fbpx

| Tudatos Vásárló

Ez a cikk már legalább 1 éve készült. A benne lévő információk azóta lehet, hogy elavultak, nézd meg, hátha van frissebb cikkünk a témában.

Mit mérlegeljenek a nyugdíjpénztár-tagok?

A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság a pénztártagoktól is körültekintő és megfontolt döntéshozatalt követel, mivel minden olyan döntés, amely egyéni számlájukat érinti, kihat jövőbeni nyugdíjukra, időskori ellátásukra.
A nemzetközi és hazai tőkepiacon az elmúlt időszakban
bekövetkezett folyamatok jelentős mértékben befolyásolták a pénztári
befektetések eredményét. A magánnyugdíjpénztárak 1999 és 2008. közötti,
vagyonnal súlyozott éves nettó pénztári átlaghozama +5,7% volt. Az időszakon
belül e pénztárak tavaly -20,0% nettó átlaghozamot teljesítettek. A választható
portfoliót nem működtető pénztárak 10 éves teljesítménye +6% (tavalyi
eredményük -15,7%), míg a választható portfoliós rendszert bevezetett intézmények
hosszú távú mutatója +5,5%, (tavalyi teljesítményük -22,9%). Az önkéntes
nyugdíjpénztárak teljesítménye 1999 és 2008. között évi +6,9% volt, míg a
tavalyi átlaghozam -10,7%-ra rúgott.

 

A nyugdíjpénztári hozam alakulása 2008-ban

Ausztria                       -13,1 %
Belgium                        -25,2
%
Finnország                  -14,0
%
Írország                       -34,8
%
Japán                           -20,1
%
Kanada                        -15,9
%
Lengyelország             -14,2 %
Svédország                 -20
%
Szlovákia                      -6,7
%
USA                              -22,1
%

Forrás: Investment & Pensions Europe/PSZÁF

Összességében az elmúlt 11 évet nézve a magánnyugdíjpénztárak
az egyéni számlákon jóváírt befizetéseket megőrizték, azokon az időtáv egészét
tekintve – a tavalyi rossz hozamteljesítmény ellenére – pozitív hozamot értek
el.

A hozamteljesítményekkel kapcsolatos helyzetet rontotta,
hogy a globális pénzügyi válság miatt az árfolyamok csökkenése nem csak a
részvényeknél következett be, hanem a „biztonságosnak” tekintett
állampapíroknál is, amelyek közel 60 %-át képviselik a pénztári befektetéseknek.

 

Mire figyeljünk a jelenlegi pénzügyi helyzetben?

A pénztárak teljesítményét alapvetően befolyásoló elem a
befektetési stratégia, ami meghatározza, hogy a pénztártagok pénzének
befektetésekor mekkora kockázatot vállal a pénztár. A pénztárak vagyonának
piaci értéke naponta meghatározásra kerül. Ez az érték azt mutatja, hogy
mennyiért tudnák értékpapírjaikat az adott napon eladni. Ha a vásárláskori
értéknél drágábban tudná eladni a pénztár az értékpapírokat, akkor értékelési
többletet (nyereséget) ér el, míg ha csak olcsóbban tudná eladni, mint a
vásárláskor kifizetett érték, akkor a pénztár értékvesztést (veszteséget)
számol el a tagok egyéni számláján.

Tekintettel azonban arra, hogy a vagyon értékesítésére nem
kerül sor, ezért a naponta kimutatható nyereség vagy veszteség „virtuális”, azaz
nem valóságosan, csak „papíron” jelentkezik, hiszen akár a következő napon
eltűnhet. Ha azonban a pénztártag olyan lépést kezdeményez, ami az értékpapírok
eladásához vezet, akkor ezzel a nyereséget/veszteséget realizálja. A
továbbiakban tekintsük át, melyek ezek a lépések, és az egyes esetekben mit
érdemes mérlegelni a pénztártagoknak.

Azon magánnyugdíjpénztári tagok, akiknek nyugdíjba menetelük
időpontjában tagsági viszonyuk nem éri el a 120 hónapot és járadékuk a
társadalombiztosítási rendszerből származó nyugdíj 25 %-át, 2012. december
31-éig visszaléphetnek az állami TB rendszerbe. Ezen kívül – legkésőbb a
rokkantsági nyugdíj megállapításáról szóló első fokú határozat kézhezvételét
követő 30 napon belül – dönthetnek a visszalépés mellett a rokkantsági
nyugdíjellátásra jogosult pénztártagok is. Azok a pénztártagok pedig, akik
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaként, valamint a Magyar Honvédség
hivatásos és szerződéses állományú katonájaként szolgálati viszonyban állnak és
2007. december 31-én legalább húsz év, tényleges szolgálati viszonyban
eltöltött szolgálati idővel rendelkeztek, 2010. december 31-ig visszaléphetnek
a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe.Ezekben az esetekben a visszalépő
tagok megtakarításait a pénztár visszautalja a Nyugdíjbiztosítási Alapba.

Amennyiben a nyugdíjba vonuláskor a fenti feltételek nem
állnak fenn, visszalépésre nincs mód. Ebben az esetben a tag választhat, szolgáltatást
(egyösszegű kifizetést) kér, illetve egyéni számlaegyenlegét a pénztárban hagyja.
A jelenlegi pénzügyi helyzetben ajánlott megfontolni a megtakarítás pénztárban
hagyását, ami lehetőséget ad arra, hogy a tőkepiaci helyzet javulásával a
virtuális veszteség eltűnjön.

Az önkéntes nyugdíjpénztáraknál 2001. január 1. óta, a
magánnyugdíjpénztáraknál 2007. január 1-je óta van lehetőség választható
portfoliós rendszer
működtetésére. Ennek keretében a pénztárak eltérő kockázatú
befektetési politikával rendelkező portfoliókat állítottak össze, amelyek
között a tagok választhatnak.

A portfoliók típusai:

 • kevésbé kockázatos, főként állampapírokba fektetők
  (magánnyudíjpénztárak esetén ez a klasszikus portfolió),
 • közepes kockázatúak, amelyben vegyesen vannak kevésbé
  kockázatos állampapírok és kockázatosabb részvények (magánnyugdíjpénztárak
  esetén ilyen a kiegyensúlyozott portfolió)
 • kockázatosabbnak tekintett részvényekbe fektető portfoliók
  (magánnyugdíjpénztárak esetén ilyen a növekedési portfolió).A portfolióváltásról, vagy más pénztárba történő átlépésről
hozott döntést megelőzően mindenképpen érdemes megvizsgálni mind a jelenlegi,
mind pedig a választható más portfoliók, pénztárak befektetési politikáját. Ha
a tag a nagyobb kockázatú portfolióból, vagy pénztárból kisebb kockázatú
portfolióba, vagy pénztárba lép át, akkor az addigi virtuális veszteség csökkentésének
esélye (de egyben a jövőbeni nagyobb veszteség elszenvedésének lehetősége is)
kisebb. Ezzel szemben az eredetitől kockázatosabb portfolió, vagy pénztár
választása esetén valószínűbb a virtuális veszteség „visszaszerzése”,
ugyanakkor a jövőbeni nagyobb árfolyamcsökkenés is.

 

Szolgáltatás igénybevétele nugdíjkorhatár előtt és után

Azon önkéntes nyugdíjpénztári tagok, akik elérték a nyugdíjkorhatárt,
a várakozási időtől függetlenül jogosultak nyugdíjszolgáltatásra, azaz az
egyéni számlájukon lévő megtakarításból személyi jövedelemadó-mentesen
járadékot igényelhetnek, vagy egyösszegű szolgáltatást vehetnek igénybe.
Mindkét esetben megállapításra kerül az egyéni számlán lévő követelés piaci
értéke, és ezt az összeget váltja át a pénztár járadékra, vagy fizeti ki egy összegben
a tag részére. Amennyiben a „virtuális” veszteség realizálása miatt tényleges
csökkenés jelentkezik a tag egyéni számláján, érdemes megfontolni a járadékszolgáltatás,
vagy az egyösszegű felvétel későbbre halasztását, mivel így esély van arra,
hogy a veszteség „visszajöjjön”.

Az önkéntes nyugdíjpénztár tagjainak lehetőségük van arra,
hogy a 10 éves várakozási idő lejártát követően az egyéni számlájukon lévő
összeg egészét, vagy egy részét felvegyék úgy, hogy tagsági viszonyukat megtartják,
és tagdíjukat tovább fizetik. Részfelvétel esetén a következő részfelvételre
csak 3 év elteltével van lehetőség.

1. Egyösszegű felvétel

Amennyiben a pénztártag a teljes összeg felvételéről dönt, akkor
megállapításra kerül az egyéni számlán lévő követelés piaci értéke, és ezt az
összeget fizeti ki személyi jövedelemadóval csökkentett mértékben a pénztár egy
összegben a tag részére. A „virtuális” veszteség ekkor is realizálásra kerül,
ami tényleges csökkenést jelent az egyéni számlán meglévő követelés összegében.

A végleges kifizetés – egyösszegű és részfelvétel esetén is
– a bejelentés negyedévének fordulónapján fennálló összeg alapján kerül meghatározásra,
amely már tartalmazza az adott negyedévben elért hozamot, ezért veszteség
esetén ez az összeg kevesebb is lehet, mint a tag által az előző negyedéves
adatok alapján kalkulált összeg.

2. Részfelvétel

Részfelvétel esetén a tag dönthet arról, hogy az egyéni
számlán lévő követelés tőke-, hozamrészét, illetve vegyes összeget (mind tőkét,
mind hozamból is) vesz fel. A tőkerészt érintő kifizetés esetén az egyösszegű
felvételhez hasonlóan adófizetési kötelezettség merül fel, míg a hozam
felvétele adómentesen történhet.

 

Forrás: PSZÁFKép [cc] daniely

 

Mi nem csak a „szuperzöldekhez” szólunk! Célunk, hogy az ökotudatos életmód és az ehhez vezető vásárlási szempontok bárki számára elérhetők legyenek, éljen bárhol, bármilyen végzettséggel, bármilyen szemlélettel is ebben az országban.

Tevékenységünk a gyártók támogatásától és reklámoktól mentes, nem fogadunk el termékmintákat tesztelésre, nincsenek céges támogatóink, sem reklámbevételeink. És ezt továbbra is fenn akarjuk tartani.

Ahhoz, hogy olyan ügyekkel foglalkozzunk, amikre nincsen hazai vagy más pályázati forrás nagy szükségünk van olyan magánemberek támogatására, mint amilyen Te is vagy! Lehetőségeidhez mérten emiatt kérünk, támogasd munkánkat rendszeres vagy egyszeri adományoddal.

Ne feledd, a pénzed szavazat!

Támogass minket!

Képezd magad a webináriumainkon!

Iratkozz fel hírlevelünkre!

  Válassz hírleveleink közül:*

   Iratkozz fel híreinkre!

   Tippek, tesztek, programok

   Megszakítás