Milieukeur

Értékelésünk: Keresd!

Címkézett termék, szolgáltatás típusa:
Otthon és Iroda

Címke célja: könyezetvédelem

Itthon: rendszeresen látjuk

Tanúsító szervezet:
SMK

Azokat a termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyeknek kedvezőtlen környezeti hatásaik jelentősen kisebbek, mint a hasonló célra szolgáló termékeké és szolgáltatásoké, megkülönböztető jelzéssel, környezetbarát termékcímkével látnak el. Használatnak lényege, hogy a piaci előnyben részesülhessenek azok a termékek, melyek életciklus elemzéssel bizonyítottan kisebb mértékű terhelést jelent környezetükre, mint riválisaik (újrahasznosított, újratölthető, komposztálható, csökkentett erőforrás felhasználás, nincs veszélyes anyag tartalma). A rendszer alapjait szabályzat, jogszabály rögzíti, állami fenntartású intézmény koordinálja a védjegy odaítélését, és termékek, szolgáltatások ellenőrzését, tanúsítását. Az Európai Uniónak is és több más államnak van nemzeti környezetbarát védjegye.

A Milieukeur a holland környezetbarát védjegy. Egyaránt minősítenek élelmiszert és egyéb termékeket, szolgáltatásokat. A tanúsítás teljes életciklus elemzésen alapul, különös figyelmet szentelnek az energia- és vízhasználatra, üvegházhatású gáz kibocsátására, káros összetevőkre, csomagolásra és hulladékra, nyersanyagokra és munkakörülményekre.

A környezetbarát védjegyek legtöbbje nem vonatkozik élelmiszerekre, kivételt képez a Milieukeur. Aminősítésnél szempont az állatjólét, takarmányozás, biodiverzitás, növényvédelem és a természetvédelem.

  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében