• Nyomtatóbarát változat
  • Oldal küldése ismerősnek

Mit tudhatunk a hungarikum baromfitermékről?

2009.05.26. /
A HU-BA program célja a régi magyar baromfifajtákra alapozott tradicionális, extenzív termelési módokat helyezi előtérbe. A HU-BA védjeggyel ellátott termékek vásárlásával ezt a programot támogathatjuk.

Napjainkra világszerte kialakultak vagy kialakulóban vannak az alternatív baromfitenyésztési és -tartási rendszerek (ideértve az ökológiai baromfitenyésztést is), amelyek közös jellemzője, hogy természetszerű vagy ahhoz közelítő tartási feltételek között termelik a különböző márkanévvel és védjeggyel ellátott, a „baromfiipari forradalom" brojlercsirke korszaka előtti, hagyományos baromfitermékeket.

Az alternatív termék-előállítás teljes vertikuma - az alkalmazott fajtától az értékesítésig - termékenként egységes szabályrendszer szerint szigorúan ellenőrzött, a fogyasztó pedig, az intenzív rendszerekben előállítotthoz képest, különleges minőségű árut vásárolhat. Az alternatív baromfitartási rendszerek többségét, pl. a francia Label-t, vagy a Magyarországon több éve működő Red Master programot az említett főbb feltételeknek megfelelően szervezik, azonban - részint a termelékenységi szempontok előtérbe helyezése, részint a régi fajták és a termelési tradíciók eltűnése miatt - a helyi fajták hasznosításának lehetőségét általában figyelmen kívül hagyják.

Hasonló irányzat figyelhető meg az ökológiai baromfitermék-előállításban is, amelynek következtében az említett alternatív rendszerek egyre nagyobb ráfordítást igénylő „visszaiparosodása", az eredeti célok és lehetőségek figyelmen kívül hagyása figyelhető meg. A jelenség egyik oka az, hogy a legtöbb fejlett országban a régi fajták termelési célból tartott állományai eltűntek, és jobb esetben fajtaazonos egyedek ma már csak díszbaromfi-tenyésztőknél találhatók, így kénytelenek az intenzív hibrideket, vagy azok keresztezéseit használni az alternatív rendszerekben is, ami természetesen a tartásmódot is befolyásolja.

 

Nálunk még megtalálhatók a régi baromfifajták

Ezzel ellentétben, Magyarországon még rendelkezésünkre állnak a régi magyar baromfifajták tenyészetei, amelyekre, biztonságos génmegőrzési és szaporítási program végrehajtása esetén, egy hungarikum típusú, ökológiai minőségű termék-előállítás alapozható. Ennek érdekében dolgozták ki a HU-BA programot (HU-BA=Hungarikum Baromfitermékek), amelynek legfőbb célja - a fajták génmegőrzésének biztonságossá tétele mellett - az említett termékek és a régi fajták termelési feltételeinek hazai körülményekre adaptált kidolgozása.

A HU-BA termékként értékesíthető magyar baromfihús-termékek előállításának alapfeltételei a következők:

  • Kizárólag a hazai génmegőrzési és tenyésztési programok keretében fenntartott régi magyar baromfifajtákra, mint genetikai alapra támaszkodik. A tyúkfajták esetében a sárga, fehér, kendermagos és fogolyszínű magyar tyúk valamint az erdélyi kopasznyakú tyúk színváltozatai, a pulyka esetében a réz- és bronzpulyka, a lúdfajták esetében pedig a magyar lúd és a fodros tollú magyar lúd génbanki állományainak vizsgálatát végezték el a HU-BA program kidolgozása során.
  • Tradicionális, extenzív termelési módokat alkalmaz, melyek lehetővé teszik az eredeti fajták biológiai igényeinek kielégítését, ami egyúttal a fogyasztók szempontjából is a különleges minőségű termék-előállítás meghatározó feltétele.
  • Az Európai Unióban az alternatív és ökológiai baromfitermékek előállítására alkalmazott ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszerek adaptálása és átdolgozása, bizonyos előírások esetében - pl. fajta, kifutóterület, vágási kor, állománysűrűség - a fajok és fajták biológiai igényei szerinti módosítással.

A pályázati program keretében kialakított, az egész termékkört meghatározó márkanév a HU-BA (Hungarikum-Baromfitermékek). A HU-BA logó és a márkanév 2005 augusztus 25-től élvez oltalmat. A logó és a márkanév bejelentője a régi magyar baromfifajták tenyésztő szervezeteként működő Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete (MGE), amely a termelési rendszer keretében a fajtaazonosság tanúsítását és a fajtákhoz kapcsolódó ellenőrzéseket is végzi.

A kísérleti munkák befejezését követően a HU-BA program a termék- és termelésfejlesztés fázisába jutott. A fejlesztések célja az, hogy külföldön is jegyzett, ugyanakkor hagyományosan magyar, hungarikum baromfitermékek kerülhessenek piacra. A termékek piacképessé tétele érdekében további minőségfokozó szempontként kívánják beépíteni a HU-BA programba az ökológiai termelés fejlesztését. Ennek keretében olyan gazdálkodási formák kidolgozását, kialakítását és működtetését tervezik, amelyekben az ökológiai növénytermesztés, elsősorban a zöldség- és gyümölcsfélék termesztése, a baromfifélék tartásával kiegészül.

Az így működő vegyes gazdaságok, amellett, hogy ökológiai állati termékeket állítanak elő, állattartásukkal hozzájárulnak a növénytermesztés hatékonyságának növeléséhez a növényvédelmi alkalmazások (talajfertőtlenítés, kártevő-mentesítés és gyomszabályozás), a talajélet és a talajtermékenység serkentése révén.

 

Szalay István a Biokultúra újság 2008/4. számában megjelent cikkének szerkesztett változata. Közzétéve a Magyar Biokultúra Szövetség és a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. engedélyével. A korábbi számok írásainak nagy része elolvasható az újság honlapján.

  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében