fbpx

Maró hatású (GHS05)

Értékelésünk: Nem ajánljuk.
Címkézett termék szolgáltatás típusa: Ép test
Címke célja: biztonság, egészség, könyezetvédelem
Itthon: rendszeresen látjuk

A jelölés egyike a 9 veszélyszimbólumnak, CLP piktogrammok. A vegyi anyagokat és vegyi anyag keverékeket (termékeket) gyártók és importálók kötelesek besorolni az uniós jogszabályokban meghatározott osztályok valamelyikébe.

A vegyi anyagok minősítésével kapcsolatos rendelkezések az alábbi veszélyességi osztályokat határozzák meg:

 • Robbanásveszélyes
 • Tűzveszélyes
 • Oxidáló
 • Nyomás alatt lévő gáz
 • Maró hatású
 • Akut toxicitás
 • Súlyosan veszélyes az egészségre
 • Egészségi veszély / Veszélyes az ózonrétegre
 • Veszélyes a környezetre

 

A maró hatású piktogram arra utal, hogy a vegyi anyag fémekre korrozív hatású lehet, súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.

Az eredeti edényben tartandó és a védőfelszerelések használata kötelező.

Jellemzően lefolyótisztítók, savak, bázisok, ammónia és grilltisztító szereken található meg.

 

Mit jelent?

 • Fémekre korrozív hatású lehet
 • Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra

 • A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos
 • A használatot követően az eszközt alaposan meg kell mosni
 • Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
 • Elzárva tárolandó
 • Az eredeti edényben tartandó


 Az Agrárminisztérium  PTKF/78/13/2018 jelü pályázat támogatásával valósult meg.

Kapcsolódó linkek

https://echa.europa.eu/hu/regulations/clp/clp-pictograms

  Iratkozz fel híreinkre!

  Tippek, tesztek, programok

  Megszakítás