• Nyomtatóbarát változat
  • Oldal küldése ismerősnek

Környezettudatos terméktervezés

2004.08.26. /
Termékek környezetközpontú értékelése, életciklus-elemzés, a termék életútjának egészére kiterjesztett gyártói felelősség, ipari szennyezés-megelőzés a hazai termelő vállalatok számára új, kihívást jelentő fogalmak. A közeljövőben ezek a fogalmak bekerülhetnek a vállalat stratégiai és napi célkitűzései és feladatai és közé.

A környezettudatos terméktervezés- és fejlesztés (ökodizájn) alapja a termék környezeti jellemzőinek nyomonkövetése, és a lehetőségekhez mért javítása a „gyárkapukon kívül” is: a vállalat figyelme a gyártáson túl kiterjed a beszállítóira, szállítóira, a kereskedelem és felhasználás és hulladékká válás szintjére is, és környezeti szempontból elemzi, értékeli terméke jellemzőit. Az így kapott ismeretek birtokában a termelő vállalat már a tervezőasztalon befolyásolni tudja terméke környezeti jellemzőit. Egy kávéfőző előállítása során például a gyártó figyelemmel lehet arra, hogy a termék előállításához milyen műanyagokat használ fel, melyek a különböző felhasználható műanyagfajták előállításának környezeti jellemzői, annak hulladékká válása során milyenek az újrahasznosítás esélyei, és hogy ennek érdekében milyen bontható kötések alkalmazhatók.
Hazánkban ugyanakkor ezeknek az eszközöknek a vállalati gyakorlatban való alkalmazása még nem terjedt el. Az iparnak szüksége van gyakorlatias, használható ismeretekre és új elképzelésekre ahhoz, hogy kezdeményezőbb szerepet vállalhassanak a környezetmenedzsment különböző területein és innovatívabban vegyenek részt a megelőző környezetvédelemben.

A cél az, hogy a gyártó terméke környezeti jellemzőinek javulását mint versenyképesség javító, a cég arculatát és minőségét befolyásoló tényezőt tartsa számon. A környezettudatos terméktervezés- és fejlesztés vállalati gyakorlatba való átültetéséhez elengedhetetlenül szükségesek az innovatív kezdeményezések, minta programok. Ezek tapasztalatai, a felmerülő problémák, az ezekből készült esettanulmányok segítik igazán a módszerek elterjedését.

Erre az igényre és kihívásra válaszolva a KÖVET elindít egy kezdeményezést, amelynek keretében az “ökodizájn” koncepcióját, mint a környezetmenedzsment egyik eszközét kísérleti projektek segítségével kívánja terjeszteni. A program Észak-európai és Latin-amerikai tapasztalatokat használ fel ipari vállalatok és felsőoktatási intézmények bevonásával. A program megvalósulását külföldi szakértőnk, a kolumbiai Andres Gonzales Elias segíti, aki saját országában már sikeresen végigvezetett egy hasonló programot.

A KÖVET programja a “cselekedve tanulás” (learning by doing) elvét követve terjeszti az önkéntesen vállalkozó ipari partnerek és felsőoktatási intézmények hallgatói körében az életciklus-elemzés és ökodizájn koncepcióját. A résztvevők egy – 2004 februárjában kezdődő - 8-10 hetes műhelymunka során ismerkednek meg az alapelvekkel, a gyakorlati megvalósítás lépéseivel, a környezettudatos terméktervezés-és fejlesztéssel. A program megvalósítása a vállalati szakemberek, egyetemi hallgatók és tanárok csoportmunkája során alakul ki, külföldi szakértőnk koordinálásával. A projekt végén – jövő év júniusában - minden munkacsoport bemutatja az általuk kidolgozott “zöld” termékek prototípusát vagy részletes tervét, elemzésekkel és bizonyítékokkal támasztva alá azok környezettudatosabb voltát.

A program hozadékaként megvalósuló ipar-egyetem együttműködés várhatóan a kezdeményezés egyik legfontosabb eredménye lesz a kész esettanulmányokon, tervezett környezetbarát termékeken és a megvalósítás során nyert tapasztalatok mellett. Egyesületünk célja, hogy a vállalkozó ipari partnerek igényeit, tapasztalatait és az egyetemek tudáshátterét a közös kutatás és fejlesztés során egymáshoz igazítsa az ipari szennyezés-megelőzés, környezettudatos terméktervezés, életciklus-elemzés és a zöld piaci lehetőségek témájában.
A 2004. elején induló projekthez várjuk ipari partnerek jelentkezését.

További információ: Herner Katalin (KÖVET) és Juranics Judit (KÖVET)

A cikk megjelent a Zölden és Nyereségesen c. KÖVET Hírlevél 18. számában 2003-ban.  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében