fbpx

| Haraszti Anikó

Ez a cikk már legalább 1 éve készült. A benne lévő információk azóta lehet, hogy elavultak, nézd meg, hátha van frissebb cikkünk a témában.

Gazdasági Versenyhivatal

Tisztességtelen piaci magatartással, fogyasztók félrevezetésével, vásárlási döntések korlátozásával, és megtévesztő reklámokkal kapcsolatos panasszal a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordulhat.

 

A Gazdasági Versenyhivatal
alapvetően a piaci verseny felügyeletét ellátó szervezet. A gazdálkodó
szervezetek egymás közötti versenyének egyik áldozata lehet a fogyasztó is.

 

A tisztességes piaci magatartást
szabályozó jogszabályok szerint fel kell lépni a fogyasztók bármiféle
megtévesztése ellen. A fogyasztó félrevezetése történhet például áruval
kapcsolatban valótlanság állításával (nem azt tartalmazza, ami a címkéjén
szerepel), vagy valós tény megtévesztésre alkalmas módon való állításával. A
fogyasztó megtéveszthető azzal is, ha az eladó, forgalmazó lényeges
körülményeket hallgat el, például a termék nem felel meg a jogszabályi
előírásoknak, a terméktől elvárható szokásos körülményeinek nem felel meg, vagy
szokásostól eltérő feltételek megvalósítását igénylik. Megtévesztésnek minősül
az is, ha a kereskedők előnyös vásárlás hamis látszatát keltik, például
árengedmény reklámozásakor a terméket az eredeti áron kínálják.

A hivatal eljárása

A Gazdasági Versenyhivatal eljárása
a fogyasztókat érintő esetekben hivatalból, avagy bejelentésre
indul.

Bejelentést írásban kell megtenni, a
Gazdasági Versenyhivatalhoz kell címezni. Célszerű, ha az alábbi információkat
tartalmazza:

        
bejelentő neve,
címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége;

        
esetleges
képviselő vagy meghatalmazott neve, címe, telefonszáma;

        
kifogásolt
tevékenységet kifejlett gazdálkodó szervezet neve, címe;

        
sérelmezett
magatartás leírása (ideje, helye, stb.),

        
dokumentumok
másolata, amelyek bizonyítják a sérelmet (számla, szórólap, gazdálkodó szervvel
folytatott levelezés);

        
bejelentő
nevének, avagy bejelentés tényének eltitkolására vonatkozó kérelem.

Bejelentés
előtt célszerű felkeresni a Hivatal ügyfélszolgálati irodáját személyesen vagy
telefonon, ahol felvilágosítást adnak arról, vajon a panasz a Hivatal
hatáskörébe tartozik-e, és tanáccsal szolgálnak az eljárás megindításával
kapcsolatban.

A Gazdasági Versenyhivatal 3 tagú
versenytanácsban jár el. A bejelentést megvizsgálja, esetleges személyes
meghallgatást rendel el a bejelentés kiegészítése végett, és 60 napon belül
határozattal dönt vizsgálat elrendeléséről, amennyiben az eset a Gazdasági
Versenyhivatal hatáskörébe tartozik, tehát verseny-, ár-, és reklámtörvény
rendelkezéseit sérti, valamint közérdek védelme az eljárás lefolytatását
szükségessé teszi. Ettől kezdve a bejelentő csak tanúként vesz részt az
eljárásban.

A vizsgálat befejezésekor a vizsgáló
jelentést készít, amelyet iratokkal együtt a versenytanács elé terjeszt. A
versenytanács az alábbi döntéseket hozhatja:

        
megállapítja,
hogy a magatartás törvénybe ütközik

        
elrendeli a
törvénybe ütköző állapot megszüntetését

        
megtiltja a
törvénybe ütköző magatartás további folytatását

        
megtévesztésre
alkalmas tájékoztatás esetén helyreigazító nyilatkozatot írhat elő

        
eljárást
megszüntetheti

        
bírságot
szabhat ki (A bírság összege legfeljebb a
vállalkozás előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet. A
vállalkozásokra társadalmi szervezettel, köztestülettel, egyesüléssel és más
hasonló szervezettel szemben kiszabott bírság összege legfeljebb a tag
vállalkozások előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz
százaléka.
)

Az eljáró versenytanács érdemi
határozatait nyilvánosságra kell hozza, egyéb határozatait pedig nyilvánosságra
hozhatja. A vizsgálat elrendelésének ténye is nyilvánosságra hozható, ha ezt
megteszik, akkor a vizsgálat eredményét is nyilvánosságra kell
hozni.

Mit tehet a fogyasztó, ha nem ért
egyet a Versenytanács döntésével?

Ha a versenytanács ügy dönt, hogy a
vizsgálatot nem indítja meg, határozatot hoz, és azt a bejelentőnek is
megküldik. Ha a bejelentő ezzel nem ért egyet, jogorvoslati kérelemmel élhet a
határozat közlésétől számított 8 napon belül az eljáró versenytanácsnál. Ha ezt
is elutasítják, a Fővárosi bíróságtól kérhető jogorvoslat.

Amennyiben a bejelentő az eljáró
versenytanács érdemi döntésével nem ért egyet, a kézbesítéstől számított 30
napon belül keresettel fordulhat a Fővárosi Bírósághoz, amit a Versenytanácshoz
kell benyújtani. A keresetet a tanács 8 napon belül továbbítja a Bírósághoz.

 

A
bejelentés a Gazdasági Versenyhivatal címére

postai
úton: 1245, Budapest 5.Pf.1036,

faxon:
1/472-8905,

e-mailen:
bejelentes@gvh.hu amennyiben a
bejelentő feltünteti nevét és címét,

személyesen
írásban az ügyfélszolgálat irodájában:1054, Budapest, V., Alkotmány u. 5.

tel:1/472
8851 H-Cs: : 8 00 -16 00   P.: 8 00 -13
00 

 

Mi nem csak a „szuperzöldekhez” szólunk! Célunk, hogy az ökotudatos életmód és az ehhez vezető vásárlási szempontok bárki számára elérhetők legyenek, éljen bárhol, bármilyen végzettséggel, bármilyen szemlélettel is ebben az országban.

Tevékenységünk a gyártók támogatásától és reklámoktól mentes, nem fogadunk el termékmintákat tesztelésre, nincsenek céges támogatóink, sem reklámbevételeink. És ezt továbbra is fenn akarjuk tartani.

Ahhoz, hogy olyan ügyekkel foglalkozzunk, amikre nincsen hazai vagy más pályázati forrás nagy szükségünk van olyan magánemberek támogatására, mint amilyen Te is vagy! Lehetőségeidhez mérten emiatt kérünk, támogasd munkánkat rendszeres vagy egyszeri adományoddal.

Ne feledd, a pénzed szavazat!

Támogass minket!

Képezd magad a webináriumainkon!

Iratkozz fel hírlevelünkre!

  Válassz hírleveleink közül:*

   Iratkozz fel híreinkre!

   Tippek, tesztek, programok

   Megszakítás