Kérdések és válaszok

A DIGI-TV kábelszolgáltatása ellen sok panasz van, nekem több hónapja nem működik az új fax-készülékem, a szervíz szerint gyenge (?) a jel... Többször telefonáltam, csak ígérték a javítást, de nincs változás. Mi a teendő?

dr. Haraszti Anikó, a TudatosVásárló.hu fogyasztóvédelmi szakértőjének válasza:

Javaslom, hogy első körben írásban emelj kifogást a szolgáltatás minőségével kapcsolatban, és ragaszkodj az írásbeli válaszokhoz. A szolgáltatás minőségének meg kell felelnie a vásárló és a szolgáltató között létrejött megállapodásban leírtaknak. Csak hibátlan szolgáltatásért vagy köteles teljes díjat fizetni.

A DigiTv általános szerződési feltételei értelmében "a Szolgáltató köteles az Előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát legfeljebb 72 órán belül kijavítani. Ha e határidőn belül a hiba kijavítására nem képes, abban az esetben a Szolgáltató kötbér megfizetésére köteles. Ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző az előző hat hónapban az előfizető által az előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az előfizetői jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg.
Ha a hiba következtében az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a szolgáltató által vállalt minőséghez képest gyengébb minőségben képes csak igénybe venni, a szolgáltatónak a fentiekben meghatározott kötbér felét kell fizetnie.
A Szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül az Előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az Előfizető választása szerint az Előfizető részére egy összegben visszafizeti.
Amennyiben az előfizetőn kívül álló okból a szolgáltatás igénybevétele nem lehetséges, a szolgáltató az Előfizető által megfizetett belépési díjat az Előfizető részére annak késedelmi kamataival együtt visszafizeti. Amennyiben a Szolgáltató az Előfizető által bejelentett és valósnak minősülő, a szolgáltatás minőségét rontó hiba kijavítását - három hónapig tartó, legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható átmeneti ideig - nem tudja vállalni, ezért az előfizető részére díjcsökkentést nyújt, amelynek mértéke havonta a havi előfizetési díj legalább 15%-a."
(forrás a Digikabel.hu-n, itt a 13. pontban részletes leírást találsz a lehetőségeidről)

Amennyiben a szolgáltató elismeri a jel gyengeségét, azaz nem tud megfelelő szolgáltatást biztosítani, jogodban áll kötbért követelni.

  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében