• Nyomtatóbarát változat
  • Oldal küldése ismerősnek

Budapest, Budapest, de csodás… Pályázat!

2008.09.26. /
A Studio Metropolitana a Futurbia Program folytatása keretében pályázatot hirdet - elsősorban a budapesti városhasználók, a Budapestet és régióját szeretők körében - a Budapesttel kapcsolatos érzékelések, felfogások percepciók feltárása, jobb-teljesebb megértése érdekében.

Miért szeretem Budapestet? Mit szeretek én Budapesten? Melyek a kedvenc helyeim? Melyik részén érzem magam igazán otthon? Mire vagyok büszke? Megannyi kérdés, amelyek érzésekre vonatkoznak, mégis a város egészének és részeinek identitását hivatottak kifejezni.

A Futurbia Program, amely a Budapest stratégia-készítéséhez kapcsolódóan a „Budapest 2020 Dialógus" keretei között szervezi a társadalmi részvételt, valamint közvetíti a városlakók, a várost használók véleményét a jelenről, illetve a kívánatos jövőről a várostervezők felé, interaktív kommunikációs és társadalmi nyilvánosság programokat hirdet.

A pályázatra elsősorban a város jövőjéről, lehetőségeiről pozitívan gondolkodó Budapestieket várják, akik világlátásukkal, felfogásukkal, városra vonatkozó személyes ismereteikkel, kötődésükkel, érzéseikkel, és esetleg akár ötleteikkel, javaslataikkal hozzá kívánnak járulni a jövőformálás és stratégia-alkotás folyamatához.

A pályázatnak kettős célja van:

Részben minél több síkon, területen bekapcsolni a párbeszédbe a Budapest 2020 Dialógusba a potenciális szereplőket, akik véleményükkel, részvételükkel segíthetik, alakíthatják a város stratégiáját, a városlakókat, fiatalokat, stb. bevonni egy „jővő-párbeszédbe".

Részben a „tettrekészek" szemüvegén át látni és láttatni ennek a városnak, Budapestnek a felhasználható, őrzendő és továbbfejleszthető értékeit, vonzó részeit, elemeit, összetevőit, azaz jobban, teljesebben megérteni, hogy mi jó ebben a városban, mire kell büszkének lennünk, mire építhetjük, alapozhatjuk a jövőjét. A választott eszközzel a pályázók, szerzők bemutatják Budapest pozitív oldalát, oldalait: vagyis számukra a „pohár félig tele van".

Pályázni lehet:

  • fényképpel (legfeljebb A3 méretig: 40x60 cm, min. 300 dpi, jpg vagy tif)
  • rövid fogalmazással, esszével, dolgozattal (kb.. 5 -6 oldal,)
  •  egyéb módon, ami kifejezi az alkotó üzenetét, felhasználható a hely szellemének identitásának azonosítására (pl.: grafikával, kisplasztikával, stb.)
  • másfajta kategóriában írásokat, eszmefuttatást, tanulmányt vagy egyszerűen levelet a nagynéninek „Emlékeim a jövőből" címmel. Ebben írja meg, hogy ha módja lenne ma elutazni 10-15 évre előre a jövőbe, hogy meglátogassa Budapestet, mit gondol, mit látna? Írja le, koncentráljon teljesen a vágyott, kívánatos álomra, hagyja magát egy nem reális szintre is felemelkedni.

 

Korcsoport:

I.                    14-18 évesek

II.                 Egyetemi hallgatók és fiatalok (18-30 év)

 

Díjazás:

A kiválasztott pályázatok korcsoportonként és kategóriánként külön-külön kerülnek díjazásra.

1. helyezett: 100.000 Ft pénzjutalom

2. helyezett: 30.000 Ft pénzjutalom

3. helyezett: ajándéktárgy

 

A beérkezett pályázatokat Bíráló Bizottság értékeli, amelynek elnöke Bojár Iván András, Városarculati Tanácsnok, művészettörténész, az Octogon c. folyóirat főszerkesztője. A művek leadásával a pályázó vállalja, hogy a Studio Metropolitana a későbbiekben azokat felhasználhatja Budapest promóciójához, kiadványaihoz, minden esetben a forrás, a készítő megnevezésével. Jogdíj a felhasználáskor kötendő megállapodás alapján kerül kifizetésre. A legjobb pályázatot benyújtókat felkérjük a Budapest 2020 Stratégia kialakításához felállítani tervezett társadalmi kreatív jövőformáló csoportban való részvételre.

A nyertes pályázatok és pályázók szerepelni fognak a Budapest 2020 stratégiához készülő promóciós kiadványban, amely a Studio Metropolitana többi, a stratégiához kapcsolódó pályázatát is bemutatja, valamint egyfajta kézikönyvként szolgál a stratégia megírásához.

Valamennyi beérkezett pályázat elbírálásra kerül, a 4-6. helyezettek Budapest feliratos emléktárgyakat kapnak.

Minden pályázónak lehetőséget biztosítanak a Futurbia Hálózathoz való történő csatlakozásra.

Pályázati határidő: 2008. október  15.

Eredményhirdetés: 2008. október 30.

A pályázatokat Budapest, VII. Madách tér 3. félem. alatt, a Studio Metropolitana irodájában lehet leadni (postacím: 1075 Budapest, Madách tér 3.) A pályaműveket lezárt borítékban (dobozban) kérjük leadni, úgy, hogy a pályázó neve, címe, telefonja a borítékban (dobozban) legyen feltüntetve. Az írásban, vagy grafikával pályázók a dokumentumot e-mailben (max 5MB) is csatolják az info@studiometropolitana.hu címre. Információ: Kaffka Gabriella 411-0976/111
A nyerteseket telefonon és e-mailben értesítik, valamint a Studio Metropolitana honlapján is megjelentetik.  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében