alap kinézet

System Messages

dr. Haraszti Anikó, a TudatosVásárló.hu fogyasztóvédelmi szakértőjének válasza:

Cipőre 2 éves szavatossági idő vonatkozik, a 6 hónap olyan szempontból fordulópont, hogy az első hat hónapban az eladónak kellene bizonyítania, hogy a termék hibátlan volt, a vevő tehet a hibáról, 6 hónap után pedig a vevőnek kell bizonyítani, hogy az eladót terheli felelősség.


Érdemes tudni, hogy javítás esetén, a javításra vonatkozóan újra kezdődik a szavatosság, újra elölről ketyeg a 6 hónap. (Azaz a cipő talpára az utolsó javítás óta eltelt idő számít, de a cipő más részére a vásárlás időpontja - mondjuk ez a szabály értelmesebb például egy mosógépnél). Azaz a cipő talpát a végtelenségig ragasztgathatnák.

Azonban felhívom a figyelmét, hogy hibás termék esetén a vevőt megilleti a választás joga a csere és a javítás között. Az eladó üzlet is tartozik ezért helytállni, (meg a gyártó is, de az üzlet nem mutogathat a gyártóra). A vételár visszafizetése akkor illeti meg a vevőt, ha a terméket nem lehet cserélni, és nem lehet javítani.
Mindenképpen követelje a cserét, és ha a cserébe kapott cipőnél is ugyanilyen problémája van, típushibára hivatkozva a vételárat kérje.

Ha az üzlet "ellenkezik" mindenképpen írjon a vásárlók könyvébe, vagy vetessen fel írásos jegyzőkönyvet.
Hivatkozzon a következő jogszabályra  (gyakran az eladók sincsenek pontosan tisztában azzal milyen jog illeti meg a vevőt):
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
306. § (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult
a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne,
figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. /[megj. elállás = vételár visszafizetése]/
(2) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében

Smink