegyi anyag tüzet vagy robbanást okozhat – vagy fokozhatja a tűz intenzitását.

Tilos hevíteni és kötelező a védőruha használata. Ruházattal vagy bőrrel való érintkezés esetén le kell öblíteni vízzel.

 

Photo by Jimmy Ofisia on Unsplash

Jellemzően fehértőszereken található.

 

Mit jelent?

 • Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.

 • Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.

 

Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra:

 • Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó.

 • Tilos a dohányzás

 • Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

 • A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal le kell öblíteni.

 

 Az Agrárminisztérium  PTKF/78/13/2018 jelü pályázat támogatásával valósult meg.

Kapcsolódó linkek

https://echa.europa.eu/hu/regulations/clp/clp-pictograms

Hasonló címkék

Nyomás alatt lévő gáz (GSH04)

  Iratkozz fel híreinkre!

  Tippek, tesztek, programok

  Megszakítás