alap kinézet

System Messages

» Ép test » Vegyi anyagok

ÖKO-TEST

A magyar polcokon egyre több a német Öko-test magazin emblémájával ellátott termék. Az Öko-test egy német nyelvű vásárlói magazin, amely 1985 óta foglalkozik különböző termékek egészségi és környezeti szempontú tesztelésével.

A jelölés csupán azt jelzi, hogy a magazin tesztjén jól (gut) vagy nagyon jól (sehr gut) szerepelt-e a termék.

A lap a tesztek kritériumait a legújabb tudományos eredmények alapján határozza meg, és független laboratóriumokban végzi a méréseket. Az összetevők, hatóanyagok, káros anyagok, környezeti hatások vizsgálatakor az Öko-test általában szigorúbban ítél, mint ahogy azt a törvények előírják. Ám nincs életciklus elemzés, és nincs folyamatos tanúsítás. A címkén szerepel az is, melyik lapszámban (év/hó) szerepel a teszt, ellenőrizhetjük a tartalmat, és láthatjuk mennyire frissek az eredmények.

Tehát ha ilyen logóval ellátott terméket vásárolunk, csupán a magazin feltételei szerint a legkisebb ökológiai kockázatú vagy legkevésbé egészségkárosító alternatívát kapjuk.

Címke célja: 

könyezetvédelem egészség biztonság

Kapcsolódó linkek

Itthon: 

rendszeresen látjuk

Értékelésünk: 

Keresd!

Ecocert

Az Ecocert a legelterjedtebb, nemzetközileg is ismert francia biominősítés (FR-BIO-01). Van intézetük Németországban, Portugáliában, Romániában és Spanyolországban is.

A természeti környezetre kedvező módon, jogszabályban rögzített körülmények között előállított élelmiszerek kaphatják meg a bio minősítést. A szigorú követelményeknek való megfelelést független szervezetek tanúsítják, a folyamatos ellenőrzések biztosítják a fogyasztó számára, hogy valóban ökológiai termesztésből/termelésből származó (köznapi néven bio) zöldséget, gyümölcsöt, fűszert, húst vagy belőlük készült terméket vásárol. 

Biotermesztés szabályai az egész Európai Unióban egységesek, a szabályok betartását és a tanúsítványok kiállítását nemzeti szervezetek végzik minden tagállamban. Ezért az  EU Organic jelölését is fel kell tüntetni a termékek csomagolásán.

Az Ecocert logot itthon gyakran minősített bio kozmetikumokon találhatjuk meg.

 

 

Címke célja: 

könyezetvédelem

A tanúsító szervezet: 

Ecocert

Itthon: 

rendszeresen látjuk

Értékelésünk: 

Keresd!

Hasonló címkék

NaTrue

NaTrue szigorú kritériumokkal minősíti a kozmetikai termékeket.

A minőségvédő szervezetet, európai érdekközösséget hoztak létre saját kritériumrendszerrel és logóval 2008-ban NaTrue néven Brüsszelben a vezető európai natúr- és biokozmetikumot gyártó cégek. A gyártók úgy találták – miközben egyre több kozmetikai terméket hoznak forgalomba szerte a világon az organikus, ökológiai és természetes hívószavak alatt –, a tisztánlátás mind nehezebbé válik a gyártók, a kereskedők és a fogyasztók számára is.

A NaTrue állítása szerint azzal a céllal alakult, hogy – mint küldetési nyilatkozatukban megfogalmazzák – a profitérdekelt minősítő szervezetek helyett egy etikailag és ökológiailag szigorúbb követelményeket előíró, pártatlan szakértők munkájára támaszkodó európai platform jöjjön létre, amelynek segítségével könnyebbé válik az eligazodás a vásárlók számára.

NaTrue-jelet három fokozatban lehet kiérdemelni:

 • az egy csillagos jelet és természetes, azaz natúr kozmetikum minősítést a csak természetes anyagokat tartalmazó kozmetikumok kaphatják,
 • a két csillagosoknál szigorúbbak a követelmények, a növényi összetevők legalább 70%-ának ökológiai gazdálkodásból kell származniuk,
 • a három csillagos biokozmetikum címke használati jogát pedig azok a termékek kaphatják meg, amelyekben minimum 95%-ban ökológiai termesztésből származó növényeket dolgoztak fel.

Ahhoz, hogy egy termék megkaphassa a minősítést, az összetevők megfelelését független tanúsító intézetnek kell igazolnia a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján. Ezt az eljárást a kérelmező gyártó létesítményeinek auditálása követi.

Ahhoz viszont, hogy egy cég használhassa azt, készítményeinek egy-egy termékcsoportban legalább 75%-ban meg kell felelnie az előírt kritériumoknak.

A kritériumok nyilvánosak és átláthatóak, honlapjukon bárki megtalálhatja a különböző fokozatú tanúsítványok használatára jogosult cégek, márkák listáját.

Címke célja: 

könyezetvédelem egészség

Kapcsolódó linkek

A tanúsító szervezet: 

NaTrue

Itthon: 

rendszeresen látjuk

Értékelésünk: 

Keresd!

Nordic Ecolabel

Azokat a termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyeknek kedvezőtlen környezeti hatásaik jelentősen kisebbek, mint a hasonló célra szolgáló termékeké és szolgáltatásoké, megkülönböztető jelzéssel, környezetbarát termékcímkével látnak el. Használatnak lényege, hogy a piaci előnyben részesülhessenek azok a termékek, melyek életciklus elemzéssel bizonyítottan kisebb mértékű terhelést jelent környezetükre, mint riválisaik (újrahasznosított, újratölthető, komposztálható, csökkentett erőforrás felhasználás, nincs veszélyes anyag tartalma). A rendszer alapjait szabályzat, jogszabály rögzíti, állami fenntartású intézmény koordinálja a védjegy odaítélését, és termékek, szolgáltatások ellenőrzését, tanúsítását. Az Európai Uniónak is és több más államnak van nemzeti környezetbarát védjegye.

A skandináv régióé (Norvégia, Finnország, Svédország, Dánia, Izland) a Nordic Ecolabel (Swan). Mindegyik államban működik a tanúsításért felelős szervezet, és a termékcsoportok kritériumrendszereit közösen dolgozzák ki, ma már 63 termékcsoportban találunk minősített termékeket, akár a hazai polcokon is.

Címke célja: 

könyezetvédelem

Kapcsolódó linkek

A tanúsító szervezet: 

Nordic Ecolabel

Itthon: 

rendszeresen látjuk

Értékelésünk: 

Keresd!

Hasonló címkék

Egészségi veszély (GHS07)

A jelölés egyike a 9 veszélyszimbólumnak, CLP piktogramnak, teljes nevén: Egészségi veszély / Veszélyes az ózonrétegre. A vegyi anyagokat és vegyi anyag keverékeket (termékeket) gyártók és importálók kötelesek besorolni az uniós jogszabályokban meghatározott osztályok valamelyikébe.

A vegyi anyagok minősítésével kapcsolatos rendelkezések az alábbi veszélyességi osztályokat határozzák meg:

 • Robbanásveszélyes
 • Tűzveszélyes
 • Oxidáló
 • Nyomás alatt lévő gáz
 • Maró hatású
 • Akut toxicitás
 • Súlyosan veszélyes az egészségre
 • Egészségi veszély / Veszélyes az ózonrétegre
 • Veszélyes a környezetre

Az egészségi veszély / veszélyes az ózonrétegre piktogram arra utal, hogy a vegyi anyag allergiás bőrreakciót vagy súlyos szemirritációt okozhat, lenyelve vagy belélegezve ártalmas, valamint ártalmas a környezetre.

Használat közben a bőrrel és szemmel való érintkezést el kell kerülni. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Jellemzően mosószer, WC-tisztító, fagyálló, ablaktisztító folyadék, szilikon, pillanatragasztó és lakk termékeken alkalmazzák.

Mit jelent?

 • Légúti irritációt okozhat
 • Álmosságot vagy szédülést okozhat
 • Allergiás bőrreakciót válthat ki
 • Súlyos szemirritációt okoz
 • Bőrirritáló hatású
 • Lenyelve ártalmas
 • Bőrrel érintkezve ártalmas
 • Belélegezve ártalmas
 • Károsítja a közegészséget és a környezetet, mert a légkör felső rétegeiben lebontja az ózont

 

Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra

 • Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését
 • Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
 • Belélegzés esetén: az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
 • Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon orvoshoz
 • Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos vízzel
 • Szembe kerülés esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

 

Címke célja: 

könyezetvédelem egészség biztonság

Kapcsolódó linkek

Itthon: 

rendszeresen látjuk

Értékelésünk: 

Nem ajánljuk.

Akut toxicitás (GHSO6)

A jelölés egyike a 9 veszélyszimbólumnak, teljes elnevezésén: akut toxicitású vegyi anyag. A vegyi anyagokat és vegyi anyag keverékeket (termékeket) gyártók és importálók kötelesek besorolni az uniós jogszabályokban megbatározott osztályok valamelyikébe.

A vegyi anyagok minősítésével kapcsolatos rendelkezések az alábbi veszélyességi osztályokat határozzák meg:

 • Robbanásveszélyes
 • Tűzveszélyes
 • Oxidáló
 • Nyomás alatt lévő gáz
 • Maró hatású
 • Akut toxicitás
 • Súlyosan veszélyes az egészségre
 • Egészségi veszély / Veszélyes az ózonrétegre
 • Veszélyes a környezetre

A veszélyszimbólumokat a vegyi anyagok és készítmények címkéjén és csomagolásán kell keresni, így tájékozódhatunk, hogy az adott termék veszélyességi osztályba tartozik. A termékek osztályozását és címkézését, piktogrammal való ellátását a gyártók, forgalmazók maguk végzik, a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi hatóságok ellenőrzik, hogy helyesen alkalmazzák-e.

Fotó: Maria Teneva on Unsplash

Az Akut toxicitás piktogram arra utal, hogy a termék súlyos mérgezést okozhat.

Mit jelent?

 • Lenyelve halálos
 • Bőrrel érintkezve halálos
 • Belélegezve halálos
 • Lenyelve mérgező
 • Bőrrel érintkezve mérgező
 • Belélegezve mérgező

Szükséges óvintézkedések:

 • A használatot követően a használt eszközöket alaposan el kell mosni.
 • A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon orvoshoz.
 • A szájat ki kell öblíteni.
 • Zárt edényben tárolandó.
 • Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
 • Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • Ha bőrre kerül: óvatos lemosás bő szappanos vízzel.
 • Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.
 • A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
 • A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
 • Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
 • Légzésvédelem használata kötelező.
 • Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • Elzárva tárolandó.

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Védőfelszerelés használata kötelező és elzárva tárolandó.

Korábban a jelölés így nézett ki:

Címke célja: 

könyezetvédelem egészség biztonság

Kapcsolódó linkek

Itthon: 

rendszeresen látjuk

Értékelésünk: 

Nem ajánljuk.

Súlyosan veszélyes az egészségre (GHS08)

A jelölés egyike a 9 veszélyszimbólumnak. A vegyi anyagokat és vegyi anyag keverékeket (termékeket) gyártók és importálók kötelesek besorolni az uniós jogszabályokban meghatározott osztályok valamelyikébe.

A vegyi anyagok minősítésével kapcsolatos rendelkezések az alábbi veszélyességi osztályokat határozzák meg:

 

 • Robbanásveszélyes
 • Tűzveszélyes
 • Oxidáló
 • Nyomás alatt lévő gáz
 • Maró hatású
 • Akut toxicitás
 • Súlyosan veszélyes az egészségre
 • Egészségi veszély / Veszélyes az ózonrétegre
 • Veszélyes a környezetre

 

A súlyosan veszélyes az egészségre piktogram arra utal, hogy a vegyi anyag lenyelve, belélegezve vagy bőrrel érintkezve ártalmas vagy halálos lehet.

 

 

 

Ezt a piktogramot olyan anyagokon és keverékeken helyezik el, amelyek egy vagy több alábbi tulajdonsággal rendelkeznek: karcinogén, hatással van a termékenységre és a születendő gyermekre, egyes szervekre nézve mérgező, rákot, allergiás vagy asztmás tüneteket okozhat.

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat. Kerülendő a por vagy füst belélegzése, valamint elzárva tárolandó.

Jellemzően terpentinen, benzinen és lámpaolajon található.

 

Mit jelent?

 • Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • Károsítja a szerveket.
 • Károsíthatja a szerveket.
 • Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
 • Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
 • Rákot okozhat.
 • Feltehetően rákot okoz.
 • Genetikai károsodást okozhat.
 • Feltehetően genetikai károsodást okoz.
 • Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

 

Például hol találhatjuk meg?: Terpentin, benzin, lámpaolaj

 

Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra

 • Lenyelés esetén: azonnal forduljon orvoshoz.
 • Elzárva tárolandó.
 • A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
 • A használatot követően a(z eszközt alaposan el kell mosni.
 • A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
 • Expozíció esetén: forduljon orvoshoz.
 • Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
 • Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
 • Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.
 • Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.
 • Belélegzés esetén: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

 

Címke célja: 

könyezetvédelem egészség biztonság

Kapcsolódó linkek

Itthon: 

párszor már találkoztunk vele itthon is

Értékelésünk: 

Nem ajánljuk.

Környezetre veszélyes (GHS09)

A jelölés egyike a 9 veszélyszimbólumnak. A vegyi anyagokat és vegyi anyag keverékeket (termékeket) gyártók és importálók kötelesek besorolni az uniós jogszabályokban meghatározott osztályok valamelyikébe.

A vegyi anyagok minősítésével kapcsolatos rendelkezések az alábbi veszélyességi osztályokat határozzák meg:

 • Robbanásveszélyes
 • Tűzveszélyes
 • Oxidáló
 • Nyomás alatt lévő gáz
 • Maró hatású
 • Akut toxicitás
 • Súlyosan veszélyes az egészségre
 • Egészségi veszély / Veszélyes az ózonrétegre
 • Veszélyes a környezetre

A környezetre veszélyes piktogram arra utal, hogy egy adott anyag veszélyes a környezetre  és vízi toxicitást okoz. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Jellemzően gyomirtókon, terpentinen, benzinen és lakkokon található.

 

Mit jelent?

 • Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

 

Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra

 • Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

 

 

 

Címke célja: 

könyezetvédelem egészség biztonság

Kapcsolódó linkek

Itthon: 

rendszeresen látjuk

Értékelésünk: 

Nem ajánljuk.

Leaping Bunny

Az amerikai Coalition for Consumer Information on Cosmetics Leaping Bunny (Ugró Nyuszi) programja keretében kozmetikai, testápolási és háztartási vegyi termékek kaphatnak igazolást arról, hogy terméket és összetevőt nem tesztelték állatokon az új termék fejlesztés szakaszában, sem maga a cég, sem a bedolgozó laborok vagy más beszállítók. A cégek évente kötelesek beszámolni tevékenységükről és független szervezettel auditáltatni tevékenységüket. A logó igen elterjedt az Egyesület államokban, Kanadában és az Európai Unióban is.

Az Unióban 2013 tavasza óta nem hozható forgalomba olyan kozmetikum amelyet, vagy amelynek összetevőjét állatokon teszteltek. (2004 óta tilos az Unióban a kozmetikai termékek állatokon való tesztelése, 2009 óta a kozmetikai összetevők sem tesztelhetők ilyen módon.) Háztartási vegyi anyagok esetében azonban továbbra is releváns a védjegy.

A program weboldalán megtalálható a minősített termékek és márká adatbázisa.

Címke célja: 

könyezetvédelem

Kapcsolódó linkek

Itthon: 

rendszeresen látjuk

Értékelésünk: 

Keresd!

Blauer Engel

Az első ökocímke, 1978 óta létezik. Azok a terméke kaphatták meg, amelyek kiváltottak más környezetre káros termékeket. Az embléma önmagában nem állhatott, azon egy felirat is szerepelt, ami jelezte, mitől környezetbarát az adott termék vagy szolgáltatás. Kezdetekben elsősorban az egészség védelme volt a fő szempont az értékelésekkor, de ma komplexen jelennek meg benna fogyasztók és környezeti érdekek. A tanúsítást egy független szakmai zsűri, a felelős minisztérium és hatság, valamint tanúsító szervezet végzi.

A címke weboldalán termék-, márka és szolgáltatáskereső található angol és német nyelven. 125 termékcsoportban ma már több mint 11.000 termék- illetve szolgáltatás nyerte el a minősítést

                    

 

Címke célja: 

könyezetvédelem egészség

Kapcsolódó linkek

A tanúsító szervezet: 

RAL gGmbH

Itthon: 

rendszeresen látjuk

Értékelésünk: 

Keresd!

BDIH

A natúr kozmetikumok olyan arc- és testápolási készítmények, melyek előállításához kizárólag természetes eredetű alapanyagokat (gyógynövény-, zöldség-, gyümölcskivonatok, növényi olajok, fűszernövények, illóolajok, növényi glicerin stb.) használnak, és szintetikus kémiai anyagoktól mentesek. A természetes összetevőket azonban nem biztos, hogy bioelőírások szerint termesztették. Így egy natúrkozmetikumban például előfordulhat növényvédőszer-maradék vagy állati eredetű összetevőknél gyógyszermaradvány.

A legtöbbször a német BDIH (Bundesverband deutscher Industrie- und Handelsunternehmen) jelzéssel találkozhatunk a hazai piacon. A jelenleg BDIH-logóval ellátott kozmetikumokról biztosan tudhatjuk, hogy növényi alapanyagaik a lehető legnagyobb mértékben – de nem kötelezően – ellenőrzött biotermesztésből származnak, vagy vadon gyűjtötték őket, nincsenek bennük szintetikus színezékek és illatanyagok, kőolajszármazékok, és csakis természetes vagy természetazonos anyagoknak köszönhetik tartósságukat. A termékek előállítása során tilos a génmódosított anyagok felhasználása és az állatkísérlet, valamint tilos a radioaktív sugárzással végzett tartósítás. A BDIH minősítésű termékek viszont hamarosan eltűnnek a polcokról, mivel helyüket a több minősítő szervezetet tömörítő COSMOS logóval ellátott szépészeti cikkek veszik át.

Címke célja: 

könyezetvédelem

A tanúsító szervezet: 

BDIH

Itthon: 

rendszeresen látjuk

Értékelésünk: 

Keresd!

Hasonló címkék

EU Ecolabel

Azokat a termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyeknek kedvezőtlen környezeti hatásaik jelentősen kisebbek, mint a hasonló célra szolgáló termékeké és szolgáltatásoké uniós ökocímkét kaphatnak, ez az EU Ecolabel.  A védjegyek lényege, hogy a piaci előnyben részesülhessenek azok a termékek vagy szolgáltatások, melyek bizonyítottan kisebb mértékű terhelést jelentenek környezetükre, mint riválisaik (pl. újrahasznosított, újratölthető, csökkentett erőforrás-felhasználású, nincs veszélyesanyag-tartalma).

A védjegyet egy független szervezetnél lehet igényelni, amely vizsgálat után ítéli oda a jel használatának jogát, melyet időnként meg kell újítani.

Az EU öko-címkéjének előnye abban áll ugyanaz a feltételrendszer vonatkozik az adott termékre az egész Unióban, függetlenül attól, hogy azt melyik tagállamban állítják elő vagy értékesítik

EU Ecolabel jelöléssel rendelkező termékek online katalógusa elérhető itt.

Címke célja: 

könyezetvédelem

Kapcsolódó linkek

A tanúsító szervezet: 

nemzeti szervezetek és hatóságok

Itthon: 

rendszeresen látjuk

Értékelésünk: 

Keresd!

Hasonló címkék

Környezetbarát Termék

Kocsánytalan Tölgyként illetve gyakran (tévesen) Cédrusként emlegetett magyar öko-címke használatának feltételeit 1997-ben dolgozták ki. Azokat a termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyeknek kedvezőtlen környezeti hatásaik jelentősen kisebbek, mint a hasonló célra szolgáló termékeké és szolgáltatásoké, megkülönböztető jelzéssel látnak el. Használatnak lényege, hogy a piaci előnyben részesülhessenek azok a termékek, melyek életciklus elemzéssel bizonyítottan kisebb mértékű terhelést jelent környezetükre, mint riválisaik (újrahasznosított, újratölthető, komposztálható, csökkentett erőforrás felhasználás, nincs veszélyes anyag tartalma).  A rendszer alapjait jogszabály rögzíti, állami fenntartású intézmény koordinálja a védjegy odaítélését, és termékek, szolgáltatások ellenőrzését, tanúsítását.

Címke célja: 

könyezetvédelem

Kapcsolódó linkek

A tanúsító szervezet: 

Környezetbarát Termék Non-profit Kft.

Itthon: 

rendszeresen látjuk

Értékelésünk: 

Keresd!


 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
  a fogyasztók érdekében

Smink