Kérdések és válaszok

Vásároltam egy étkezőbútort. A tulajdonos az asztalt szétszedve, a székeket fóliázva adta át részemre, de mikor kibontottuk az asztal sérült volt. Ezt jeleztük a bútorboltban, hogy nem hazaszállításkor sérült meg az árú, de ő nem hajlandó cserélni, hanem egy szakértőt küld az ügy kivizsgálására. Mit tehetünk ha mégsem cseréli a bútort? Kérem tanácsukat. Köszönettel

A bútor a 151/2003. kormányrendelet hatálya alá tartozik (1. számú melléklet 25. pont), amennyiben ára a bruttó 10.000 Ft-ot meghaladja.
Ezen rendelet többek között azt mondja ki, hogy ilyen termékekre egy éves kötelező jótállás vonatkozik, illetve, hogy a termék 3 munkanapon belüli meghibásodása esetén a terméket cserélni kell (és nem javítani, mint ahogyan azt nem kötelező jótállás alá tartozó termékek esetén).

7. § Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ez a cserejogosultság tehát jogszabály által rögzített és objektív, nem köthető további feltételhez, pl.: szakértői vizsgálat (a hiba ténye megalapozza a cserét). Amennyiben a forgalmazó ezt nem ismeri el, és továbbra is megtagadja a fogyasztó jogos igényének érvényesítését, Ön jogosult a Nemzeti fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulni, ahová panaszát az alábbi csatornákon teheti meg:

NFH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
1364 Budapest, Pf.:144.
fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

Ettől függetlenül írjon ajánlott levelet a vállalkozásnak, hogy teljesítse az Ön csere iránti igényét, melyet a Ptk. 306.§ is megalapoz.
A teljesség kedvéért tenném hozzá, hogy a bútor átvételekor Önnek megvizsgálási kötelezettsége volt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a boltban, vagy ha szállítócég vitte házhoz, megérkezéskor Önnek meg kellett volna vizsgálni a sértetlenségét, és a sérült áruról jegyzőkönyvet felvetetni (a bolttal vagy a szállítóval).

A hatósági eljárással párhuzamosan érdemes lehet a békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulni, mert a polgári jogi jogvitákba a hatóság nem tud beavatkozni, nincs rá hatásköre, viszont az említett két szervezet a jogvitát érdemben is el tudja dönteni.A békéltető testületek eljárása ingyenes, a lakóhely szerint illetékes kereskedelmi- és iparkamarák mellett kerültek megszervezésre. A testületek elérhetőségeit az alábbi linken találja:
http://www.nfh.hu/portal/informaciok/elerheto/bekelteto

  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében