fbpx

Tarts velünk, legyél tagja a Tudatos Vásárlók közösségének!

Csatlakozz hozzánk!

Békéltető testület

| Tudatos Vásárló

Ez a cikk már 1 éve készült. A benne lévő információk azóta lehet, hogy elavultak, nézd meg, hátha van frissebb cikkünk a témában.

Ha fogyasztóként vitába keveredtél a kereskedővel és nem sikerül megegyeznetek, a békéltető testületek ingyenes alternatív vitarendezési fórumot jelenthetnek. Alábbikból megtudhatod, hogy lehet kérelmezni a vitarendezést.

A békéltető testületek a fogyasztóvédelmi viták egyezségen alapuló rendezését kísérlik meg, bírósági eljáráson kívül. A fogyasztók között egyre nagyobb népszerűségnek örvendő alternatív vitarendezési fórum gyors, hatékony, egyszerű és ingyenes. A fogyasztó maga döntheti el, hogy panaszát békéltető testület előtt próbálja rendezni, avagy bírósághoz fordul. A panaszos kezét nem köti meg a választás, amennyiben úgy gondolja, az eljárás alatt és után is fordulhat bírósághoz.
 

Milyen esetekben lehet a békéltető testületekhez fordulni?
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügyet a felek nem tudják megoldani, akkor a fogyasztók kezdeményezhetik az ügy bírósági eljáráson kívüli rendezését a békéltető testületeknél. A testületek hatáskörébe tartoznak azok a vitás ügyek, melyek

 • a termék minőségével, biztonságával;

 • a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával;

 • a szolgáltatás minőségével;

 • és a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosak.

Nem kezdeményezhető eljárás, ha már korábban indult a jogvitában békéltető testületnél eljárás, vagy közvetítői eljárás; ha a jogvitával kapcsolatban per van folyamatban; vagy ha már fizetési meghagyás kibocsátására sor került.
 

Ki kezdeményezheti az eljárást?
Kizárólag a fogyasztók. Fontos, hogy a fogyasztónak először az érintett vállalkozással kell megpróbálni a vita rendezését, ha ez eredménytelen, akkor fordulhat a békéltető testülethez.  Budapesten a Budapesti Békéltető Testület illetékessége a fővárosra terjed ki, míg megyékben a megyeszékhelyek testületei az illetékesek. Elérhetőségüket itt találhatjátok.

 

Hogyan lehet az eljárást kezdeményezni?
Az eljárás ingyenesen kezdeményezhető a területileg illetékes békéltető testületeknél, egy kérelem benyújtásával. A kérelem benyújtása történhet személyesen – az illetékes  békéltető testületnél. Ehhez ki kell tölteni a „kérelem békéltető testületi eljárás lefolytatására” című formanyomtatványt, mely elérhető például a Budapesti Békéltető testület honlapján. A kérelem benyújtható a mellékletekkel postai úton is.

Budapesten lehetőség van a benyújtásra eletronikusan is a bekelteto.testulet@bkik.hu email címen keresztül, vagy faxon is ( 06 1 488 21 86). A Budapesti Békéltető Testületnél a weboldalon keresztül is kezdeményezhető az eljárás, egy űrlap kitöltésével.

 

Mit kell tartalmazni a kérelemnek?
A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

 • ha a fogyasztó nem a lakóhelye, tartózkodási helye vagy a vállalkozás székhelye nem a fővárosban található a fogyasztó nyilatkozatát, hogy ügyében a Budapesti Békéltető Testületnél kívánja az

 • eljárás lefolytatását,

 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,

 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem

 • kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

 • a testület döntésére irányuló indítványt,

 • a fogyasztó aláírását

A kérelemhez másolatban csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), melyből kiderül, hogy a fogyasztó a panaszt elutasította, vagy ami bizonyítja, hogy a fogyasztó kezdeményezte a vita rendezését, amire a vállalkozás nem reagált. (Azaz csatolni kell a vállalkozás panaszt elutasító levelét vagy a vállalkozás felé a fogyasztó által írt, de meg nem válaszolt felszólítást.) Ha a vállalkozás 30 napon belül nem válaszol a panaszra, akkor benyújtható a testülethez a kérelem.

A fogyasztónak a konkrét igényt is meg kell jelölnie, hogy mit szeretne elérni, aminek a teljesítése esetén az ügyet le lehet zárni. Ez lehet termék kijavítása, cseréje, meghatározott mértékű árleszállítás vagy kártérítés.

A benyújtott kérelmeket 8 napon belül megvizsgálja a testület, hogy lássa az ügy a hatáskörükbe tartozik-e, területileg illetés-e a testület. Ha a kérelem nem megfelelően lett benyújtva, 15 napon belül hiánypótlásra szólítja fel a testület a fogyasztót.

 

Hogyan folyik egy eljárás?
Ha a kérelem hiánytalanul érkezett be, az eljárást a testület elnöke 60 napon belül lefolytatja és 90 napon belül befejezi. Indokolt esetben az eljárás 30 nappal meghosszabbítható.
Az eljárás célja, hogy egyezség szülessen a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja.

Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében a kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás

 • a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott és az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy

 • ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja.

A tanács az eljárást megszünteti, ha

 • a fogyasztó a kérelmét visszavonja,

 • a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,

 • az eljárás folytatása lehetetlen,

 • az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból – ideértve azt az esetet is, ha a kérelem megalapozatlansága meghallgatás tartása nélkül megállapítható – nincs szükség,

 •  ha tudomására jut, hogy az Fgytv. 29. § (4) bekezdése szerinti valamely körülmény miatt a békéltető testületi eljárás meghallgatás kitűzése nélküli megszüntetésének van helye.
   

Mi az a meghallgatás?
A meghallgatás a felek álláspontjának előadását szolgálja. Nem kötelező rajta személyesen részt venni, meghatalmazással a felek képviselője is részt vehet rajta. A vállalkozást a eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles előzetesen válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.  Ez alól csak abban az esetben van kivétel, amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, de a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására ebben az esetben is kiterjed.

 

Online vásárlással kapcsolatos vitarendezés
A Békéltető Testületek segítenek az online vásárlással kapcsolatos ügyek rendezésében is, legyen szó belföldi vagy akár külföldi internetes vásárlásról.  A kérelem online is benyújtható ezen a weboldalon keresztül a bizonyítékok csatolásával.

A hazai vállalkozások az új fogyasztóvédelmi törvény értelmében kötelesek együttműködni a békéltető testületekkel, különben fogyasztóvédelmi bírságot kapnak.  Az online honlap megkönnyíti az ő dolgukat is, hiszen az interneten elintézhetnek mindent, mellyel időt és pénz spórolhatnak. Az online vitarendezésről részletesen olvashatsz kapcsolódó cikkünkben. 

 

Forrás: Budapesti Békéltető Testület

Kép: Dreamstime

 

 

Tetszett a cikk, szeretnél még több akciót? Nyomd meg a lenti gombot és támogasd a www.tudatosvasarlo.hu fenntartását egyszeri felajánlással.  Köszönjük!

Legyél Te is a Tudatos Vásárlók Egyesülete büszke támogatója!

A TVE éves támogatói díja 3000 forint. És ezért kapsz egy Tudatos Vásárló Kedvezménykártyát is.

 

Kattints ide, ha szeretnél 5-15% kedvezménnyel vásárolni a TVE által minősített helyeken.

  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – a fogyasztók érdekében. A cikk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FV-I-15. 15-2015-00014 jelű pályázat keretében frissült 2016-ban.  

Ajánlom másnak

Kapcsolódó cikkeink

További cikkek

Legnépszerűbb cikkeink

További cikkek

Legfrissebb videók

Greenwashing? Erre figyelj a boltokban!

Greenwashing? Erre figyelj a boltokban!

Ne dőlj be a zöldre festési praktikáknak és a hangzatos marketing szövegeknek! Összegyűjtöttünk néhány tipikus ál-zöld állítást, amik mögött a leggyakrabban nem áll valós fenntarthatósági törekvés. Pörgesd végig, kerüld el őket Te is. Nem igazán tiszta számodra, mit tekinthetünk zöldre festésnek? Itt leírtuk, mi az a greenwashing, a zöldre festés, és mi a baj vele?, itt […]

Még több videó
Ugrás a tudatosvasarlo.hu nyitó oldalára

  Kövesd munkánkat, iratkozz fel híreinkre!
  Bónusz: tippek, tesztek, programok