Kérdések és válaszok

Második napja nem tudom elérni a kért Web-tárhelyet a T-Onilne-nál. 2 éve fennáll ez a hiba minden hónapban 1 - 2 alkalommal, nem elérhető a kért (és fizetett) szolgáltatás. 2 év alatt kb. összesen ez már több mint 30 nap. Most egész húsvéti ünnepek alatt nem volt jó az amiért fizetek, ez már idegesítő. Kérem segítsenek.  

A TudatosVásárló.hu szakértőjének válasza:

Sajnos a panasza műszaki követelményeivel kapcsolatban nyilatkozni nem tudok. Jogszabályi rendelkezéseket nem találtam arra vonatkozóan, hogy páros vonal esetén a szolgáltató melyiket jogosult korlátozni a másik rovására. Amennyiben az Önök egyedi szerződése rögzítette, hogy a telefont korlátozzák internetes felhasználás alatt, akkor erről elvileg a párja tudott, hisz az ÁSZF tartalmazza.
Amennyiben az ÁSZF, vagy egyéb dokumentum, melyet a párja aláírt és az így a szerződés részévé vált, nem rögzíti a korlátozás tényét, akkor Önök követelhetik a teljes értékű (jó minőségű) szolgáltatást. Ehhez azonban elengedhetetlen a szerződéses dokumentumok ismerete, átolvasása.

A telefonos megkereséssel kapcsolatban a tisztázandó kérdés az lenne, hogy a szolgáltatást a párja a telefonos megkeresés során kérte-e, azaz a szerződés ott jött-e létre. Ha ott jött létre, akkor arról hangfelvétel kellett készüljön, mely visszahallgatható a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény 17.§ értelmében. Az ilyen szerződés egyebekben távollevők között kötött szerződésnek is minősül. Amennyiben a telefonbeszélgetésben igazolható módon nem hangzott el, hogy ezzel az ingyenes kedvezményét elveszti, úgy a fogyasztó tájékoztatása nem volt teljes körű. A fogyasztót nem tájékoztatták a szolgáltatás lényeges tulajdonságáról, a kedvezmény elvesztéséről (amivel az is együtt járhat, hogy a fogyasztó a szerződést meg sem kötötte volna).
A fogyasztó jogosult a hangfelvétel visszahallgatását kérni, melyet a szolgáltató köteles rendelkezésre bocsátani (5 évig köteles megőrizni a hangfelvételeket).

A hibát a T-Home is elismerte, így nem világos számomra, hogy miért csak 1 hónapot tudnak jóváírni. Álláspontom szerint a felek tájékoztatási, együttműködési kötelezettségéből, illetve a Ptk. 4.§ rendelkezéseiből is az következik, hogy a tájékoztatás hiánya miatt az ebből eredő összeget nem követelheti ("saját felróható magatartására előnyök szerzése végett senki sem hivatkozhat").Ezt az álláspontot érdemes lehet a T-Home irányába is jelezni, melyre kötelesek válaszolni.

Amennyiben a T-Home nem ismeri el, akkor, amit Ön is mondott, érdemes lehet a 2008. évi XLVII. Törvényre hivatkozni, miszerint megtévesztő kereskedelmi gyakorlat volt (7.§). Az ilyen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatban a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tud eljárni. Amennyiben a T-Home, nem ismeri el a hibáját, a gyakorlatot jelezheti az NFH Közép-Magyarországi Regionális Felügyelőségének, mely elérhetőségeit az alábbi linken olvashatja:
http://www.nfh.hu/portal/informaciok/elerheto/teruleti_felugy/kozep_magyaro.html

Ha ezek hatására sem sikerül a jóváírást minden érintett hónapra elérni, akkor csak a békéltető testület előtti vagy a bíróság előtti jogérvényesítés marad. Előbbi ingyenes eljárás, de kötelező érvényű döntést csak akkor tud hozni, ha a másik fél is megjelenik a meghallgatáson, aláveti magát a testület eljárásának.

A felmondással kapcsolatban (mentesülni a kötbér alól) szintén az ÁSZF az irányadó. Jellemzően, ha a szolgáltató megszegi a szerződést, akkor lehet felmondani a szerződést kötbér fizetésének kötelezettsége nélkül.

 

  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében