fbpx

Január 30-n vásároltunk digitális fényképezőgépet, amelyen aké

Január 30-n vásároltunk digitális fényképezőgépet, amelyen a képeket nem tudjuk megnézni, mert mindig azt írja ki: fájl hiba. Azóta kicserélték a memóriakártyát (szerettük volna megkapni a képeket a kártyáról, de az eladó azt mondta az min.100 e Ft lenne, és nekünk kellene fizetni, mert kötelességet nem vállalnak a képek megmentésére), de még mindig ugyanaz a gond. 3 hónapja van meg a gép, de nem tudjuk használni, az üzletben ahol vásároltunk azt mondták megjavítják, de az minimum egy hónap (úgy tudtam ez 15 nap kellene, hogy legyen). A kérdésem az lenne, hogy vissza kérhetjük-e az árát akár szakszerviztől is? Köszönöm válaszukat előre is!

A TudatosVásárló.hu szakértőjének válasza:

A szerviztől semmiképpen nem lehet a vételárat visszakérni. Ön szerződéses kapcsolatban a forgalmazóval van, nála lehet a szavatosság iránti jogokat előterjeszteni. Az, hogy Ön kijavítás esetén a gépet rögtön viheti a szervizhez, csak egy jogszabályi kedvezmény, melyre a 151/2003. Kormányrendelet ad lehetőséget. Ettől függetlenül a jótállási kötelezettség terheltje az a kereskedő, akitől vette a gépet. Ennek értelmében minden igényt a forgalmazónál kell előterjeszteni.

A Ptk. a hibás teljesítéssel kapcsolatban az alábbiakat rendeli el:

"*306. § *(1) Hibás teljesítés esetén a jogosult

/a) /elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

/b) /ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye."
A jogszabályi sorrend kötött, a fogyasztó először kijavítást, kicserélést kérhet, ha ezek egyike sem lehetséges, akkor jogosult elállni a szerződéstől.
Az Ön esetében is a hibát, ismételt hibát jelezni kell az üzlet felé, akik erről kötelesek a 49/2003 GKM rendelet értelmében jegyzőkönyvet felvenni. Már ott érdemes jelezni, hogy a fogyasztói jogok közül lehetőleg a cserére tart igényt (de jogszabály szerint először a javítást kell elvégezni, ha lehetséges, pl.: egy ilyen bútornál áthúzzák a bőrt). A jegyzőkönyv felvételének elmulasztása súlyos hiba lehet a kereskedő részéről, ahhoz érdemes ragaszkodni. Teljes elzárkózás esetén a mulasztás tényét érdemes lehet rögzíteni a Vásárlók Könyvébe is (a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ilyen esetben meg tudja vizsgálni a mulasztás).

Ha a javítás nem lehetséges, akkor kerülhet sor a cserére. A gyakorlat szerint a kicserélés ugyanolyan dologra történhet, *ha ez nem lehetséges *a fogyasztó csak ebben az esetben kérheti vissza a vételárat (hisz ilyenkor mondható az, hogy a forgalmazó nem tud eleget tenni cserekötelezettségének, ezért a fogyasztó jogszerűen térhet át a vételár visszafizetése iránti igényére).
Tehát összességében azt tudom mondani, hogy még egy ilyen értékes termék esetében is amire Önöknek joguk van az *a kijavítás, kicserélés*, még akkor is ha a fogyasztói bizalmuk megrendült. Amennyiben ezek *egyike sem lehetséges, akkor tudják jogosan visszakövetelni a vételárat.*
* *
A kijavítás, kicserélés határidejére sajnos már nincs konkrét jogszabályi rendelkezés. A hivatkozott jogszabályok azt mondják, hogy törekedni kell a 15 napon belüli javításra, cserére. A törekedni kell sajnálatosan jogi kötelezettséget nem jelent a forgalmazó részére. Ha a termék 15 napon belül nem készül el, sajnos a hatóság emiatt nem tudja őket elmarasztalni.

Az elhúzódó javítás miatt egy felszólító, határidő tűző levelet érdemes küldeni a vállalkozásnak, hogy amennyiben nem készülnek el az Ön által megszabott határidőben, akkor a kijavítás helyett a cserére fog igényt tartani (tekintettel arra, hogy az elhúzódó javítás jelentős kényelmetlenséget okoz).