fbpx

Környezetre veszélyes (GHS09)

Értékelésünk: Nem ajánljuk.
Címkézett termék szolgáltatás típusa: Ép test, Termékcímkézés, Vegyi anyagok, Veszélyes termékek
Címke célja: biztonság, egészség, könyezetvédelem
Itthon: rendszeresen látjuk

A jelölés egyike a 9 veszélyszimbólumnak. A vegyi anyagokat és vegyi anyag keverékeket (termékeket) gyártók és importálók kötelesek besorolni az uniós jogszabályokban meghatározott osztályok valamelyikébe.

A vegyi anyagok minősítésével kapcsolatos rendelkezések az alábbi veszélyességi osztályokat határozzák meg:

 • Robbanásveszélyes
 • Tűzveszélyes
 • Oxidáló
 • Nyomás alatt lévő gáz
 • Maró hatású
 • Akut toxicitás
 • Súlyosan veszélyes az egészségre
 • Egészségi veszély / Veszélyes az ózonrétegre
 • Veszélyes a környezetre

A környezetre veszélyes piktogram arra utal, hogy egy adott anyag veszélyes a környezetre  és vízi toxicitást okoz. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Jellemzően gyomirtókon, terpentinen, benzinen és lakkokon található.

 

Mit jelent?

 • Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

 

Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra

 • Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

 

 

 

Kapcsolódó linkek

https://echa.europa.eu/hu/regulations/clp/clp-pictograms

Hasonló címkék

Akut toxicitás (GHSO6)
Súlyosan veszélyes az egészségre (GHS08)
Egészségi veszély (GHS07)
Robbanásveszélyes (GHS01)
Nyomás alatt lévő gáz (GSH04)

  Iratkozz fel híreinkre!

  Tippek, tesztek, programok

  Megszakítás