• Nyomtatóbarát változat
  • Oldal küldése ismerősnek

Nem támogatjuk eléggé a környezetszennyezés megadóztatását

2009.08.12. /
Az Eurobarométer felmérése szerint az uniós polgárok nagy része vásárláskor figyelmet fordít a termékek környezeti hatására. A megkérdezettek fele pedig magasabb adót vetne ki a környezetterhelő termékekre.

Az Eurobarométer-felmérés július végén közzétett eredményei azt mutatják, hogy az európaiak túlnyomó többsége (83%) vásárlás során fontos szerepet tulajdonít a termékek környezetre gyakorolt hatásának. A listát a görögök vezetik 92%-kal, legkevésbé pedig a cseheket foglalkoztatja ez a probléma (62%).

Megoszlanak a vélemények a vállalatoknak a termékeik környezeti teljesítményéről tett állításairól. A megkérdezettek 49%-a hiszi, hogy az állítások megfelelnek a valóságnak, míg 48%-a nem tartja hihetőnek azokat. Leginkább a hollandok bíznak meg az állításokban (78%), legkevésbé pedig a bolgárok (26%).

Az uniós polgárok mintegy 46%-a véli úgy, hogy a környezetbarát termékek előállítását leginkább a környezetet károsító termékekhez kapcsolódó adók növelésével és a természetbarát termékekre megállapított adók csökkentésével lehetne előmozdítani. Ezzel a kettős adóztatási rendszerrel a britek értenének egyet leginkább, legkevésbé pedig a máltaiak (28%), akik ehelyett csupán a környezetbarát termékekre vonatkozó adók csökkentését támogatnák.

A megkérdezettek határozottan támogatnák, hogy a kiskereskedők is vegyék ki a részüket a környezetbarát termékek népszerűsítéséből. Az uniós polgárok csaknem fele (49%) úgy gondolja, hogy a kiskereskedőknek fokozniuk kellene az ilyen termékek láthatóságát a polcaikon, illetve áruházaikban külön e termékeknek szentelt „zöld sarkot" kellene kialakítaniuk. Az európaiak egyharmada (31%) szerint a kiskereskedők azzal mozdíthatnák elő leginkább a környezetbarát termékek forgalmát, hogy megfelelőbb tájékoztatást biztosítanak ezekről a fogyasztóknak. 

A szénlábnyomot feltüntető címke tájékoztatást nyújtana arról, hogy a termék életciklusa alatt, vagyis az előállítástól az ártalmatlanításig mennyi üvegházhatású gázt - pl. szén-dioxidot - bocsátanak ki. Európai szinten jelenleg még nem létezik ilyen címkézési rendszer, de a Környezetvédelmi Tanács 2008. decemberi ülésén a miniszterek felkérték a Bizottságot, hogy tanulmányozza a szénlábnyomot feltüntető címkék bevezetésének lehetőségét.

Az európaiaknak közel fele tulajdonít fontos szerepet az ökocímkéknek a vásárláskor, és csupán minden tizedik válaszadó véli úgy, hogy a környezetvédelmi címkéken szerepeltetni kellene az adott termék által előidézett üvegházhatású gázkibocsátás értékét. Az európai polgárok mintegy 72%-a egyetért azzal, hogy a jövőben kötelezővé kellene tenni a termékhez kapcsolódó szénlábnyomot feltüntető címkéket. E kérdés kapcsán jelentős nézetkülönbségek mutatkoznak a tagállamok között; legkevésbé a csehek helyeselnék ezt a fajta címkézést (47%), míg a görögök nagy többsége (90%) lelkesen támogatná azt.

Stavros Dimas, az EU környezetvédelmi biztosa így nyilatkozott: „Az éghajlatváltozás ellen minden lehetséges fronton küzdenünk kell, és ebben a küzdelemben mindenkinek részt kell vennie. Ez nem csupán a vállalatok és a kormányok feladata, a fogyasztók szerepe is fontos. Azzal, hogy környezet- és éghajlatbarát termékeket vásárolnak, az egyes fogyasztók egyértelmű jelzést küldenek a gyártók felé, környezetkímélőbb termékek előállítására ösztönözve őket."

2008 júliusában a Bizottság cselekvési tervet terjesztett elő, amely a fenntartható fogyasztásra és termelésre vonatkozó javaslatokat foglal magában. A javaslatok célja a termékek környezeti teljesítményének javítása, valamint a fenntarthatóbb termékek és termelési technológiák iránti kereslet fokozása. A cselekvési terv emellett az innovációs lehetőségek megragadására is ösztönözni kívánja az uniós ipart.

 

Forrás: Európai Bizottság

Kép [cc] magic

  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében