fbpx

Alapértékeink

kreativitás: Új dolgok kitalálására és megvalósítására, folyamatos megújulásra törekszünk. Az egyesületi munka fontos része a folyamatos és inspiratív együttgondolkodás, szem előtt tartjuk a szellemi fejlődést és fenntartjuk megújuló képességüket.

rugalmasság: Képesek vagyunk alkalmazkodni a folyamatosan változó belső és külső körülményekhez, új adaptív formákat kitalálni, és alkalmazni.

kritikus: Nyitottak vagyunk minden vélemény meghallgatására. Sem szemellenzősök, sem utópisták, sem pedig valóságtagadók nem vagyunk. Nem gondoljuk, hogy létezik egyetlen végső jó megoldás, ehelyett a jobb megoldásokat keressük és propagáljuk. Fontos és folyamatos az önkritika mind szervezeti, mind személyes szinten.

demokratikus: Döntéseink részvételi és konszenzusos módon születnek. Tagokként és munkatársakként is nyitottak a vitára és megvitatásra, tiszteletben tartjuk mások véleményét. Nincs közöttük véleményhierarchia, a döntéshozatal átláthatóságát minden körülmény között biztosítjuk.

profizmus: Mindent legjobb képességeink szerint, lehetőség szerint az adott terület szakértőinek bevonásával, magas minőségben csinálunk. Tevékenységeinket, teljesítményünket rendszeresen értékeljük, fejlesztjük.

megalapozottság: Állításainkat, üzeneteinket tudományos források, tények, hiteles, ellenőrizhető információforrások alapján tesszük.

gyakoroljuk, amit hirdetünk: Szervezetünkben és tevékenységeink során érvényesítjük a fenntarthatóság és a fenntartható fogyasztás alapelveit.

elhivatottság: Nekünk, a szervezetben résztvevőknek személyesen is fontos a fenntartható fogyasztás ügye, ezért nem csak az “ellenszolgáltatások”, hanem az ügy iránti elkötelezettség és motiváció is fontos tényező a szervezethez és a munkánkhoz való viszonyunkban.