Kérdések és válaszok

Az új Reklámtörvény kapcsán az lenne a kérdésem: hogyan értelmezhető a törvény azon rendelkezése, mely szerint:" Magánszemélyeket reklámmal megkeresni - történjen az bármilyen eszközzel - csak akkor lehet, ha az illetők ehhez előzetesen kifejezetten hozzájárultak. " Lehet-e továbbra is bedobni címzés, címzett megjelölése nélküli reklámfüzeteket a postaládákba?

Az idézett jogszabály pontosan így szól (amennyiben erre gondolt):
6. § (1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.


A címzetlen reklámküldemények nem tartoznak ebbe a csoportba, sajnos.
Kérdésére válaszolva, továbbra is lehet bedobni címzés nélküli reklámfüzeteket a postaládákba.

Felhívom figyelmét arra, hogy a jelenleg a Magyar Posta a kéretlen reklámküldemények 25%-t maga terjeszti. A Postának korábban volt olyan szolgáltatása, hogy a lakhely szerinti postafiókban le lehetett mondani az ilyen típusú küldeményeket is. A honlapjukon nem található ilyen információ, érdemes rákérdezni.

  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében