fbpx

Nemzetközi tevékenységek

Az elmúlt években egyesületünk számos nemzetközi hálózatban és konferencián képviselte Magyarországot és a civil szervezeteket, szerzett és importált a fenntarthatósággal, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos információt és tudást.

Főbb nemzetközi tevékenységeink és projektjeink:

 

Nemzetközi Zöld Térkép Hálózat és zöld térképes együttműködések

A TVE 2008-ban, Budapest, illetve Magyarország Zöld Térképének fejlesztésével vált a New York-i székhelyű Green Map Systems által összefogott hálózat hivatalos tagjává. A hálózaton belül 2009 és 2011 között zajlik az Európai Unió Grundtvig programjának támogatásával a 4Bs’ Hive – collaborational green mapping across Europe c. projekt. Ennek keretében négy európai város, Berlin, Beszterce, Bristol és Budapest zöld térképei mutatkoznak be egymásnak és cserélnek tapasztalatot. A projekt budapesti találkozóján 2010. májusában vendégül láttuk a hálózat alapító igazgatóját, Wendy Brawert.

 

A Közép- és Kelet-európai Fenntartható Fogyasztás Hálózat működtetése

A Közép- és Kelet-európai Fenntartható Fogyasztás Hálózat 16 régióbeli ország 26 civil szervezetét tömöríti. Célja a szervezetek közti együttműködés elősegítése; a fogyasztási minták, a fogyasztóvédelem és a környezetvédelmi kérdések összefüggéseinek feltárása, és az ezzel kapcsolatos problémák közös megoldása.
A hálózatot egyesületünk hívta életre, jelenleg mi szolgálunk a szervezet koordinációs titkárságaként is. Felelősségünknek tartjuk, hogy az általunk képviselt régióbeli civil szervezeteknek támogatást és iránymutatást adjunk a témában.
A hálózat együttműködik az ENSZ Környezetvédelmi Szervezetével (UNEP) és a Svédország által vezetett Fenntartható Életmód nemzetközi munkacsoporttal. A hálózat feladata, hogy közös fórumként és szócsőként szolgáljon a régió civil szervezetei számára, és módot teremtsen a sajátos regionális érdekek közös képviseletére.

 

Stratégiai partnerség az Észak-Európai Fenntarthatósági Hálózattal a Fenntartható Fogyasztásért (ANPED)

Egyesületünk stratégiai partneri kapcsolatot alakított ki az ANPED-del. Rendszeresen együttműködünk közös javaslatok és projektek kidolgozásában, fenntartható fogyasztással kapcsolatos programok véleményezésében, javaslatok készítésében a jövőbeli fogyasztóvédelmi szakpolitikai irányelvek kidolgozásához. Egyesületünk koordinációjával a Közép- és kelet-európai Fenntartható Fogyasztás Hálózat és az ANPED 2005. során projektjavaslatot dolgozott ki a fenntartható fogyasztás területén tevékenykedő hálózatok és civil szervezetek hatékonyságának és teljesítményének növelése, és az együttműködés és kölcsönös támogatás ösztönzése érdekében Közép- és Kelet-Európában (Közép- és Kelet-európai Fenntartható Fogyasztás Hálózat) és Nyugat-Európában (ANPED).2005-ben egy új kezdeményezés indult útjára a TVE, az ANPED és a NASCA (North American Sustainable Consumption Alliance) részvételével, amelynek célja a fenntartható fogyasztási és termelési minták és szabályok terjedésének népszerűsítése a fejlett országokban. Ebben a kezdeményezésben a Közép- és Kelet-európai Fenntartható Fogyasztás Hálózat is részt vesz, elsősorban a kommunikációért és az eszközrendszerek kidolgozásáért felelős munkacsoportokban.

Stratégiai partnerség a Fogyasztóvédelmi Világszervezettel

2004. novemberében a Consumers International teljes jogú taggá választotta a TVE-t. Taggá válásunk óta rendszeresen véleményezzük a Világszervezet fenntarthatósággal kapcsolatos projektjeit, irányelveit, és javaslatokat készítünk a jövőbeli fogyasztóvédelmi szakpolitikai irányelvek kidolgozásához.
2006-ban részt vettünk a CI egyik fő projektjében, amelynek keretében a gyógyszeripari cégek reklámozási és PR tevékenységét vizsgáltuk.

 

Egyesületünk az E-CONS nemzetközi hálózat hazai koordinációs szervezete

Az E-CONS hálózat, amelyben Magyarországot egyesületünk képviseli, a Socrates közösségi programban, a COMENIUS 3 akcióprogramban foglal helyet. A 2007-ig tartó program célja az iskolák együttműködése illetve oktatási innovációk ösztönzése a fenntartható fogyasztás, a fogyasztóvédelem területén.
2005 májusában egyesületünk képviseletében Ujhelyi Kata előadást tartott a program keretében, Santanderben, Spanyolországban megrendezett Európai Tanárok Találkozóján. Megkezdtük a projekthez kapcsolódó fogyasztóvédelmi oktatás magyarországi adatbázisának összeállítását is.

 

Részvételünk a Transzatlanti Fogyasztói Párbeszédben

2004-ben tagjai lettünk a Transzatlanti Fogyasztói Párbeszéd (Transatlantic Consumer Dialogue) nevű szervezetnek, amely a tengerentúli és az európai fogyasztóvédelmi szervezetek egyeztető fóruma. Jelenleg a szervezet több munkacsoportjában (a szellemi tulajdonjogok védelmében, és az élelmiszerbiztonság érdekében alakult csoportokban) is részt veszünk.

 

Partnerség az Ethical Consumerrel

2005. során partneri kapcsolatot alakítottunk ki az Ethical Consumerrel (ECRA – Ethical Consumer Research Association – www.ethicalconsumer.org). Az ECRA a partnerség keretében folyamatosan lehetőséget biztosít számunkra a kutatási eredményeihez, publikációihoz és más forrásokhoz való hozzáférésre, valamint képzésekkel és tanácsadással támogatja Egyesületünk tevékenységét.
Az ECRA monitoring tevékenysége során nyomon követi a vállalatok gazdasági, környezeti és társadalmi tevékenységét, elsősorban etikai szempontokat figyelembe véve. A szervezet létrehozott egy adatbázist, amely több mint 20.000 vállalat adatait tartalmazza. Adatbázisuk hivatalos kormányközleményekre, kampánycsoportok beszámolóira, statisztikai adatokra és megbízható médiaforrásokra támaszkodik, információs bázisukat havonta újítják, bővítik.

 

ALARM projekt

Egyesületünk meghívást kapott és tagja lett az ALARM nemzetközi projekt (Assessing Large-scale Environmental Risks for Biodiversity with Tested Methods) társadalmi-gazdasági tanácsadó testületének. Az Egyesület a fogyasztókat és a fogyasztóvédelmi szervezeteket képviselve tölt be tanácsadói szerepet a klímaváltozás veszélyeinek modellezésére és mérésére irányuló 60 hónapos kutatási projektben.
Az EU 6. keretprogramjának keretében megvalósuló és 2004 elején indult projektben 54 partner szervezet vesz részt 26 országból.

    Iratkozz fel híreinkre!

    Tippek, tesztek, programok

    Megszakítás