• Nyomtatóbarát változat
  • Oldal küldése ismerősnek

Gyermekbarát büfé - pályázat

2005.06.09. /
Általános és középszintű oktatási intézményeknek.

A pályázat célja, hogy a gyermekek egészséges fejlődését elősegítő táplálkozás szemléletének kialakítása és megvalósítása legyen az elsődleges szempont az iskolai büfék kínálatának összeállításában. Ennek érdekében az OÉTI kritérium rendszere alapján át kell alakítani a büfék és az automaták kínálatát. A gyermekek egészséges fejlődését támogató termékek választékát szélesíteni kell, illetve fel kell hívni a figyelmet azokra az élelmiszerekre melyek fogyasztása csak ritkán ajánlott.
Az iskolai büfé kínálatának átalakítása során a pedagógusok, a szülők és a tanulók figyelmét is fel kell hívni az indokokra, és a döntés szükségszerűségére, az egészséget támogató táplálkozás alapelveire. Meg kell nyerni a szülőket és a gyermekeket a programnak, és biztosítani kell a kínálat folyamatos ellenőrzését és kontrollját iskolán belül is.
A zöldség és gyümölcsfogyasztás népszerűsítése illetve növelése érdekében feltétlenül indokolt, hogy a zöldségfélék és gyümölcsök megjelenjenek, illetve nagyobb hangsúlyt kapjanak a büfék, illetve az automaták kínálatában. Egészítsék ki friss gyümölccsel a választékot. A szendvicsek minden esetben tartalmazzanak idényjellegű zöldséget. Ne forduljon elő szendvics zöldség nélkül.  Az OÉTI a kritérium rendszere mellett ajánlást is készített az iskolák illetve az iskolai büfék számára, mely a kínálat átalakítását megkönnyíti.

A pályázat elbírálásának szempontjai:
- Az iskolában biztosított kínálat milyen széles körét érintik (büfé, automata, közétkeztetés)
- A kínálat módosításán túl mit tesz a pályázó az egészséget támogató táplálkozás megvalósítása érdekében (ismeret átadás a pedagógusok, gyermekek és szülők részére, interaktív foglalkozások készségfejlesztés az egészségtudatos magatartás kialakítása érdekében.)
- Biztosított –e az iskola és az iskola egészségügyi szolgálat együttműködése
- Megoldott-e a kínálat folyamatos ellenőrzése és nyomon követése

Az elnyerhető jutalom:

Minden pályázó, aki az egészséget támogató táplálkozási kínálatnak megfelelően alakította át az iskolai büfék és az iskolában található automaták kínálatát, továbbá a munkába bekapcsolta a tantestület és a szülői munkaközösség széles körét, valamint legalább egy alkalommal az iskola valamennyi tanulója számára legalább egy tanítási óra időtartamban (lehet tanórán kívüli foglalkozás is), felhívta a gyerekek figyelmét az intézkedés indokaira és szükségességére, elnyeri a "gyermekbarát büfé" címet. A nyertesek között értékes ajándékokat sorsolnak ki. A fődíj 500.000 Ft, amelyet a Népegészségügyi Kormánymegbízotti Iroda ajánl fel, ami gyermekek egészségét közvetlenül szolgáló célokra használható fel. (pl.: táboroztatás, erdei iskola)
Néhány további nyeremény a teljesség igénye nélkül: 3 iskolában ismert aerobik edző mozgással egybekötött programot vezet, egy-egy iskola egészséget támogató termékeket nyerhet (Túró -Rudi, műzli-szelet, joghurt, gyümölcsök stb.) és egyéb értékes nyeremények is kisorsolásra kerülnek.

Pályázatot nyújthat be:
Minden általános és közép szintű oktatási intézmény a büfé üzemeltetőjével közösen.

A pályázat benyújtásának határideje: 2005. szeptember 16.

  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében