Kérdések és válaszok

Van egy garanciális gépkocsink, ami jelenleg 11 helyen rozsdásodik. Emiatt már javították is. Kértük a gépkocsink cseréjét, de elutasították. Javítást vállalnak, de ennek időtartamára csereautót nem biztosítanak. Kötelesek vagyunk elfogadni ezt, vagy kérhetjük továbbra is a gépkocsink cseréjét?

dr. Haraszti Anikó, a TudatosVásárló.hu fogyasztóvédelmi szakértőjének válasza:

A hatályos jogszabályok értelmében jogod van választani a javítás és a csere között. A gyártó/kereskedő kivételes esetben megtagadhatja a cserét, de ezt csak törvényben meghatározott, alapos indokkal teheti.

A 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről pontosan így fogalmaz:
"306. § (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult
a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye."

Amennyiben a gyártó/kereskedő megindokolja a csere megtagadását, kérem küldje el számomra is! Ennek ismerete nélkül nem tudok segítséget nyújtani abban, hogy a jogosan utasították-e el a kérést.

Fél éve vásároltam egy babakocsit, aminek rendszerint eltörik a keresztpántja. Ilyenkor a kocsi hetekig szervízben van. Mit tegyek? Nem cipelhetem a gyereket hetekig kézben!

dr. Haraszti Anikó, a TudatosVásárló.hu fogyasztóvédelmi szakértőjének válasza:

A hatályos jogszabályok értelében jogod van választani a javítás és a csere között. A csere alatt egy ugyanolyan babakocsit kell érteni. A javítást vagy cserét a megfelelő határidőn belül, jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Amennyiben ez nem így történik, választani lehet az árleszállítás vagy a termék árának visszakérése között.

Sport-babakocsit vásároltam másfél hete. Útközben kiderült, hogy nem lehet jól tolni, mert az első kereke nem fordul, csak külön rásegítéssel. Visszavihetem az üzletbe cserére?

dr. Haraszti Anikó, a TudatosVásárló.hu fogyasztóvédelmi szakértőjének válasza:

Amennyiben a babakocsi kereke nem megfelelően működik, és ezt nem a használat során bekövetkezett sérülés okozta, lehet kérni a termék cseréjét vagy javítását. Ha kérésedet nem tudják teljesíteni, visszakérheted a termék árát.

  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében