fbpx

| Zölden és Nyereségesen

Környezettudatos terméktervezés a vállalati gyakorlatban – az ökodizájn

A megelőző jellegű környezetvédelem legfontosabb tulajdonsága, hogy a káros kibocsátások mérséklésével párhuzamosan – a termelés hatékonyságának növelése által – gazdasági előnyöket is kínál a vállalatok számára.

Az elmúlt évek során egyre több figyelmet szenteltek
a termelési és fogyasztási szokások fenntarthatóságának problematikájára
környezeti, gazdasági és szociális nézőpontból egyaránt. A környezet védelmének
korai szakaszában az utólagos szennyezéscsökkentő megoldásokat (az ún.
end-of-pipe technikákat) részesítették előnyben, melyeket egyre inkább kezdik
felváltani a különböző megelőző jellegű környezetvédelmi módszerek (mint pl. a
tisztább termelés, vagy más néven szennyezés-megelőzés). Ezek a hulladékok és
emissziók forrásnál történő eliminálását, vagy csökkentését célozzák. A megelőző
jellegű környezetvédelem legfontosabb tulajdonsága, hogy a káros kibocsátások
mérséklésével párhuzamosan – a termelés hatékonyságának növelése által –
gazdasági előnyöket is kínál a vállalatok számára. Ezen megelőző módszerek
között kiemelt helyet foglal el a környezettudatos tervezés, más néven
ökodizájn.

Habár a tisztább termelés koncepciója mind a
folyamatokat, mind pedig a termékeket magába foglalja, a gyakorlatra a
folyamatorientált szemléletmód a jellemző. A környezettudatos tervezés ettől a
szemlélettől alapjaiban tér el: a termékek egész életciklusa során fellépő
környezeti terhelés megelőzésére, valamint a környezetvédelmi fejlesztések
lehetőségének beazonosítására ugyanis a legelső beavatkozási ponton, a
terméktervezésnél kerít sort.

A hagyományos tervezés eddig első sorban a termék
teljesítményére, és a termelési folyamatra koncentrált. A folyamatosan változó
szociális és gazdasági körülmények azonban olyan új tervezési szemlélet
kialakulását követelték meg, amely már a termék egész életciklusát figyelembe
veszi. Az ökodizájn tehát olyan – rendszerszemléleten alapuló – technika, amely
a termékek, szolgáltatások egész életútja során potenciálisan előforduló
környezeti hatásokra, és azoknak, még a termék tervezési fázisában történő
mérséklésére, vagy esetleges teljes kiküszöbölésére helyezi a hangsúlyt.

Az ökodizájn által nyújtott
előnyök

A környezettudatos terméktervezés alkalmazásával, a
jövőbeni piaci követelményeknek való megfelelésre való felkészüléssel fokozható
a vállalat hosszú távú versenyképessége. Az új termékek és szolgáltatások
kifejlesztése, a termelési gyakorlat megváltoztatása fejlődési lehetőséget
biztosít a vállalat számára, míg a termelési költségek csökkentése, a javuló
termékminőség segíti a költséghatékony módszerek kidolgozását.

Az ökodizájn segíti továbbá a vállalatokat a
környezetvédelmi előírásoknak való megfelelésben, a lakossággal – és általában
az érdekelt felekkel – való előnyösebb kapcsolat kialakításában, és hozzájárul a
helyi, regionális és globális környezet állapotának a javításához.

A cégek számára az is fontos, hogy az ökodizájn
segítségével ne csak a környezeti elvárásoknak feleljenek meg, hanem a
fogyasztóknak is olyan többletet tudjanak szolgáltatni, amely jelentős
előnyökhöz juttathatják őket versenytársaikkal szemben. Ilyen – a fogyasztókat
is érintő előnyök – lehetnek például: az alacsonyabb energiafogyasztásból adódó
csökkent üzemeltetési költségek, a csomagolóanyag felhasználásának mérsékléséből
eredő alacsonyabb hulladékkeletkezés és az azzal járó alacsonyabb
ártalmatlanítási költségeik stb.

Az ökodizájn és a Környezeti Irányítási
Rendszerek kapcsolata

A környezettudatos terméktervezési projektek
leggyakrabban említett hibája azok különállósága, függetlensége a többi
vállalati projekttől. Nyilvánvaló, hogy az ökodizájn tevékenységek csak
egyoldalú sikerhez vezethetnek, ha azok nincsenek beépítve a stratégiai
irányítási rendszerbe, és a vállalat mindennapi tevékenységei közé. Ilyen
integrált megvalósítás a gyakorlatban még ritkán fordul elő. Ezért szükség van
egy átfogó rendszerre, amely ezeket az erőfeszítéseket összhangba hozza a
megszokott szervezeti működéssel, és így elkerülhetővé teszi, hogy a folyamat
során megszerzett tudás (know-how) elvesszen. Ilyen átfogó rendszert tudnak
biztosítani az ökodizájn számára az olyan környezetirányítási rendszerek (KIR),
mint amilyet a nemzetközi ISO 14001-es szabvány, illetve az Európai Unió EMAS
direktívája határoz meg.

A jelenlegi KIR-ek még nem elég hatékonyak a
terméktervezés környezeti hatásainak kezelésében. Az környezettudatos
terméktervezést magukba foglaló irányítási rendszerek kidolgozása folyamatban
van, átfogó elnevezésük: Termék Orientált Környezet Irányítási Rendszerek
(Product-Oriented Environmental Management Systems – POEMS). Ezek a rendszerek
abból indulnak ki, hogy a környezetirányítási rendszerekbe integrálva az
ökodizájnt, azt a vállalati stratégia részévé tudják tenni.

Környezetvédelmi
termékpolitikák

A napjainkban kifejlődőben lévő közösségi, és egyes
nemzeti termékpolitikák (pl. Hollandiában, Svédországban) a megvalósítás
gyakorlati eszközei között szerepeltetik a környezettudatos terméktervezést. A
csatlakozást követően hazánkban is érvényesíteni kell az előkészületben levő
Európai Uniós direktíva ide vonatkozó elveit. Az ily módon harmonizált hazai
szabályozás előírásai végső soron a vállalati terméktervezési folyamatokra is
kihatással lesznek. Mivel a terméktervezés egy hosszadalmas folyamat, javasolt
már a kezdetekben figyelembe venni a környezettudatos terméktervezés
eszközrendszerét, mert az utólagos módosítás, kiegészítés lassú és költséges
lehet.

Az Integrált Termékpolitika az Európai Unió
kezdeményezése, melynek célja egy általános környezetvédelmi termékpolitika
létrehozása az Unió országai számára. Ennél konkrétabbak a Környezetvédelmi
Termékpolitikák, amelyek már nemzeti szintű környezetvédelmi termékpolitikákat
jelentenek az Unión belül, illetve azon kívül is. Ilyen Környezetvédelmi
Termékpolitikája van Hollandiának, Svédországnak, Dániának, Ausztriának és
Németországnak. Több más országban, mint Belgium, az Egyesült Királyság és
Finnország, is kidolgozás alatt állnak ezek a szabályozók. Az Unió szintjén az
IPP ezen nemzeti szabályozásokat kívánja harmonizálni.

A környezettudatos terméktervezés teljes körű
megvalósulása a tisztább termelés elveinek az érvényesülését is biztosítja,
hiszen az ökodizájn azokat magába foglalva valósítja meg a környezet védelmét.
Ezekben az esetekben a termékek és folyamatok a környezettel egyensúlyban
működnek, és nem okoznak visszafordíthatatlan környezeti károkat. A
környezettudatos terméktervezés teljes megvalósulása azonban még nem jellemző,
ezért a környezet és az emberi egészség megóvása érdekében a tisztább termelés
más eszközeivel együttesen kell azt alkalmazni.

Borsos Beáta / TTMK

A cikk megjelent a Zölden és Nyereségesen c. KÖVET
Hírlevél 15. számában 2002-ben.

Mi nem csak a „szuperzöldekhez” szólunk! Célunk, hogy az ökotudatos életmód és az ehhez vezető vásárlási szempontok bárki számára elérhetők legyenek, éljen bárhol, bármilyen végzettséggel, bármilyen szemlélettel is ebben az országban.

Tevékenységünk a gyártók támogatásától és reklámoktól mentes, nem fogadunk el termékmintákat tesztelésre, nincsenek céges támogatóink, sem reklámbevételeink. És ezt továbbra is fenn akarjuk tartani.

Ahhoz, hogy olyan ügyekkel foglalkozzunk, amikre nincsen hazai vagy más pályázati forrás nagy szükségünk van olyan magánemberek támogatására, mint amilyen Te is vagy! Lehetőségeidhez mérten emiatt kérünk, támogasd munkánkat rendszeres vagy egyszeri adományoddal.

Ne feledd, a pénzed szavazat!

Támogass minket!

Képezd magad a webináriumainkon!

Iratkozz fel hírlevelünkre!

  Válassz hírleveleink közül:*

   Iratkozz fel híreinkre!

   Tippek, tesztek, programok

   Megszakítás