• Nyomtatóbarát változat
  • Oldal küldése ismerősnek

A Magyar Telekom és az Invitel is megtévesztette a fogyasztókat

2008.09.12. /
Két távközlési vállalkozást marasztalt el a fogyasztókat megtévesztő hirdetéseik miatt a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Közülük a Magyar Telekom 5 millió forintos bírságot kapott. Az Invitelt kisebb súlyú jogsértése miatt ezúttal csak elmarasztalta a versenyhatóság.

Mi látható, és mi nem?

A GVH véleménye szerint önmagában nem jogsértő az, hogy a reklám egyes elemei nagyobb betűmérettel, figyelemfelhívó színnel vagy más megoldással kiemelten kerülnek közlésre - egészen addig, amíg a többféle betűméret nem válik a fogyasztó szempontjából kedvezőtlen információ észlelésének akadályává, amíg a tájékoztatás egyensúlya megbontásra nem kerül például az észlelhetőséget, az olvashatóságot bizonytalanná, kétségessé tevő módon.

A reklámozónak az azonos formai jegyeket magukon viselő, de különböző reklámeszközökön megjelenő reklámok esetén tekintettel kell lennie az adott kommunikációs eszközök információ-áteresztő képességére. Ennek figyelmen kívül hagyása azt eredményezheti, hogy például két (formálisan) azonos tartalommal bíró és azonos kivitelezéssel megjelenő reklám közül az egyik (pl. nyomtatott sajtóban megjelent reklám) nem minősül jogsértőnek, míg a másik (pl. az óriásplakát) igen.

Amikor a reklámozó eldönti, hogy a termék lényeges tulajdonságainak közlésébe bocsátkozik, akkor ezt úgy kell megtennie, hogy a fogyasztók az egymással összefüggő, egymástól elválaszthatatlan feltételeket egyidejűleg a reklámból megismerhessék.

A Magyar Telekom Nyrt. 2007 februárjában a Dupla Profit névre keresztelt mobiltelefonos díjcsomagját népszerűsítető reklámkampány televíziós reklámjaiban és óriásplakátjain közölt állításokkal tévesztette meg a fogyasztókat. A Magyar Telekom azt ígérte ügyfeleinek, hogy a Dupla Profit díjcsomag választása esetén „a havidíj kétszerese lebeszélhető". A kedvezmény igénybevételéhez azonban egyéb feltételeknek is teljesülni kellett:

  • a fogyasztónak két évre szóló hűségnyilatkozatot kell tennie,
  • a lebeszélhetőség csak a belföldi irányba indított hívások esetén érvényesíthető,
  • a belföldi irányba indított hívás forgalmi díjának fele veendő számításba a lebeszélhetőség vonatkozásában,
  • a reklámkampány idején (és azt követően 2007 májusának végéig) a díjcsomag igénybevételéhez minimum 2 darab T-Mobile magyarországi előfizetés volt szükséges.

A televíziós reklámok és az óriás plakátok esetében ezek az információk a GVH megítélése szerint nem voltak teljes körűen észlelhetőek a fogyasztók számára. A fogyasztók megtévesztése miatt a versenyhatóság 5 millió forint bírságot szabott ki a Magyar Telekom Nyrt-re. A bírság összegének meghatározásakor a GVH figyelembe vette, hogy a jogsértéssel érintett időszak nem volt hosszú, a fogyasztók pedig a szerződés megkötése előtt valamennyi feltételt megismerhették. Súlyosító körülmények bizonyult ugyanakkor, hogy a piac meghatározó szereplőjéről van szó, a hirdetések széles fogyasztói körhöz jutottak el, a Magyar Telekom pedig az elmúlt években többször kapott elmarasztalást a GVH-tól a fogyasztók megtévesztése miatt.

A GVH egy másik távközlési cég az Invitel Távközlési Zrt. reklámtevékenységét is vizsgálta. A társaság 2007 nyarán és ugyanezen év őszén ADSL csomagjait népszerűsítette. A hirdetések vizsgálatakor kiderült, hogy a kampány több hirdetése is megtévesztő volt. A reklámok nem megfelelően tájékoztattak arról, hogy a hirdetett áron csak hűségnyilatkozat aláírása után érhető el a szolgáltatás és hogy a hirdetett kedvezményes ár a hűségnyilatkozatban vállaltnál rövidebb ideig érvényes. A GVH vizsgálat megállapította továbbá, hogy a „Komfort ADSL 8 M" elnevezésű szélessávú Internet csomaggal az ígért 8 Mbit/s letöltési sebesség nem érhető el, a tényleges adatátviteli sebesség ennél 15-20%-kal alacsonyabb. Bár az Invitel hirdetései alkalmasak voltak a fogyasztók megtévesztésére, a GVH a - a feltárt jogsértés kiterjedtsége, tovább az eljárás alá vont jogsértést elismerő nyilatkozata, együttműködése, a jövőbeni jogsértés kiküszöbölése érdekében tett lépéseire tekintettel - nem tartotta szükségesnek bírság kiszabását.  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében