• Nyomtatóbarát változat
  • Oldal küldése ismerősnek

Mit mérlegeljenek a nyugdíjpénztár-tagok?

2009.03.20. /
A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság a pénztártagoktól is körültekintő és megfontolt döntéshozatalt követel, mivel minden olyan döntés, amely egyéni számlájukat érinti, kihat jövőbeni nyugdíjukra, időskori ellátásukra.

A nemzetközi és hazai tőkepiacon az elmúlt időszakban bekövetkezett folyamatok jelentős mértékben befolyásolták a pénztári befektetések eredményét. A magánnyugdíjpénztárak 1999 és 2008. közötti, vagyonnal súlyozott éves nettó pénztári átlaghozama +5,7% volt. Az időszakon belül e pénztárak tavaly -20,0% nettó átlaghozamot teljesítettek. A választható portfoliót nem működtető pénztárak 10 éves teljesítménye +6% (tavalyi eredményük -15,7%), míg a választható portfoliós rendszert bevezetett intézmények hosszú távú mutatója +5,5%, (tavalyi teljesítményük -22,9%). Az önkéntes nyugdíjpénztárak teljesítménye 1999 és 2008. között évi +6,9% volt, míg a tavalyi átlaghozam -10,7%-ra rúgott.

 

A nyugdíjpénztári hozam alakulása 2008-ban

Ausztria                       -13,1 %
Belgium                        -25,2 %
Finnország                  -14,0 %
Írország                       -34,8 %
Japán                           -20,1 %
Kanada                        -15,9 %
Lengyelország             -14,2 %
Svédország                 -20 %
Szlovákia                      -6,7 %
USA                              -22,1 %

Forrás: Investment & Pensions Europe/PSZÁF

Összességében az elmúlt 11 évet nézve a magánnyugdíjpénztárak az egyéni számlákon jóváírt befizetéseket megőrizték, azokon az időtáv egészét tekintve - a tavalyi rossz hozamteljesítmény ellenére - pozitív hozamot értek el.

A hozamteljesítményekkel kapcsolatos helyzetet rontotta, hogy a globális pénzügyi válság miatt az árfolyamok csökkenése nem csak a részvényeknél következett be, hanem a „biztonságosnak" tekintett állampapíroknál is, amelyek közel 60 %-át képviselik a pénztári befektetéseknek.

 

Mire figyeljünk a jelenlegi pénzügyi helyzetben?

A pénztárak teljesítményét alapvetően befolyásoló elem a befektetési stratégia, ami meghatározza, hogy a pénztártagok pénzének befektetésekor mekkora kockázatot vállal a pénztár. A pénztárak vagyonának piaci értéke naponta meghatározásra kerül. Ez az érték azt mutatja, hogy mennyiért tudnák értékpapírjaikat az adott napon eladni. Ha a vásárláskori értéknél drágábban tudná eladni a pénztár az értékpapírokat, akkor értékelési többletet (nyereséget) ér el, míg ha csak olcsóbban tudná eladni, mint a vásárláskor kifizetett érték, akkor a pénztár értékvesztést (veszteséget) számol el a tagok egyéni számláján.

Tekintettel azonban arra, hogy a vagyon értékesítésére nem kerül sor, ezért a naponta kimutatható nyereség vagy veszteség „virtuális", azaz nem valóságosan, csak „papíron" jelentkezik, hiszen akár a következő napon eltűnhet. Ha azonban a pénztártag olyan lépést kezdeményez, ami az értékpapírok eladásához vezet, akkor ezzel a nyereséget/veszteséget realizálja. A továbbiakban tekintsük át, melyek ezek a lépések, és az egyes esetekben mit érdemes mérlegelni a pénztártagoknak.

Azon magánnyugdíjpénztári tagok, akiknek nyugdíjba menetelük időpontjában tagsági viszonyuk nem éri el a 120 hónapot és járadékuk a társadalombiztosítási rendszerből származó nyugdíj 25 %-át, 2012. december 31-éig visszaléphetnek az állami TB rendszerbe. Ezen kívül - legkésőbb a rokkantsági nyugdíj megállapításáról szóló első fokú határozat kézhezvételét követő 30 napon belül - dönthetnek a visszalépés mellett a rokkantsági nyugdíjellátásra jogosult pénztártagok is. Azok a pénztártagok pedig, akik fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaként, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonájaként szolgálati viszonyban állnak és 2007. december 31-én legalább húsz év, tényleges szolgálati viszonyban eltöltött szolgálati idővel rendelkeztek, 2010. december 31-ig visszaléphetnek a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe.Ezekben az esetekben a visszalépő tagok megtakarításait a pénztár visszautalja a Nyugdíjbiztosítási Alapba.

Amennyiben a nyugdíjba vonuláskor a fenti feltételek nem állnak fenn, visszalépésre nincs mód. Ebben az esetben a tag választhat, szolgáltatást (egyösszegű kifizetést) kér, illetve egyéni számlaegyenlegét a pénztárban hagyja. A jelenlegi pénzügyi helyzetben ajánlott megfontolni a megtakarítás pénztárban hagyását, ami lehetőséget ad arra, hogy a tőkepiaci helyzet javulásával a virtuális veszteség eltűnjön.

Az önkéntes nyugdíjpénztáraknál 2001. január 1. óta, a magánnyugdíjpénztáraknál 2007. január 1-je óta van lehetőség választható portfoliós rendszer működtetésére. Ennek keretében a pénztárak eltérő kockázatú befektetési politikával rendelkező portfoliókat állítottak össze, amelyek között a tagok választhatnak.

A portfoliók típusai:

  • kevésbé kockázatos, főként állampapírokba fektetők (magánnyudíjpénztárak esetén ez a klasszikus portfolió),
  • közepes kockázatúak, amelyben vegyesen vannak kevésbé kockázatos állampapírok és kockázatosabb részvények (magánnyugdíjpénztárak esetén ilyen a kiegyensúlyozott portfolió)
  • kockázatosabbnak tekintett részvényekbe fektető portfoliók (magánnyugdíjpénztárak esetén ilyen a növekedési portfolió).

A portfolióváltásról, vagy más pénztárba történő átlépésről hozott döntést megelőzően mindenképpen érdemes megvizsgálni mind a jelenlegi, mind pedig a választható más portfoliók, pénztárak befektetési politikáját. Ha a tag a nagyobb kockázatú portfolióból, vagy pénztárból kisebb kockázatú portfolióba, vagy pénztárba lép át, akkor az addigi virtuális veszteség csökkentésének esélye (de egyben a jövőbeni nagyobb veszteség elszenvedésének lehetősége is) kisebb. Ezzel szemben az eredetitől kockázatosabb portfolió, vagy pénztár választása esetén valószínűbb a virtuális veszteség „visszaszerzése", ugyanakkor a jövőbeni nagyobb árfolyamcsökkenés is.

 

Szolgáltatás igénybevétele nugdíjkorhatár előtt és után

Azon önkéntes nyugdíjpénztári tagok, akik elérték a nyugdíjkorhatárt, a várakozási időtől függetlenül jogosultak nyugdíjszolgáltatásra, azaz az egyéni számlájukon lévő megtakarításból személyi jövedelemadó-mentesen járadékot igényelhetnek, vagy egyösszegű szolgáltatást vehetnek igénybe. Mindkét esetben megállapításra kerül az egyéni számlán lévő követelés piaci értéke, és ezt az összeget váltja át a pénztár járadékra, vagy fizeti ki egy összegben a tag részére. Amennyiben a „virtuális" veszteség realizálása miatt tényleges csökkenés jelentkezik a tag egyéni számláján, érdemes megfontolni a járadékszolgáltatás, vagy az egyösszegű felvétel későbbre halasztását, mivel így esély van arra, hogy a veszteség „visszajöjjön".

Az önkéntes nyugdíjpénztár tagjainak lehetőségük van arra, hogy a 10 éves várakozási idő lejártát követően az egyéni számlájukon lévő összeg egészét, vagy egy részét felvegyék úgy, hogy tagsági viszonyukat megtartják, és tagdíjukat tovább fizetik. Részfelvétel esetén a következő részfelvételre csak 3 év elteltével van lehetőség.

1. Egyösszegű felvétel

Amennyiben a pénztártag a teljes összeg felvételéről dönt, akkor megállapításra kerül az egyéni számlán lévő követelés piaci értéke, és ezt az összeget fizeti ki személyi jövedelemadóval csökkentett mértékben a pénztár egy összegben a tag részére. A „virtuális" veszteség ekkor is realizálásra kerül, ami tényleges csökkenést jelent az egyéni számlán meglévő követelés összegében.

A végleges kifizetés - egyösszegű és részfelvétel esetén is - a bejelentés negyedévének fordulónapján fennálló összeg alapján kerül meghatározásra, amely már tartalmazza az adott negyedévben elért hozamot, ezért veszteség esetén ez az összeg kevesebb is lehet, mint a tag által az előző negyedéves adatok alapján kalkulált összeg.

2. Részfelvétel

Részfelvétel esetén a tag dönthet arról, hogy az egyéni számlán lévő követelés tőke-, hozamrészét, illetve vegyes összeget (mind tőkét, mind hozamból is) vesz fel. A tőkerészt érintő kifizetés esetén az egyösszegű felvételhez hasonlóan adófizetési kötelezettség merül fel, míg a hozam felvétele adómentesen történhet.

 

Forrás: PSZÁF

Kép [cc] daniely

   • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében