fbpx

| Horváth Linda – Schvéger Judit

Ez a cikk már legalább 1 éve készült. A benne lévő információk azóta lehet, hogy elavultak, nézd meg, hátha van frissebb cikkünk a témában.

Szponzorfüggőség? Dohánypénz a felsőoktatásban

A dohánymarketing egyre szorultabb helyzetben van. Ahogy egyre
világosabbak a dohányzás egészségügyi és társadalmi következményei,
illetve ezek valódi költségei, lassan nem marad tér a dohányreklámok
számára. A dohánygyárak persze nem adják fel.

———- A pénznek nincsen szaga (?) ———-


2005. február 27-én lépett hatályba az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye, amelyhez Magyarország 2003.
június 16-án csatlakozott. Az egyezmény aláírói – köztük Magyarország – vállalták,
hogy öt éven belül teljes körű tilalom alá helyezik a dohányreklámokat,
-promóciót és -szponzorációt.

„Szeptember 6-án került sor a Modern Üzleti Tudományok
Főiskolája Tatabánya, Béla király körtéri „B” épület Nagyelőadótermének
ünnepélyes „BAT-nagyelőadóteremmé” avatására. A terem nevét magában foglaló
táblát – Dr. Kandikó József rektor és Dr. Gaál Béla tudományos rektorhelyettes
köszöntője után – Mészáros András, a British-American Tobacco Hungary
kommunikációs igazgatója avatta fel, majd átadta a dohányzók számára
kialakított dohányzó helyiséget, amelynek létesítésével a Főiskola egyrészt
eleget tesz a törvényben előírtaknak, másrészt kulturált, kellemes környezetet
biztosít a dohányzást választóknak” – adta hírül a 2006 szeptemberében a tatabányai
főiskola
honlapja
.

Annak apropóján, hogy a Pécsi
Tudományegyetem
kiemelkedő oktatói – többek között az Általános Orvosi Kar
professzoraként három orvos – korábban 500 ezer forintos „BAT [British-American
Tobacco] professzori ösztöndíjakat” kaptak, az Egészségünkért a XXI.
Században Alapítvány
2005. január 5-ös sajtóközleményében
már felhívta a figyelmet a dohánycégek felsőoktatási intézmények részére nyújtott
támogatásainak problematikusságára.

De hát miért is baj, ha a pécsi székhelyű dohánygyár
bevételének egy részéből nagyobb összegekkel támogatja az egyébként is finanszírozási
problémákkal küzdő felsőoktatást?

Kezdjük ott, hogy kevés non-profit szervezet, oktatási
intézmény vagy épp kutatóintézet van olyan helyzetben, hogy visszautasítsa a
támogatásokat – különösen igaz ez Közép-Kelet-Európára. Magyarországon például
nemhogy az ilyen intézmények nem képesek rendesen (értsd: nehézségek nélkül)
fenntartani önmagukat, de az állami támogatások is meglehetősen szűkösek. A
dohányiparból nyert bevételek az államnak is fontosak, de messze nem annyira,
mint azt a dohányipar igyekszik láttatni. Az ezredfordulón az állam összes adóbevételének
mindössze 3%-a származott
a dohányiparból
.

Igaz, a dohánykészítmények legális termékek, a dohányipar
pedig sok embernek nyújt megélhetési lehetőséget. Végül, a dohánygyárak végső soron
még „társadalmilag felelősen” is viselkednek, amikor bevételük támogatásra
szánt részét társadalmilag hasznos tevékenységekre fordítják, nem pedig a
termékeik közvetlen promóciójára.

Tehát akkor miért is baj, ha egy főiskola pénzt fogad el
dohánytröszttől, s ezt követően a cégről nevezi el előadótermét?

A dohánytermékek forgalmazását és tömeges fogyasztását
klasszikusan az áraikkal összefüggő rendelkezéseken (jelesül az adóterhek
növelésén), a hirdetések korlátozásán, a kiskorúaknak tilalmazott árusításon,
illetőleg a közintézményekben és köztereken való használatuk visszaszorításán
keresztül korlátozzák. Jellemző eszköz a klinikai támogatás, amelynek keretében
az orvosokat arra buzdítják, hogy több egyéni szolgáltatást nyújtsanak a
dohányzásról való leszokás érdekében. Ugyancsak gyakoriak a médiakampányok,
amelyek a kulturális szokásokat igyekeznek többé-kevésbé direkt vagy indirekt módon
befolyásolni, hogy általánosan elfogadottá tegyék a nem-dohányzást (illetve
nem-elfogadottá a dohányzást).

Mivel világszerte egyre több ország ismeri fel a nagymértékű
dohányzás valódi kockázatait, a dohánygyárak elé egyre több akadály hárul
termékeik népszerűsítését, forgalmazását illetően. Ennek megfelelően új utakat,
csatornákat keresnek: ezek közé tartoznak a dotációs technikák és mechanizmusok
is. Ezek a dohányzás megelőzéséért dolgozó szervezetek figyelmét sem kerülik
el, így a dohányipar jótékonykodása és szponzorációs tevékenysége egyre nagyobb
és egyre kritikusabb figyelmet kap.

A dotáció elfogadásával a támogatott intézmények először is
közvetlenül részesednek a termékeladás hasznából – ami például egy kórház
esetén meglehetősen abszurd. A támogatottak emellett a dohánygyártók
értékesítési lehetőségeit is elősegítik: az érintett cégek a figyelem
középpontjába, iparáguk a politikai és kulturális élet főáramába kerül, pozitív
tartalmakkal telítődik, gondolattársítás révén már-már „ártatlanságra” tesz
szert.

Végső soron a cég hírneve, termékeinek ismertsége nő azzal,
hogy a támogatott intézmény de facto válik az iparág szószólójává. Ha mégsem
így történik, és hallgat – és ez a valódi csavar a dologban -, vagyis ha nem
foglal állást a dohánykérdést illetően (akár lojalitásból, akár
meggyőződésből), szintén ugyanott vagyunk. Több, kutatás szervezésével és
finanszírozásával foglalkozó nemzetközi intézmény – például a National Cancer Institute of Canada, a National Heart Foundation of
Australia
vagy az Európai
Rák Liga
egyes tagszervezetei – elzárkóznak olyan kutatók támogatásától, akik
dohányipari cégektől valaha is pénzt fogadtak el.

 

———– Tilosban ———-

A Világbank 1999-es, a dohányzás visszaszorításának
gazdasági vonatkozásairól készített beszámolója egy, 22 fejlett országban végzett
tanulmányt idéz. A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a dohánytermékek
reklámozásának és a dohányipari szponzorálás tilalma egy átfogó
dohányzásellenes program részeként 6%-al képes csökkenteni a
cigarettafogyasztást. Ahhoz, hogy valóban hatékony legyen, a tilalomnak ki kell
terjednie valamennyi médiumra, a dohányreklámozás közvetlen és közvetett
formáira, illetve az egyes események dohányipar általi szponzorálására is.

E megállapítások alapján indította el az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1999-ben a Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény
kidolgozását, amely iránymutatásul szolgál az aláíró országok számára a
dohányzás okozta betegségek és halálesetek csökkentéséhez és a megfelelő
szabályozási keret kialakításához. Ennek része a dohánytermékek reklámozásának
és az ehhez kapcsolódó szponzorálásnak a szigorítása illetve tilalma.

A keretegyezményt Magyarország 2003. június 16-án írta alá,
maga a hatálybalépés pedig a 40. tagország megerősítését követő 90. napon, azaz
2005. február 27-én történt meg. Az egyezmény fogalmai szerint a “dohányszponzorálás: bármilyen esemény,
tevékenység vagy egyén számára nyújtott hozzájárulás, amelynek célja, hatása
vagy valószínű hatása egy dohánytermék vagy a dohányfogyasztás közvetlen vagy
közvetett népszerűsítése”
.

Hasonló rendelkezéseket találhatunk az Európai Parlament és
a Tanács 2003/33/EK irányelvében (az ún. Dohányreklám Direktívában) is, amely a tagállamok dohánytermékek
reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseinek közelítéséről szól. Az ebben megjelenő szabályozási szándék fő
célja azoknak a reklámtevékenységnek a visszaszorítása, amelyek a termékek promótálása
révén magát a dohányzást népszerűsítik.

A magyar reklámjogi szabályozás 2002-től kezdve újfent ezt a
szigorú szabályozási technikát követi: a dohánycégek számára felállított
tilalmi lista igen hosszú: hogy mely körben nem végezhetnek marketing
tevékenységet. A televízió által közvetített Forma 1-es versenyen például
közvetlen hirdetési felületet kapnak az autókon és a versenypálya hirdetési
tábláin szereplő reklám logók. Bár tekintettel arra, hogy az esemény komoly
gazdasági bevételt jelent Magyarország számára, a gazdasági miniszter 2006-ban
még átmeneti felmentést adhatott a törvényi tilalom alól. A heves tiltakozásoknak
köszönhetően ez az átmeneti engedély azonban már nem aktuális, 2007-től a Forma1
új szponzorok után nézhet.

Bár a dohányipar fontos szerepet tölt be Magyarország
gazdaságában (is), és további jelentős pénzügyi forrásokat biztosít a már
fentebb említett iskolák, ösztöndíjak létrehozására, vagy akár a rendőrség, a tűzoltóság
és egyéb alapvető szolgáltatások finanszírozására, a dohányipartól érkező
támogatások etikai bökkenőit nem lehet megkerülni. Míg a sportrendezvények és a
reklám kapcsolata kellően tisztázott, a dohányipari cégek egyetemek,
kutatóintézetek és a civilszféra számára nyújtott támogatása sokkal kevésbé az.
Azaz meghasonulás nélkül nem megy.

A „dohánypénz” kiiktatása nélkülözhetetlen egy hatékony
dohányzás-megelőzési programhoz. Csak így volna lehetséges, hogy az intézményeket
ne használják rejtett reklámcélokra, s hogy ne merüljön fel az elfogódottság
vádja a kutatókkal szemben sem. Csak így lehet a dohányzást valóban ellenőrizni,
és az általa okozott betegségektől, valamint az ezek által okozott egészségügyi
többletkiadásoktól megszabadulni.

 

———- Nulla tolerancia
kontra nulla etika ———-

A BAT válasza

(2006. október)

Tisztelt Hölgyem!

Köszönjük hozzánk intézett kérdéseit, amelyekre az alábbi tájékoztatást adjuk:

A Modern Üzleti Tudományok Főiskolájával több éve folyó együttműködés
keretében cégünk számos területen segíti a Főiskola munkáját. Cégünk –
a gyakorlatiasabb oktatást elősegítendő- rendszeres üzleti, szakmai előadásokkal,
konzultációkkal egészíti ki a magas színvonalú oktatást. Továbbá
lehetőséget biztosítunk a Főiskola hallgatóinak és tanárainak
ösztöndíjakra, illetve diploma munka konzultációra. Ennek az
együttműködésnek egy további területe az anyagi támogatás, amelynek egy
része nem címzett támogatásként, a Főiskola belátása szerint került
felhasználásra a felújítás, fejlesztés során. A támogatás másik része
pedig konkrét, – a hallgatók felkészülését közvetlenül segítő – műszaki
eszköz vásárlása volt.

Hasonló együttműködést folytatunk a Pécsi Tudomány Egyetemmel és a Budapesti Corvinus Egyetemmel is.

A fenti tevékenységünket Humánpolitikai osztályunk végzi a humánerőforrás utánpótlást segítő programunk részeként.

Üdvözlettel:

Kiss Katalin
vállalati márka manager

 

Részlet a MÜTF válaszából

(2006.október)

Tisztelt Hölgyem!

(…) A főiskola döntési fórumai szakmai,
erkölcsi és anyagi szempontok szerint döntenek a főiskolai támogatások,
szponzorációk, mecenaturák elfogadásáról. Az értékelés során több kérdés,
vélemény, javaslat kerül megvitatásra. Csak azok kerülnek elfogadásra, amelyek
mindhárom szempontból – többségi vélemény alapján – vállalhatók.

 

Dr. Gaál Béla s. k.
tudományos rektorhelyettes

Magyarország a dohányszponzorációt illetően is napirenden
van Brüsszelben – az ország többször kapott figyelmeztetést az utóbbi években,
s Markosz Kyprianu egészségügyi
biztos korábban egyenesen nulla
toleranciát
ígért.

A felsőoktatási intézmények dohányipari támogatására nem tér
ki ugyan a Dohányreklám Direktíva,
bennünk mégis komoly etikai aggályokat kelt az a tény, hogy a jövő generációja
a dohányóriások szárnyai alatt nő fel.

A dohányipari szponzoráció etikai vonatkozásairól 2006
októberében megkérdeztük a Modern Üzleti
Főiskola
tudományos rektor helyettesét, Dr.
Gaál Bélát
is, aki elmondta, hogy a főiskola döntéshozói alapos mérlegelés
után, szakmai és pénzügyi szempontokat is szem előtt tartva döntöttek a
szponzorpénz elfogadása mellett. A főiskola tavaly év végén adott állásfoglalása
(ld. alább) szerint a BAT anyagi támogatása nem aggályos etikai szempontok
alapján sem.

A BAT Hungary részéről Kiss
Katalin
, vállalati márkamenedzser nyilatkozott. A BAT álláspontja szerint a
szponzoráció a humánerőforrás utánpótlását segítő program része – hasonló
együttműködésben állnak a budapesti Corvinus
Egyetemmel
és a Pécsi Tudomány
Egyetemmel
is. „Az együttműködés keretében cégünk – a gyakorlatiasabb
oktatást elősegítendő – rendszeres üzleti, szakmai előadásokkal,
konzultációkkal egészíti ki a magas színvonalú oktatást. Továbbá anyagi
támogatást nyújt a Főiskolának, részben szabad felhasználásra (amelyet
felújításokra fordítottak), részben – a hallgatók felkészülését közvetlenül
segítő – műszaki eszköz vásárlására.” – adta válaszul a kérdéseinkre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képek [cc] kithfan21,
vaXzine

 

 

Mi nem csak a „szuperzöldekhez” szólunk! Célunk, hogy az ökotudatos életmód és az ehhez vezető vásárlási szempontok bárki számára elérhetők legyenek, éljen bárhol, bármilyen végzettséggel, bármilyen szemlélettel is ebben az országban.

Tevékenységünk a gyártók támogatásától és reklámoktól mentes, nem fogadunk el termékmintákat tesztelésre, nincsenek céges támogatóink, sem reklámbevételeink. És ezt továbbra is fenn akarjuk tartani.

Ahhoz, hogy olyan ügyekkel foglalkozzunk, amikre nincsen hazai vagy más pályázati forrás nagy szükségünk van olyan magánemberek támogatására, mint amilyen Te is vagy! Lehetőségeidhez mérten emiatt kérünk, támogasd munkánkat rendszeres vagy egyszeri adományoddal.

Ne feledd, a pénzed szavazat!

Támogass minket!

Képezd magad a webináriumainkon!

Iratkozz fel hírlevelünkre!

  Válassz hírleveleink közül:*

   Iratkozz fel híreinkre!

   Tippek, tesztek, programok

   Megszakítás