fbpx

| Tudatos Vásárló

Ez a cikk már legalább 1 éve készült. A benne lévő információk azóta lehet, hogy elavultak, nézd meg, hátha van frissebb cikkünk a témában.

Békéltető testület

Ha fogyasztóként vitába keveredtél a kereskedővel és nem sikerül megegyeznetek, a békéltető testületek ingyenes alternatív vitarendezési fórumot jelenthetnek. Alábbikból megtudhatod, hogy lehet kérelmezni a vitarendezést.

A békéltető testületek a fogyasztóvédelmi viták egyezségen alapuló rendezését kísérlik meg, bírósági eljáráson kívül. A fogyasztók között egyre nagyobb népszerűségnek örvendő alternatív vitarendezési fórum gyors, hatékony, egyszerű és ingyenes. A fogyasztó maga döntheti el, hogy panaszát békéltető testület előtt próbálja rendezni, avagy bírósághoz fordul. A panaszos kezét nem köti meg a választás, amennyiben úgy gondolja, az eljárás alatt és után is fordulhat bírósághoz.
 

Milyen esetekben lehet a békéltető testületekhez fordulni?
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügyet a felek nem tudják megoldani, akkor a fogyasztók kezdeményezhetik az ügy bírósági eljáráson kívüli rendezését a békéltető testületeknél. A testületek hatáskörébe tartoznak azok a vitás ügyek, melyek

 • a termék minőségével, biztonságával;

 • a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával;

 • a szolgáltatás minőségével;

 • és a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosak.

Nem kezdeményezhető eljárás, ha már korábban indult a jogvitában békéltető testületnél eljárás, vagy közvetítői eljárás; ha a jogvitával kapcsolatban per van folyamatban; vagy ha már fizetési meghagyás kibocsátására sor került.
 

Ki kezdeményezheti az eljárást?
Kizárólag a fogyasztók. Fontos, hogy a fogyasztónak először az érintett vállalkozással kell megpróbálni a vita rendezését, ha ez eredménytelen, akkor fordulhat a békéltető testülethez.  Budapesten a Budapesti Békéltető Testület illetékessége a fővárosra terjed ki, míg megyékben a megyeszékhelyek testületei az illetékesek. Elérhetőségüket itt találhatjátok.

 

Hogyan lehet az eljárást kezdeményezni?
Az eljárás ingyenesen kezdeményezhető a területileg illetékes békéltető testületeknél, egy kérelem benyújtásával. A kérelem benyújtása történhet személyesen – az illetékes  békéltető testületnél. Ehhez ki kell tölteni a „kérelem békéltető testületi eljárás lefolytatására” című formanyomtatványt, mely elérhető például a Budapesti Békéltető testület honlapján. A kérelem benyújtható a mellékletekkel postai úton is.

Budapesten lehetőség van a benyújtásra eletronikusan is a bekelteto.testulet@bkik.hu email címen keresztül, vagy faxon is ( 06 1 488 21 86). A Budapesti Békéltető Testületnél a weboldalon keresztül is kezdeményezhető az eljárás, egy űrlap kitöltésével.

 

Mit kell tartalmazni a kérelemnek?
A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

 • ha a fogyasztó nem a lakóhelye, tartózkodási helye vagy a vállalkozás székhelye nem a fővárosban található a fogyasztó nyilatkozatát, hogy ügyében a Budapesti Békéltető Testületnél kívánja az

 • eljárás lefolytatását,

 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,

 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem

 • kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

 • a testület döntésére irányuló indítványt,

 • a fogyasztó aláírását

A kérelemhez másolatban csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), melyből kiderül, hogy a fogyasztó a panaszt elutasította, vagy ami bizonyítja, hogy a fogyasztó kezdeményezte a vita rendezését, amire a vállalkozás nem reagált. (Azaz csatolni kell a vállalkozás panaszt elutasító levelét vagy a vállalkozás felé a fogyasztó által írt, de meg nem válaszolt felszólítást.) Ha a vállalkozás 30 napon belül nem válaszol a panaszra, akkor benyújtható a testülethez a kérelem.

A fogyasztónak a konkrét igényt is meg kell jelölnie, hogy mit szeretne elérni, aminek a teljesítése esetén az ügyet le lehet zárni. Ez lehet termék kijavítása, cseréje, meghatározott mértékű árleszállítás vagy kártérítés.

A benyújtott kérelmeket 8 napon belül megvizsgálja a testület, hogy lássa az ügy a hatáskörükbe tartozik-e, területileg illetés-e a testület. Ha a kérelem nem megfelelően lett benyújtva, 15 napon belül hiánypótlásra szólítja fel a testület a fogyasztót.

 

Hogyan folyik egy eljárás?
Ha a kérelem hiánytalanul érkezett be, az eljárást a testület elnöke 60 napon belül lefolytatja és 90 napon belül befejezi. Indokolt esetben az eljárás 30 nappal meghosszabbítható.
Az eljárás célja, hogy egyezség szülessen a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja.

Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében a kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás

 • a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott és az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy

 • ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja.

A tanács az eljárást megszünteti, ha

 • a fogyasztó a kérelmét visszavonja,

 • a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,

 • az eljárás folytatása lehetetlen,

 • az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból – ideértve azt az esetet is, ha a kérelem megalapozatlansága meghallgatás tartása nélkül megállapítható – nincs szükség,

 •  ha tudomására jut, hogy az Fgytv. 29. § (4) bekezdése szerinti valamely körülmény miatt a békéltető testületi eljárás meghallgatás kitűzése nélküli megszüntetésének van helye.
   

Mi az a meghallgatás?
A meghallgatás a felek álláspontjának előadását szolgálja. Nem kötelező rajta személyesen részt venni, meghatalmazással a felek képviselője is részt vehet rajta. A vállalkozást a eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles előzetesen válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.  Ez alól csak abban az esetben van kivétel, amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, de a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására ebben az esetben is kiterjed.

 

Online vásárlással kapcsolatos vitarendezés
A Békéltető Testületek segítenek az online vásárlással kapcsolatos ügyek rendezésében is, legyen szó belföldi vagy akár külföldi internetes vásárlásról.  A kérelem online is benyújtható ezen a weboldalon keresztül a bizonyítékok csatolásával.

A hazai vállalkozások az új fogyasztóvédelmi törvény értelmében kötelesek együttműködni a békéltető testületekkel, különben fogyasztóvédelmi bírságot kapnak.  Az online honlap megkönnyíti az ő dolgukat is, hiszen az interneten elintézhetnek mindent, mellyel időt és pénz spórolhatnak. Az online vitarendezésről részletesen olvashatsz kapcsolódó cikkünkben. 

 

Forrás: Budapesti Békéltető Testület

Kép: Dreamstime

 

 

Tetszett a cikk, szeretnél még több akciót? Nyomd meg a lenti gombot és támogasd a www.tudatosvasarlo.hu fenntartását egyszeri felajánlással.  Köszönjük!

Legyél Te is a Tudatos Vásárlók Egyesülete büszke támogatója!

A TVE éves támogatói díja 3000 forint. És ezért kapsz egy Tudatos Vásárló Kedvezménykártyát is.

 

Kattints ide, ha szeretnél 5-15% kedvezménnyel vásárolni a TVE által minősített helyeken.

  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – a fogyasztók érdekében. A cikk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FV-I-15. 15-2015-00014 jelű pályázat keretében frissült 2016-ban.  

Mi nem csak a „szuperzöldekhez” szólunk! Célunk, hogy az ökotudatos életmód és az ehhez vezető vásárlási szempontok bárki számára elérhetők legyenek, éljen bárhol, bármilyen végzettséggel, bármilyen szemlélettel is ebben az országban.

Tevékenységünk a gyártók támogatásától és reklámoktól mentes, nem fogadunk el termékmintákat tesztelésre, nincsenek céges támogatóink, sem reklámbevételeink. És ezt továbbra is fenn akarjuk tartani.

Ahhoz, hogy olyan ügyekkel foglalkozzunk, amikre nincsen hazai vagy más pályázati forrás nagy szükségünk van olyan magánemberek támogatására, mint amilyen Te is vagy! Lehetőségeidhez mérten emiatt kérünk, támogasd munkánkat rendszeres vagy egyszeri adományoddal.

Ne feledd, a pénzed szavazat!

Támogass minket!

Képezd magad a webináriumainkon!

Iratkozz fel hírlevelünkre!

  Válassz hírleveleink közül:*

   Iratkozz fel híreinkre!

   Tippek, tesztek, programok

   Megszakítás