Kérdések és válaszok

Tényleg nincsenek betiltva az alumínium edények, és nem károsak? Hivatalos helyről azt a választ kaptam, hogy megtévesztés azt mondani, hogy Alzheimer kórt okoz az alumínium edény.

A TudatosVásárló.hu szakértőjének válasza: 

Az alumínium edények valóban nincsenek betiltva, mindennapi használtuk megengedett.

Az angol Alzheimer's Society Egyesület információi alapján az Alzheimer kór kialakulását több tényező befolyásolja; a kor, a getenetikai háttér, egyéb betegségek és a környezeti tényezők egyaránt hozzájárulnak a betegség kialakulásához. A környezeti tényezők csoportjába tartozhat az alumínium, amit először az 1960-as években soroltak a lehetséges kiváltó okok közé. Azonban azóta valódi tudományos bizonyítást nem nyert, hogy az alumínium ténylegesen szerepet játszik az Alzheimer kialakulásában, sőt, ahogy az egyéb okok bizonyítást nyernek, az alumínium negatív hatása egyre kevésbé valószínű.

Az alumínium nem csak az edények használata során, hanem tea, ivóvíz, fogkrém, sör és sütéssel előállított élelmiszerek fogyasztásával is bekerülhet a szervezetbe. Az elfogyasztott alumínium 99%-a nem kötődik meg az emésztés során, egészséges szervezetben a vese kiválasztja, vagy a csontokhoz kötődik, így csökken az esélye annak, hogy károsító hatást fejtsen ki.

Az alumínium edények körültekintő használatára azonban fontos odafigyelni, ugyanis erős súrolás esetén eltávolodik a kialakult oxidatív védőréteg az edény faláról, ami a kioldódást segíti. Másrészt célszerű kerülni az erősen savas/lúgos ételek tárolását, főzését ezekben az edényekben.

Szeretném megkérdezni, hogy használaton kívüli gázpalackjaimat hol tudnám leadni Pest megyében vagy Budapesten.

A TudatosVásárló.hu válasza: 

A használaton kívüli PB gázpalackok átvételét a Közép-Európai Gázterminál Nyrt. végzi.
Az átvételről a következő helyeken lehet tájékoztatást kérni:
- kegrt[kukac]lpg.hu,
- telefon: (34)550025,
- fax: (34)550031,
- posta: KEG Nyrt. 2545 Dunaalmás, Pf. 10.

Vásároltunk egy 170.000 Ft-os hidrokabint, aminek a gyárilag összeszerelt alkatrészei egy hét használat után eltörtek. A vásárlás helyén panasszal éltünk, de az üzlet vezetője nem volt hajlandó segítségünkre lenni. Hova fordulhatunk segítségért?

dr. Haraszti Anikó, a TudatosVásárló.hu fogyasztóvédelmi szakértőjének válasza:

Ebben az esetben mindenképpen érdemes a panaszról jegyzőkönyvet felvetetni (és emellett bejegyzést írni a vásárlók könyvébe is).

Egy 170.000 Ft-os hidrokabinhoz a vevő jótállási jegyet is kap, vonatkozik rá garancia. A jótállási jegyen fel kell tüntetni, hogy a vásárló hol érvényesítheti igényét. Ha más név és cím is szerepel rajta, mint a vásárlás helye, ott is megpróbálhatod érvényesíteni igényed.

Ha a cég nem válaszol érdemben, keresd meg a vásárlás helye szerint illetékes békéltető testületet! A testület eljárása ingyenes és viszonylag gyors, de a döntés nem minden esetben kötelező érvényű. A testületek működéséről és az eljárásról cikkünkben további információk olvashatók, elérhetőségeik pedig itt találhatók.

 

Dunaújvárosban több éve közös tulajdonban (férj-feleség) van egy ingatlan (lakás). A napokban felkerestük a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- és Hőszolgátató Kft.-t azzal, hogy a férj nevére szóló számlán ezt követően a feleség neve szerepeljen. Bemutattuk a Körzeti Földhivatal által akkor megküldött tulajdoni lapot. Kérésünket azzal utasították el, hogy csak 30 napnál nem régebbi tulajdon lapot fogadnak el. A tulajdoni lap kiállítási díja 4000 Ft. Felkerestem a Körzeti Fölhivatalt két ismerősöm társaságában, és jelenlétükben betekintésre kikértem a tárgyban szereplő ingatlan tulajdoni lapját. Az eseményről feljegyzést készítettem, amit a két személy tanúként aláírt. A szolgáltató illetékese azzal utasította el, hogy ezt én írtam, ilyet bárki bármikor csinálhat. Elkértem a vásárlók könyvét, és leírtam a történteket. Kérdésem: jogában áll-e egy szolgáltatónak alapból csalónak nézni a fogyasztót? Jogában áll-e két tanúval igazolt állítást kétségbe vonni? Jogos-e, hogy a szolgáltató a fogyasztót indokolatlan anyagi kiadásra kényszeríti? Milyen törvényi felhatalmazás alapján készít a szolgáltató másolatot az adásvételi szerződésekről?

dr. Haraszti Anikó, a TudatosVásárló.hu fogyasztóvédelmi szakértőjének válasza:

A  víz és csatorna közmű szerződés megkötéséhez (illetve megváltoztatásához) szerződés szükséges, amelynek többek között tartalmaznia kell:
a) a szerződő felek és azonosító adatai körében a felek nevét, címét, vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak székhelyét, cégjegyzékszámát, továbbá természetes személy esetén a személyi adatok körében anyja nevét, születési helyét és idejét;
d) a teljesítés helyét;
g) a fogyasztó, illetőleg az átvevő személyében bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségét a szolgáltató, illetőleg átadó részére; (38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 3.§ (1))

A jogszabály azonban nem írja elő, hogy fogyasztó személyében bekövetkezett változás esetében milyen dokumentumokat kell benyújtani.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 2. § 1. pontja szerint „személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés". Az Avtv. 3. § (1) bekezdése alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Én ennek fényében nem tartom indokoltnak a tulajdoni lap kérését a szolgáltató részéről. Ezenkívül az adatvédelmi országgyűlési biztos következetes állaspontja szerint a szolgáltató csak különösen indokolt esetben készíthet másolatot a fogyasztó okiratairól - a szokásos ügymenet nem elegendő indok.

Amennyiben a szolgáltató nem tudja megnevezni a konkrét jogszabályi helyet, amely alapján Tőled ilyen dokumentumokat követelnek, jogosan tagadod meg az adatszolgáltatást. Ha elutasítóan viselkednek, javaslom, tégy bejelentést/panaszt az adatvédelmi biztosnál (ombudsmannál).

Előfizettem az Emberi Test Titkai című 2 hetente érkező füzetre és a csontvázra "Okoskára". Az előfizetői ajánlat szerint 6 hónapra 12 lapszám 13158,-Ft. Ez teljes egészében megjött, eddig nem volt gond. Miután megkaptuk a 12 lapszámot, nem jött több, ami jogos, de a csontváz, amit elkezdtünk gyűjteni, még nagyon messze van a késztől. Felhívtam a céget (PHOTEL Zrt.), és arról tájékoztattak, hogy újra 6 hónapra előfizethetek 12 lapszámra, hogy tovább gyűjtsem Okoskát. Ekkor esett le, hogy itt még nagyon sokáig kellene előfizetnem ahhoz, hogy kész legyen a gyűjteményem. Megkérdeztem: 43 lapszámból áll majd Okoska. Így még 34.000,-Ft-ba kerülne az eddig befizetetten felül. Miután az előfizetői ajánlatban erről szó sem esik, és az egész azt sugallja, hogy felépítheted Okoskát az első 12 lapszámból, szerintem ez a fogyasztó megtévesztése. Egyébként nagyon elővigyázatos vagyok már, ezt a papírt is sokszor elolvastam, és mivel nem volt kitétel, hogy a 12 lapszám alatt nem jön meg az egész, ez felháborít. Különösen, hogy gyerekeknek szóló termékről van szó. Hova fordulhatok?

dr. Haraszti Anikó, a TudatosVásárló.hu fogyasztóvédelmi szakértőjének válasza:

Egyetértek a felháborodással, nézetem szerint a kiadó megtévesztően járt el.

Ebben az esetben a regionális fogyasztóvédelmi felügyelőségnél (elérhetőségek itt), illetve a Gazdasági Versenyhivatalban (további információ itt) lehet bejelentést tenni. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a két szervezet a cég eljárását általánosságban vizsgálja, a személyes igényben nem jogosultak döntést hozni.

Garázsajtót forgalmazó cég "ezt az alkatrészt már nem gyártják" címszóval a kapu teljes hajtóművét akarja cserélni és fizettetni (a kapu 2004-es, a javítási ár majdnem az új ár fele).

dr. Haraszti Anikó, a TudatosVásárló.hu fogyasztóvédelmi szakértőjének válasza:

Amit a panaszban említesz, sajnos nem egyedi eset. Találkoztam olyan esettel is, amikor a digitális fényképezőgép LCD-jének cseréje többe került volna, mint maga a készülék.

A jogszabályok nem kötelezik a gyártót, forgalmazót, hogy kötelező jelleggel biztosítson minden termékhez megfelelő alkatrész-utánpótlást. Gondolom, a meghibásodás időtartalma a  jótállási idő letelte után jelentkezett, és ezért a javítás költségei Téged terhelnek, így a cégnek nem is érdeke gondoskodni 3 éves modellek alkatrész-utánpótlásáról.

Egy dolgot tudok csak javasolni: kérjen ajánlatot más cégektől, szakemberektől, vagy érdeklődjön bontott/használt alkatrész beszerzési lehetőségei iránt, amennyiben nem ragaszkodik ahhoz, hogy a javítást a forgalmazó cég végezze el.

Kiváló minőségű ausztrál gyapjú ágyneműt rendeltünk egy bemutatón, és igénytelenül feldolgozott, büdös használhatatlant küldtek. Mit tehetek?

dr. Haraszti Anikó, a TudatosVásárló.hu fogyasztóvédelmi szakértőjének válasza:

Amennyiben rendelés útján vásároltad a terméket, az áru kézhezvétele után nyolc munkanapon belül indoklás nélkül meggondolhatod magad, a kifizetett vételárat visszakérheted, de a visszaszállítás költsége Téged terhel.

Amennyiben minőségi kifogással szeretnél élni, mert a vállalkozó nem megfelelően teljesítette a rendelést, kérheted a termék cseréjét a vállalkozó költségén, illetve ha ennek nem tud eleget tenni, visszakérheted a termék árát.

Melyek a környezetbarát/gyerekbarát ragasztók?

Az Ökoszolgálat munkatársának válasza:

A ragasztóknál egészségügyi szempontból a legnagyobb problémát a szerves oldószerek jelentik. Ezek tulajdonképp segédanyagként vannak jelen a ragasztókban, javítják a ragasztóképességet, a ragasztó stabilitását stb.

A szerves oldószerek között több veszélyes, fejfájást, könnyezést kiváltó, sőt rákkeltő anyagot is találhatunk, ilyenek pl. a toulol, a xilol, a triklór-etán vagy az aceton. Ezeknek az anyagoknak a jelenlétére időnként csak közvetett jelekből következtethetünk, mert a csomagoláson nem minden esetben vannak feltüntetve.

A megfelelő ragasztó kiválasztásában néhány egyszerű, a gyakorlatban jól alkalmazható szempont segít:
• Valószínű, hogy oldószeres a ragasztó, ha erős szagú, ill. dohányzást és nyílt láng használatát tiltó figyelmeztetés található rajta.
• Az oldószermentes ragasztókon általában szerepel az "oldószermentes" felirat.
• Alternatívaként szóba jöhetnek a vizes bázisú ragasztók, a cellux, a papír alapú ragasztószalagok vagy a csiriz!

További információk itt.

Igaz, hogy ha műszaki cikket vásárolok, és három napon belül visszaviszem, visszakapom a pénzemet?

dr. Haraszti Anikó, a TudatosVásárló.hu fogyasztóvédelmi szakértőjének válasza:  

A jótállásos tartós fogyasztási cikkekre (például személygépkocsira, hűtőgépre) vonatkozó szabályok között létezik olyan előírás, miszerint a vásárlástól számított 3 napon belül köteles a forgalmazó a terméket kicserélni, ha a benne lévő hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ebben az esetben a forgalmazó nem hivatkozhat arra, hogy a javításhoz képest ez aránytalan többletköltséget jelentene számára. Ha a termék nem javítható, illetve nem cserélhető, vagy a javítás és csere jelentős késéssel, érdeksérelemmel járna, akkor kérhető vissza a vételár.

 

És hogy mely termékekre vonatkozik jótállás? Íme egy teljes lista:

1. hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény;
2. mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasalógép;
3. villamos és/vagy gázenergiával működtetett sütő-, főzőberendezések és ezek kombinációja 10 000 Ft bruttó vételár felett;
4. vízmelegítők, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezések 10 000 Ft bruttó vételár felett;
5. porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztítógép, padlósúroló- és fényesítőgépek;
6. varrógép, kötőgép;
7. motoros kerti gépek, motoros kézi szerszámok, motoros szivattyúk 10 000 Ft bruttó vételár felett;
8. az egy éves, illetve az egy évnél hosszabb kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
9. személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár, babakocsi;
10. lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi;
11. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft bruttó vételár felett;
12. elektronikus hírközlő végberendezések (telefonok, mobiltelefonok, telefax-készülékek, több funkciós készülékek stb.) 10 000 Ft bruttó vételár felett;
13. üzenetrögzítők, kihangosító készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
14. műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televíziók, projektorok, videomagnók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
15. rádiók, autórádiók, rádiós ébresztőórák, rádió adó-vevő készülékek, amatőr rádióadók és rádióvevők, műholdas helymeghatározók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
16. lemezjátszók, szalagos és kazettás magnók, CD-felvevők és -lejátszók, DVD-felvevők és -lejátszók, egyéni hangrendszerek és ezek tartozékai (keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal), mikrofonok és fülhallgatók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
17. fényképezőgépek, film- és hangfelvevő kamerák, videokamerák és camcorderek, film- és írásvetítők, filmnagyítók, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülékek, fotónyomtatók, film- és diaszkennerek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
18. MP3 lejátszók, Pendrive készülékek, illetve az ezekhez, valamint a digitális fényképezőgépekhez használatos memóriakártyák 10 000 Ft bruttó vételár felett;
19. távcsövek, látcsövek, mikroszkópok, teleszkópok, iránytűk, tájolók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
20. személyi számítógépek és alkatrészeik, monitorok, nyomtatók, szkennerek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
21. számológépek, zsebszámológépek, menedzserkalkulátorok 10 000 Ft bruttó vételár felett;
22. írógépek és szövegszerkesztők 10 000 Ft bruttó vételár felett;
23. hangszerek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
24. órák 10 000 Ft bruttó vételár felett;
25. bútorok 10 000 Ft bruttó vételár felett.

  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében