Újrahasznosítható

Értékelésünk: Nem ajánljuk.

Címkézett termék, szolgáltatás típusa:
Otthon és Iroda

Címke célja: könyezetvédelem

Itthon: rendszeresen látjuk

Nem tanúsított

Anyagok, csomagolóeszközök újrahasznosíthatóságára utaló jelzés, számtalan hasonló létezik a világban. Nem került kidolgozásra egyetlen törvényi rendszer sem. Legegyszerűbb formája a szöveges utalás (újrahasznosítható). A leggyakoribb viszont a piktogram használata, az „egymásba visszaforduló nyilak”. Európában egységesen használják a három egymásra mutató stilizált nyilat, számmal a közepén, vagy betűkkel alatta, vagy mind együtt, ami az újrahasznosítható műanyag összetételére utal.

  • 01 PET polietiléntereflatát
  • 02 HDPE polietilén
  • 03 PVC polivinilklorid
  • 04 LDPE polietilén
  • 05 PP polipropilén
  • 06 PS polisztrol
  • 07 az egyéb anyagokat jelöli, gyakran papírt

A műanyag csomagolóanyagok újrahasznosításának feltétele a homogén anyagösszetétel. A jelölésék az anyagok beazonosítását szolgálják, útmutatás a szelektív gyűjtés szempontjából, segíti a hulladékfeldolgozás technikai lebonyolítását.

Fogyasztók számára információforrás, egyrészt az újrahasznosíthatóság, másrészt az anyagösszetétel szempontjából. Polivinilklorid, azaz PVC, például ma már egészségügyileg igen károsnak minősül, kezdeményezések történtek teljes betiltására. Érthető, hogy sokan nem kívánnak ilyen terméket használni.

Az emblémák információhordozók: újrahasznosítható. Ugyanakkor az újra-hasznosíthatóságból következik, hogy környezetvédelmi szempontból pozitívan értékelhető. A pozitív értékítélet alkalmas a termék más termékek közüli kiemelésére, kedvezőbb megítélést biztosít és ez előnyt jelent a gazdasági versenyben. A környezeti szempontból kedvező minősítés azonban nem az újrahasznosíthatóságból, hanem a tényleges újrahasznosításból következik. Így ott, ahol a szelektív hulladékgyűjtés, valamint a hulladékok megfelelő kezelése nem megoldott, ezek a típusú jelölések, környezetvédelmi szempontból értéktelenek. Az így jelölt termékek ugyanúgy hulladéklerakókban és égetőkben végzik, mint a jelöletlenek.

Kerüld 03 PVC (csövek, palackok) és 06 PS (poharak, dobozok) jelölésű műanyagokat!

  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében