fbpx

Van egy garanciális gépkocsink, ami jelenleg 11 helyen rozsdásodik. Emiatt már j

Van egy garanciális gépkocsink, ami jelenleg 11 helyen rozsdásodik. Emiatt már javították is. Kértük a gépkocsink cseréjét, de elutasították. Javítást vállalnak, de ennek időtartamára csereautót nem biztosítanak. Kötelesek vagyunk elfogadni ezt, vagy kérhetjük továbbra is a gépkocsink cseréjét?

dr. Haraszti Anikó, a TudatosVásárló.hu fogyasztóvédelmi szakértőjének válasza:

A hatályos jogszabályok értelmében jogod van választani a javítás és a csere között. A gyártó/kereskedő kivételes esetben megtagadhatja a cserét, de ezt csak törvényben meghatározott, alapos indokkal teheti.

A 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről pontosan így fogalmaz:
"306. § (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult
a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye."

Amennyiben a gyártó/kereskedő megindokolja a csere megtagadását, kérem küldje el számomra is! Ennek ismerete nélkül nem tudok segítséget nyújtani abban, hogy a jogosan utasították-e el a kérést.