fbpx

Tarts velünk, legyél tagja a Tudatos Vásárlók közösségének!

Csatlakozz hozzánk!

1%

| Tudatos Vásárló

Kedves Tudatos Vásárló! A tudatosvásárló.hu hosszú távú, sikeres fenntartásához, és a Tudatos Vásárló magazin következő számainak kiadásához kérjük támogatásodat: ajánld adód 1%-át a Tudatos Vásárlók Egyesületének!

Ha tetszettek a Tudatos Vásárló eddigi számai és az on-line verzió, kérjük, segíts abban, hogy továbbra is hasonló rendszerességgel és minőségben jelenhessenek meg a tudatos vásárlást támogató cikkeink.

Az oldalt működtető, és a magazint kiadó Tudatos Vásárlók Egyesülete közhasznú társadalmi szervezet. Bevételeit pályázati úton állami forrásokból és magánalapítványoktól biztosítja. Vállalatoktól, profitorientált szervezetektől nem fogadunk el támogatást. Így a Tudatos Vásárló magazint is független forrásokból tartjuk fenn – reklámmentesen.

Függetlenségünket elősegítendő, költségeinket egyre nagyobb részben magánszemélyek, pártoló tagjaink adományaiból szeretnénk fedezni. Ha Te is szeretnéd támogatni egyesületünk céljait és tevékenységét, kérjük, ajánld személyi jövedelemadód 1%-t a Tudatos Vásárlók Egyesületének. Adószámunk: 18245770-1-43, melyet az adóbevallási csomaghoz mellékelt rendelkező nyilatkozaton kell feltüntetni, Egyesületünk nevével együtt.

Ha úgy gondolod, tevékenységünk mások támogatására is érdemes, szólj erről a lehetőségről családtagjaidnak, barátaidnak, ismerőseidnek is!

Az alábbiakban egy leírást találsz, amelyet a Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (www.niok.hu) készített, és a 1% intézményét, illetve a fontosabb tudnivalókat mutatja be.

Támogatásodat előre is köszönjük!

A jövedelem adó 1%-ról

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány tájékoztatása alapján

1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át?

Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s jövedelemadóját maradéktalanul befizeti az APEH-nek, vagy részletfizetési halasztási engedélye van az APEH-től.

2. Mit tegyen a felajánlás lehetőségével élni kívánó adófizető?

Ha adóbevallását maga készíti el, akkor az adóbevallási csomagban elhelyezett nyilatkozatot az adóbevallással együtt küldje vissza 2006. május 22-ig.

Ha adóbevallását munkáltatói elszámolás helyettesíti, akkor az APEH-nek címzett de a munkáltatónak átadott levélben nyilatkozzon erről. A nyilatkozattétel határideje: 2006. február 20-ig.

Ha egyéni vállalkozó, akkor az adóbevallásával együtt az APEH-nek megküldött levélben nyilatkozzon erről. A nyilatkozattétel határideje: 2006. február 15-ig.

Adóhatósági adómegállapítás esetén az adózó a nyilatkozatához csatolva 2006. február 15-éig küldje el az 1%-os nyilatkozatát az APEH-nak.

3. Mit kell tartalmaznia az adózó nyilatkozatának?

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a választott szervezet adószámát és tartalmazhatja a szervezet nevét is. Csak egy nonprofit szervezetet lehet egyszerre ezen az úton adományhoz juttatni.
Az egyházakkal és a kiemelt költségvetési irányzattal kapcsolatosan külön lehet nyilatkozni.

 

4. Milyen formában kell nyilatkozni?

A nyilatkozatot lezárt, normál postai borítékba kell helyezni;  A nyilatkozatnak a borítékkal azonos méretű lapon kell lennie, de  nem szükséges a formanyomtatvány. A borítékra rá kell írni az adózó személyi adatait: nevét, lakcímét, adóazonosító jelét. Ha nem önadózó, akkor alá is kell írnia a nevét a boríték  leragasztásnál átnyúlóan.

5. Milyen nonprofit – nem kormányzati és nem haszonérdekelt – szervezeteknek lehet felajánlani az 1%-ot?

Az alábbi nonprofit szervezetek lehetnek az 1% kedvezményezettjei:

  • Azok a bíróság által 2004. január 1-éig jogerősen nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek (kivéve a politikai pártokat, valamint a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleteket), alapítványok és közalapítványok amelyek a rendelzeő nyilatkozat évét megelőzően legalább 1 éve megszakítás nélkül mind alapszabályuk szerint, mind pedig ténylegesen közhasznú tevékenységet végeznek, belföldi székhelyüek, egy magyarországi közösség vagy a határon túli magyarság érdekében működnek, nyilatkoznak arról, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytatnak, szervezetük pártoktól független valamint köztartozásuk nincs,.
  •  Azok a szervezetek, amelyeket a bíróság 2005. január 1-jéig közalapítványként vagy kiemelkedően közhasznú szervezeteként nyilvántartásba vett és az alapszabálya, illetőleg az alapító okirata szerint közhasznú tevékenységgel megszakítás nélkül ténylegesen is foglalkozik abban az esetben, ha az előző bekezdésben körülírt további feltételeknek is megfelelnek.

6. Mi tekinthető közhasznú tevékenységnek?

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek, amelyek az alábbiak:

Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; Tudományos tevékenység, kutatás; Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; Kulturális tevékenység; Kulturális örökség megóvása; Műemlékvédelem; Természetvédelem, állatvédelem; Környezetvédelem; Gyermekek- és ifjúságvédelem, gyermekek- és ifjúsági érdekképviselet; Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; Emberi és állampolgári jogok védelme; A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével; Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, Fogyasztóvédelem; Rehabilitációs foglalkoztatás; Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások; Euroatlanti integráció elősegítése; Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások. Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység; A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység.

7. Mit tesz az APEH az adózó nyilatkozatának kézhezvétele után?

Kiszámítja az adózó adójának 1 %-át; szeptember 1-éig, és felhívja a szervezetet, hogy a szükséges nyilatkozatokat tegye meg

Érvényes nyilatkozat esetén az APEH legkésőbb 2006. november 30-áig köteles átutalni a felajánlott 1%-ot a címzettnek. Két esetben lehetséges hogy ez nem valósul meg. Ha a nyilatkozatot az adózó hibásan töltötte ki (pl.: véletlenül téves adószámot írt) akkor az 1% visszakerül a központi költségvetésbe. Az APEH-nek megküldött nyilatkozat tartalma adótitoknak minősül, melyet az APEH öt évig tárol.

 

Az APEH internetes honlapján tájékoztatást ad az 1%-os rendelkezések kedvezményezettjeinek nevéről, székhelyéről, az adott évi állampolgári rendelkezések együttes összegéről. A jogszabályi feltételeknek megfelelő, ténylegesen támogatásban részesült kedvezményezettekről a tájékoztatást az APEH honlapja a rendelkezési év december 31-ét követően tartalmazza.

Ajánlom másnak

Legnépszerűbb cikkeink

További cikkek

Legfrissebb videók

Szappan- és vegán szendvicskrém készítéssel zártuk az ÖkoKört

Szappan- és vegán szendvicskrém készítéssel zártuk az ÖkoKört

2022 tavaszán a tavaszi Tiszta otthon és ÖkoKör Kamra csoportok lezárultát és a közösen elért eredményeket egy zártkörű workshoppal ünnepeltük meg. Harmincan gyűltünk össze, hogy a fenntarthatóság jegyében vegán szendvicskrémeket készítsünk a Közöshely dolgozóinak vezényletével, valamint Vászonzsákoslány, azaz Antal Évi a melt&pour szappankészítés rejtelmeibe avatott be minket. Mi az az ÖkoKör? Itt megmutatjuk!

Még több videó
Ugrás a tudatosvasarlo.hu nyitó oldalára

    Kövesd munkánkat, iratkozz fel híreinkre!
    Bónusz: tippek, tesztek, programok