fbpx

| Dr. Körmendi Sándor – Miklay Gábor

Biohal

Magyarország hagyományosan halas ország, bár újabban viszonylag kevés halat eszünk, s sokszor az is importból származik. Jó hír viszont, hogy lehet kapni már biohalat is. De mi is ez pontosan?

 

Annak ellenére, hogy a világ ökotermelésében már több éve megjelent ágazat a haltermelés, az Európai Unió tagállamaiban és hazánkban sem létezik hatályos rendelet mely az előállítás feltételeit szabályozná. Magyarországon a Biokontroll Hungária Kht. dolgozta ki, összhangban a többi külföldi ellenőrző szervezet ide vonatkozó feltételrendszerével, a saját, halgazdálkodásra vonatkozó előírás rendszerét. Ez lehetővé teszi, hogy megbízható, ellenőrzött körülmények között előállított bio-halhús kerüljön asztalunkra.

A hazai tógazdasági biohal-termelés feltételrendszerének kidolgozása során nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom és más országokban kidolgozott vagy kidolgozás alatt álló technológiák, standardok, direktívák tanulmányozására (pl. BIO-SUISSE, Svájc; NOSB, NOP, USA; Naturland, Németország; Soil Association, Egyesült Királyság; KRAV, Svédország; Bio-Fisch, Isana, Ausztria, stb.). Figyelembe vették továbbá az ökológiai gazdálkodási mozgalmak világszervezete, az IFOAM és a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program előírásait és alapelveit is.

A biohal termelés során az alábbi alapelveket kell figyelembe venni:

 • Vizes élőhelyek védelme (természetvédelmi alapelv)
 • A biodiverzitás megőrzése (ökológiai alapelv)
 • Fenntartható gazdálkodás kialakítása (ökonómiai alapelv)
 • A víz, a táplálékok, a tápanyagok, a termelésre és tenyésztésre szánt élőlények rendszeres ellenőrzése (biomonitoring) (minőségbiztosítás és ellenőrzés alapelve)
 • Az állatok tartása, nevelése és tenyésztése során a természetes vagy természet közeli környezet kialakítása és fenntartása (állatvédelmi és állatjóléti alapelv)
 • A tenyésztés és termelés során az allochton (tavon kívülről származó) szennyezések megakadályozása (környezetvédelmi alapelv)
 • A tenyésztés és termelés során ökológiai termelésből származó anyagok felhasználása, csak természetes szerek felhasználása tókezelésekre és gyógyászati célokra (ökológiai gazdálkodás klasszikus alapelve)


A természetes vízi (halászott), nem tenyésztett hal, valamint az ún. extenzív halgazdálkodás során előállított hal bioterméknek nem minősíthető, ökológiai jelöléssel forgalomba nem hozható.

A legfontosabb általános feltétel, hogy a halak csak olyan földből készült vagy lebegő, merülő határolókkal elválasztott tavakban tenyészthetők, melyeket nem kemizált természetes területek határolnak, és ahol megakadályozható, hogy az adott vízgyűjtő területről a felszíni vizek szennyeződéseket moshassanak be a vízbe. A szokványos mezőgazdasági területektől a szükséges izoláció (pl.: völgyzárógátas tórendszereknél) legalább 500 m egybefüggő növényzettel borított terület, abban az esetben ha a vízfelület felé 5%-nál nagyobb lejtésű a terület, akkor 700 m ez a távolság. Biztosítani kell, hogy a tenyésztett halak ne juthassanak ki a rendszerből és az ellenőrzésben lévő halfajok vadon élő példányai ne juthassanak be a gazdaság vizeibe. A halgazdaságba kerülő mezőgazdasági eredetű anyagoknak (takarmány, szaporító-anyag, takarmány-hal stb.) ellenőrzött ökológiai gazdaságból származóknak kell lenniük, kivéve az engedélyezett eltéréseket. A termelés során nem alkalmazhatók szintetikus műtrágyák és egyéb szintetikus anyagok, illetve GMO szervezetek és azok termékei, származékai.

A szokványos halastavakat átállításakor a tó (terület) átalakítása és átállítása mellett (ennek időtartama 2 év) a szokványos gazdaságból származó ivadékoknak is át kell állniuk, amely során vagy az átlag testtömeg-gyarapodás utolsó 90%-ának kell ökológiai körülmények között megvalósulnia, vagy a hal teljes élettartama utolsó 2/3-ának kell az előírásoknak maradéktalanul megfelelő körülmények között eltelnie. Ez az időtartam azonban semmiképpen nem lehet egy évnél rövidebb.

Az ökológiai halgazdálkodás során is engedélyezett a párhuzamos gazdálkodás (ökológiai és nem ökológiai haltenyésztés is folyik azonos gazdaságban). Ez esetben azonban feltétlenül szükséges a két egység megbízható, és a gazdálkodás minden területére kiterjedő, nyomon követhető szétválasztása, a dokumentáció külön vezetése (kihelyezés, takarmányozás, tótrágyázás, raktározás, lehalászás).

A halszaporításban csak a természetes módszer a megengedett. Az ivadéknak ökológiai gazdaságból kell származnia, mely lehet saját természetes szaporulat vagy más ökológiai gazdaságból történő beszerzés. Amennyiben ivadék nem szerezhető be ökológiai halgazdaságból, akkor származhat szokványos gazdaságból, ha a táplálkozó lárva vagy előnevelt ivadék nem érte még el a 30 napos kort. Ezt az eltérést azonban a Biokontroll Hungária Kht.-nak előzetesen engedélyeznie kell.

A szülőpároknak (anyahalak) ökológiai-halgazdaságból kell származniuk, illetve legalább egy éve ökológiai körülmények között kell élniük

A vízminőségnek meg kell felelni az ökológiai vízminőség szerinti jó kategóriának (MSZ 12749). A tó felületének legalább 5%- át, vagy a partszegély legalább 20%-át egy legalább 1,5 m széles partszegély, vagy a ponty esetében legalább 30%-át egy legalább 2 m széles part menti nádas, és egyéb vízinövény vegetáció borítsa, amelynek karbantartása csak mechanikai illetve biológiai eszközökkel végezhető.

A tavi ökológiai halgazdaságban tartott halfajok népesítési sűrűsége – a megfelelő oxigén és táplálékellátottság biztosítása mellett – 1 m-es átlagos vízmélységre számítottan a ponty esetében 3000 db/ha egynyaras (P1), vagy 600 db/ha kétnyaras (P2) egyed helyezhető ki.

Ezen felül telepíthető még polikultúrás népesítésben – a tó természetes táplálékbázisára épülő – ragadozó és növényevő halállomány.

A halgazdaságban az összes táplálóanyag-igény legalább 50%-át a természetes hozamnak kell képeznie. A tó tápanyag-utánpótlására ökológiai, vagy extenzív állattartásból származó istállótrágyát, valamint egyéb ökológiai eredetű növényi termékeket és/vagy ásványi termékeket lehet használni. A felsoroltakkal bevitt N hatóanyag mennyisége legfeljebb 40 kg/ha lehet évenként.

A teljes takarmány 90%-ának ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból kell származnia, amely átállási is lehet, a maradék 10% pedig szokványos gazdaságból is származhat (éves szinten és a takarmányok szárazanyag tartalmára vetítetten figyelembe véve). A takarmánynak meg kell felelnie a takarmányokra, takarmány-kiegészítőkre, összetett takarmányokra vonatkozó jogszabályoknak, illetve a Biokontroll erre vonatkozó előírásainak.

A betegségmegelőzés és állategészségügyi előírásai közül az engedélyezettek a természetes fizikai eljárások (pl. a tavak részbeni kiszárítása, átfagyasztása), a szervetlen összetételű, nem toxikus anyagok használata (pl.a hidrogénperoxid, a közönséges só, a mész, az égetett mész, nátrium hipoklorit stb.), a természetben meglévő szerves összetételű nem toxikus anyagok használata (pl.a citromsav, a hangyasav, az alkohol stb.), a természetben meglévő növényi kivonatok, homeopátiás készítmények, anyagok, valamint a csontliszt használata.

Kiemelt jelentősége van a megelőző intézkedéseknek, kezeléseknek, ilyenek a szükséges vízkezelések (szűrés, fertőtlenítés, plankton-szelekció mész és rézoxid felhasználásával, plankton-oltás), továbbá a megfelelő faj kiválasztása, az optimális állatsűrűség tartása és táplálása, valamint a sós fürdetés. Valamennyi kezelés esetén pontos dokumentációt kell készíteni.

Lehalászáskor az alkalmazott halászati eszközöknek, eljárásoknak a stressz minimalizálására kell törekedni, és a halakkal érintkező eszközöket a halászat előtt meg kell nedvesíteni, hogy sérülést ne okozzanak.

Élő állatok szállításakor a szállítási szabályokat kell betartani, melyek az állományűrűséget a vízhőmérséklet függvényében határozzák meg.

A halak teleltetésére szolgáló tavak kezelésére vonatkozó szabályok megegyeznek a termelő tavak kezelésére vonatkozó általános előírásokkal.

A biohal termelés mellett a biohal-feldolgozásra – a HACCP mellett – további speciális szabályok vonatkoznak.

 

A cikk eredeti változata a Biokultúra újság 2007/2. számában jelent meg. Közzétéve a Magyar Biokultúra Szövetség és a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. engedélyével. A korábbi számok írásainak nagy része elolvasható az újság honlapján.

Kép [cc] hexion

Mi nem csak a „szuperzöldekhez” szólunk! Célunk, hogy az ökotudatos életmód és az ehhez vezető vásárlási szempontok bárki számára elérhetők legyenek, éljen bárhol, bármilyen végzettséggel, bármilyen szemlélettel is ebben az országban.

Tevékenységünk a gyártók támogatásától és reklámoktól mentes, nem fogadunk el termékmintákat tesztelésre, nincsenek céges támogatóink, sem reklámbevételeink. És ezt továbbra is fenn akarjuk tartani.

Ahhoz, hogy olyan ügyekkel foglalkozzunk, amikre nincsen hazai vagy más pályázati forrás nagy szükségünk van olyan magánemberek támogatására, mint amilyen Te is vagy! Lehetőségeidhez mérten emiatt kérünk, támogasd munkánkat rendszeres vagy egyszeri adományoddal.

Ne feledd, a pénzed szavazat!

Támogass minket!

Képezd magad a webináriumainkon!

Iratkozz fel hírlevelünkre!

  Válassz hírleveleink közül:*

   Iratkozz fel híreinkre!

   Tippek, tesztek, programok

   Megszakítás