alap kinézet

System Messages

A jelölés egyike a 9 veszélyszimbólumnak. A vegyi anyagokat és vegyi anyag keverékeket (termékeket) gyártók és importálók kötelesek besorolni az uniós jogszabályokban meghatározott osztályok valamelyikébe.

A vegyi anyagok minősítésével kapcsolatos rendelkezések az alábbi veszélyességi osztályokat határozzák meg:

 

 • Robbanásveszélyes
 • Tűzveszélyes
 • Oxidáló
 • Nyomás alatt lévő gáz
 • Maró hatású
 • Akut toxicitás
 • Súlyosan veszélyes az egészségre
 • Egészségi veszély / Veszélyes az ózonrétegre
 • Veszélyes a környezetre

 

A súlyosan veszélyes az egészségre piktogram arra utal, hogy a vegyi anyag lenyelve, belélegezve vagy bőrrel érintkezve ártalmas vagy halálos lehet.

 

 

 

Ezt a piktogramot olyan anyagokon és keverékeken helyezik el, amelyek egy vagy több alábbi tulajdonsággal rendelkeznek: karcinogén, hatással van a termékenységre és a születendő gyermekre, egyes szervekre nézve mérgező, rákot, allergiás vagy asztmás tüneteket okozhat.

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat. Kerülendő a por vagy füst belélegzése, valamint elzárva tárolandó.

Jellemzően terpentinen, benzinen és lámpaolajon található.

 

Mit jelent?

 • Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • Károsítja a szerveket.
 • Károsíthatja a szerveket.
 • Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
 • Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
 • Rákot okozhat.
 • Feltehetően rákot okoz.
 • Genetikai károsodást okozhat.
 • Feltehetően genetikai károsodást okoz.
 • Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

 

Például hol találhatjuk meg?: Terpentin, benzin, lámpaolaj

 

Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra

 • Lenyelés esetén: azonnal forduljon orvoshoz.
 • Elzárva tárolandó.
 • A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
 • A használatot követően a(z eszközt alaposan el kell mosni.
 • A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
 • Expozíció esetén: forduljon orvoshoz.
 • Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
 • Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
 • Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.
 • Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.
 • Belélegzés esetén: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

 

Címke célja: 

könyezetvédelem egészség biztonság

Kapcsolódó linkek

Itthon: 

párszor már találkoztunk vele itthon is

Értékelésünk: 

Nem ajánljuk.
 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
  a fogyasztók érdekében

Smink