• Nyomtatóbarát változat
  • Oldal küldése ismerősnek

Nyílt levél a minisztereknek

2005.01.26. /
Közel ötven környezet-, fogyasztóvédő, és pedagógiai szervezet nyílt levélben tiltakozik az Oktatási és az Egészségügyi Minisztérium gyerekeknek szóló reklámozást támogató magatartása miatt.

A tiltakozó szervezetek, miután tudomásukra jutott, hogy a minisztériumok az iskolatejes dobozok reklámfelületként való értékesítésére kötöttek szerződést az Autóplakát Hálózattal, az alábbi levelet küldték az oktatási és az egészségügyi miniszterekhez:

Tisztelt Miniszter úr!

Megdöbbenve értesültünk róla, hogy míg a világ és Európa számos országában korlátozzák, vagy tiltják a gyerekeknek szóló reklámozást, addig a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM), az Oktatási Minisztérium (OM) és az Egészségügyi Minisztérium (EÜM) reklámcégeket kér fel az iskolai reklámozás hatékony módszereinek kidolgozására, az iskolatej dobozok reklámfelületként való értékesítésére.

Amellett, hogy fontosnak tartjuk az iskoláskorú gyerekek egészséges életmódra nevelését és tejfogyasztásra buzdítását, úgy véljük, ennek az iskolatej dobozok gazdasági reklámfelületként való értékesítése nélkül kell megvalósulnia.

Mint bizonyára a Miniszter úr előtt is ismeretes, az utóbbi években több olyan pszichológusok és fogyasztóvédők által kezdeményezett kutatás készült, amely egyértelműen rámutatott a gyerekeknek szóló kereskedelmi célú reklámozás fejlődéslélektani szempontból káros hatásaira. Ehhez képest nyugodtan mondhatjuk, hogy hazánkban e téren áldatlan állapotok uralkodnak: a médiában a gyermekeknek szóló reklámozást a jogszabályok szinte egyáltalán nem korlátozzák, és jól ismert, hogy a cégek a közoktatási intézményekbe is utat találnak reklámjaik számára.

Ennek fényében érthetetlennek tűnik, hogy ahelyett, hogy a fogyasztóvédelemért felelős tárcával való egyeztetéseket kezdeményezne a témában, és a Minisztérium maga állna a gyerekeknek szóló reklámozás korlátozását sürgető kezdeményezések élére, egyenesen támogatja az iskolai reklámozást.

Ezúton kérjük a tisztelt Miniszter urat mint a gyerekek fizikai és lelki egészségét támogató programok kidolgozásáért felelős minisztert, hogy tegye meg azokat a szükséges lépéseket, amelyek biztosítják, hogy sem az iskolatej program keretei között, sem más módon nem szivárognak be gazdasági célú reklámok a közoktatási intézményekbe.

Ezen felül kérjük a Miniszter urat, hogy tanulmányozza a gyerekeknek szóló reklámozás korlátozásának alábbi országokban megvalósult példáit, és lépjen fel kezdeményezőleg a fogyasztóvédelemért felelős tárca képviselőinél az ezekhez hasonló hazai korlátozások érdekében.


- Belgium flamand régiójában nem engedélyezett a reklámozás a tizenkét éven aluli gyermekeknek szóló műsorok alatt, valamint öt perccel a műsorok előtt és után.
- Norvégia a gyerekprogramok előtti, közbeni és utáni reklámozás betiltását tervezi.
- Bizonyos folyóiratok szűk körétől eltekintve a kanadai Québec tartomány a tizenhárom évesnél fiatalabb gyerekeket célzó reklámozást teljesen megtiltotta az elmúlt két évtizedben.
- Svédországban nem megengedett a tizenkét éven aluli gyermekeknek szóló reklámozás, a gyerekműsorok megszakítása reklámokkal és hirdetések sugározása gyerekprogramok előtt és után.
- Ausztráliában tiltanak mindenfajta reklámozást az iskoláskornál fiatalabb gyereknek szóló műsorok ideje alatt.
- Hollandiában korlátozták a gyerekműsorok során sugárzott reklámok hangerejét.
- Finnországban a gyorséttermek hirdetéseikben nem szerepeltethetik az ingyenes játékokat.
- Dániában, Finnországban és Hollandiában a gyerekműsorok szereplői vagy tévébemondói nem jelenhetnek meg a hirdetésekben.

Úgy véljük, hogy mivel a gyermekek nem tekinthetők döntésképes, szuverén fogyasztóknak, a nekik szóló reklámozás etikai szempontból teljességgel elfogadhatatlan. Bízunk benne, hogy a fentebb felsorolt országok után ezt Magyarország felelős vezetői is belátják.


Tudatos Vásárlók Egyesülete és a támogató szervezetek:

1. Reflex Környezetvédő Egyesületet
2. Hulladék Munkaszövetség
3. Védegylet
4. Zöld Fiatalok
5. Ökológiai Stúdió Alapítványt
6. Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület - ETK
7. Középkertért Egyesület (Hajdúböszörmény)
8. Zöld Nők
9. Nők a Környezetért és Egészségért Egyesület
10. PME Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület
11. Kerekerdő Alapítvány
12. BOCS Alapítvány
13. Zöld Akció Egyesület
14. SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület
15. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
16. Pécsi Zöld Kör
17. Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége
18. Tisza Klub
19. Zöld-Híd Alapítvány
20. Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör
21. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület
22. Magyar Természetvédők Szövetsége
23. Zöld Forrás Egyesület
24. Energia Klub
25. Levegő Munkacsoport
26. Lanius Természetvédelmi Egyesület
27. Dráva Szövetség
28. Somogy Természeti Öröksége Közalapítvány
29. Nimfea Természetvédelmi Egyesület
30. GATE Zöld Klub Egyesület
31. Galga Környezetvédelmi Egyesület
32. Magyar Pszichológiai Társaság Neveléslélektani Szekciója
33. Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
34. Gaja Környezetvédő Egyesület
35. Öko Munkacsoport Alapítvány
36. Fauna Egyesület
37. Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom
38. CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
39. Tűzliliom Egyesület
40. Független Ökológiai Központ
41. Börzsöny Akciócsoport
42. Göncöl Szövetség
43. Pangea Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület
44. Tölgy Természetvédelmi Egyesület  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében