alap kinézet

System Messages

A Tudatos Vásárlók Egyesületének szakértője válaszol:

A vásárolt fagyasztó kötelező jótállás alá tartozó termék egy éves jótállási idővel. Az ilyen termékek meghibásodása esetén a 151/2003. Kormányrendelet pusztán néhány kedvezőbb előírást tartalmaz, pl.: a 10 kg-nál nehezebb termékek elszállításáról a forgalmazó köteles gondoskodni.

Ezen túl azonban a javítás határidejére pusztán annyit ír elő, hogy a forgalmazónak törekednie kell a 15 napon belüli javításra. A törekednie kell sajnos nem takar jogi kötelezettséget a javítás határidejére, így csak akkor lehet bármit számon kérni a szervizen, ha a javításra kifejezett határidőt vállaltak. Például a jótállási jegyen szerepel, hogy a szerviz minden alkalommal betartja a 15 napos határidőt vagy a munkalapon rögzítésre került egy fix dátum.

Ha ilyen vállalás nem történt, akkor a javítás elhúzódása miatt nem lehet fellépni a forgalmazóval szemben.

Amit mégis érdemes lehet megpróbálni: egy felszólító levél. A Polgári Törvénykönyv szavatosságra vonatkozó előírásai ugyanis meghatározzák, hogy a kijavítást milyen körülmények között köteles elvégezni a forgalmazó. E rendelkezések előírják, hogy a kijavítást a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Amennyiben a forgalmazó ezt nem tudja betartani, akkor a Ptk. lehetőséget biztosít a fogyasztónak arra, hogy áttérjen a sorban következő szavatossági jogosultságra: a kicserélésre. A levélben érdemes rögzíteni, hogy az elhúzódó javítás Önnek jelentős kényelmetlenséget okoz, és ha meghatározott időre nem készül el, úgy a Ptk biztosította lehetőséggel élve át fog térni a kicserélésre.









  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében

Smink