alap kinézet

Cikkek

System Messages

A vállalkozásoknak kötelező részt venni a békéltető testületi ülésen

2015 nyarán módosították a fogyasztóvédelmi törvényt, amely hatékonyabbá tette a vitarendezést. Megújult a békéltető testületek honlapja, és már online is benyújthatjuk vitarendezési kérelmünket. A korábbi rendszerhez képest, most már a vállalkozásoknak kötelező részt venni a békéltető testületi eljárásokban, és szigorodott a tájékoztatási kötelezettségük is.

 

Hatékonyabb vitarendezés online jogvitákban

Az online adásvétellel és szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvitákban már online is segít a Budapesti Békéltető Testület. A fővárosi testület főbb hatáskörei:

 • ő dönt az online vásárlással kapcsolatos jogvitákban legyen szó belföldi vagy külföldi vitáról (magyar fogyasztó és külföldi webáruház között; a magyar vállalkozás és külföldi fogyasztó között);

 • a testület online tagállami kapcsolattartó pontként információkkal is segíti az érintetteket;

 • az online vásárlással kapcsolatos ügyek és jogviták teljes egészében online lefolytathatók a fővárosi testületnél.

 

Megújult testületi honlapok

Az új törvénymódosítás a békéltető testületek számára is hozott változásokat. Weboldalaik átláthatóbbak, naprakészek és a fogyasztók most már online is benyújthatják kérelmeiket a testületek honlapján. Több az elérhető tájékoztató anyag a honlapokon, pl. találhatunk információt a testületi tagokról és elérhetőségeikről is.

 

Vállalkozások tájékoztatási kötelezettsége

Szigorodtak a vállalkozások kötelezettségei is, a legfontosabbak a következők:

 • A vállalkozások kötelesek tájékoztatni a fogyasztót az illetékes békéltető testülethez fordulás lehetőségéről és annak elérhetőségeiről. Ezt az információt fel kell tűntetniük a honlapjukon, ha nincs, akkor a szerződési feltételekben (ha az sincs nekik, akkor formanyomtatványon).

 • Az illetékes hatóság és a testületek elérhetőségeit az üzletekben jól látható helyre ki kell tenni.

 • Ha a vállalkozás a fogyasztó panaszát elutasítja, írásban tájékoztatnia kell a fogyasztót, hogy panaszával hova fordulhat, és meg kell adnia az ehhez szükséges elérhetőséget is.

 • Panaszelutasítás esetén a vállalkozásnak tájékoztatnia kell a fogyasztót, hogy ő mint cég, benyújt-e kérelmet a vita rendezésére.

 

Vállalkozások kötelező részvétele az eljárásokban

A törvénymódosítás szigorította a vállalkozások együttműködési és részvételi kötelezettségeit. A legfontosabbak a következők: 

 • Kötelező válaszirat- küldés: jogvita esetén a vállalkozások kötelesek válaszolni a testületek megkeresésére. Az iratban le kell írniuk a fogyasztó igényének jogosságát, az ügy körülményeit, csatolva a tényeket alátámasztó iratokkal.

 • Nyilatkozniuk kell arról is, hogy a békéltető testület döntését kötelezésként elfogadják.

 • Ha a jogvitát lefolytató testület illetékességi területén van a cég székhelye, személyesen meg is kell jelennie a meghallgatáson. Ha máshol van, akkor fel kell ajánlania a fogyasztó igényeinek megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségét.

 • Ha a fentieket megszegik, a fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szabhat ki rájuk. Ez kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól  500 ezer forintig terjedhet, míg nagyobb cégek esetén 15 ezer forinttól 500 millió forintig.

 

Forrás: Budapesti Békéltető Testület
Fotó: Sheknows

 

Tetszett a cikk? Nyomd meg a lenti gombot és támogasd a www.tudatosvasarlo.hu fenntartását egyszeri felajánlással.  Köszönjük!

Legyél Te is a Tudatos Vásárlók Egyesülete büszke támogatója!

A TVE éves támogatói díja 2500 forint. És ezért kapsz egy Tudatos Vásárló Kedvezménykártyát is.

 

 

Kattints ide, ha szeretnél 5-15% kedvezménnyel vásárolni a TVE által minősített helyeken.

Mire figyelj, ha fizetős képzésen veszel részt?

Esetleg visszaülnél az iskolapadba, hogy csiszold a nyelvtudásod? Tanfolyamra szóló vouchert kaptál ajándékba? Elhatároztad, hogy új képzésen veszel részt? Előfordulhat, hogy egy nagyobb összeget kifizetsz, de nem azt kapod, amit vártál. Az alábbi cikkben összefoglaltuk a Budapesti Békéltető Testület tanácsait a felnőttképzésekkel kapcsolatban.

 

Néhány problémás eset

OKJ-s képzésen egy villamos berendezésekkel kapcsolatos gyakorlati tárgy ismereteit nem tudta elsajátítani a "tanuló", mert nem állt elegendő eszköz a résztvevők rendelkezésére. Nem tudta elsajátítani a berendezések működését, és megbukott a gyakorlati vizsgán.

Egy másik esetben a fogyasztó ajándékba kapott egy fotós tanfolyamra szóló vouchert egy adott időpontra. Az időpont neki nem felelt meg, amit jelzett is azonnal a vállalkozónak, és kérte a voucher ellenértékének visszafizetését. A vállalkozás ezt írásban többször vállalta, de a visszafizetésre mégsem került sor.

Az is megtörtént, hogy a fogyasztó egy programozói tanfolyamra fizetett be 200.000 Ft-ot, de folyamatosan halogatták a képzés indulását, később pedig el sem indult. Ezt a fogyasztó három hónap után megelégelte. Kérte a befizetett tandíj visszatérítését személyesen és levélben is, de megkeresésre a tanfolyamszervező nem reagált.
 

Tájékozódj előzetesen!

A felnőttképzés engedélyköteles tevékenység, legyen szó OKJ-s képzésről, egyéb támogatott szakmai képzésről vagy nyelvi képzésről. Az engedélyezés során az intézményeknek bizonyítaniuk kell, hogy rendelkeznek a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Ami tehetsz:

Ha a megcélzott intézmény nem szerepel a nyilvántartásban, jobb ha másikat keresel.

 

 

Tanulmányozd a szerződést, mielőtt aláírod!

A szerződést írásban kell megkötni, és szerepelnie kell rajta  az intézmény nevének és nyilvántartási számának. Ha a kötelező tartalom nem szerepel a szerződésben, a Ptk. alapján az semmisnek minősül. Amit tehetsz:

 • olvasd át a szerződést, és ellenőrizd, hogy az került-e a papírra, amiben szóban megállapodtatok

 • ellenőrizd a tartalmát, a következőknek kell szerepelnie benne:

 1. a kezdés időpontja, tanfolyam ütemezése; 
 2. a képzéssel megszerezhető dokumentum neve;  
 3. az ismeretek ellenőrzésének módja;
 4. a hiányzás lehetséges mértékét és túllépésének következményei;
 5. a gyakorlati képzésre vonatkozó adatok (eszközök és anyagok, amelyet biztosítanak);
 6. a vizsgaszervezés módja, valamint a vizsgára előírt, vagy javasolt intézmény;
 7. a képzési díj és annak fizetési módja, támogatott képzés esetén a támogatás mértéke, illetve a szerződésszegés következményei 
 • ha a vállalkozás nem adna neked példányta szerződésből, kérj egyet – így bármikor ellenőrizni tudod a feltételeket

 

Panaszodat azonnal közöld az intézménnyel

Ha szerződésszegést tapasztalsz, vagy szerinted nem megfelelő a képzés, a Ptk. szerint 2 hónapon belül jelezned kell a kifogásodat. Ezt követően a késedelemből származó plusz kár már téged terhel. Amit tehetsz:

 • azonnal jelezd a kifogásodat írásban (postai levél, email, fax) így a későbbiekben bizonyítható, hogy időben panaszt tettél

 • ha a panaszodat elutasítja az intézmény, fordulj a Békéltető Testülethez, és kezdeményezd az ügyed kivizsgálását.
  Ezt már megteheted online kérelem benyújtásával is!

Ami az érvényesíthető jogokat illeti, mint fogyasztónak, lehetőséged van :

 • a nem megfelelő órák, tanfolyamrészek újbóli biztosítását kérni, ami a teljes képzés ismételt biztosítását is jelentheti.

 • ha ezeket a vállalkozás nem teszi lehetővé, igényelheted a képzési díj leszállítását, végső esetben pedig – ha annyira súlyos a szerződésszegés – elállhatsz  a szerződéstől, azaz követelheted a teljes kifizetett ellenértéket is

 

Forrás: Budapesti Békéltető Testület
Fotó: Hajtómű Nyelviskola, Sticky Rice Cooking School

Tetszett a cikk? Nyomd meg a lenti gombot és támogasd a www.tudatosvasarlo.hu fenntartását egyszeri felajánlással.  Köszönjük!

   

Legyél Te is a Tudatos Vásárlók Egyesülete büszke támogatója!

A TVE éves támogatói díja 2500 forint. És ezért kapsz egy Tudatos Vásárló Kedvezménykártyát is.

 

 

Kattints ide, ha szeretnél 5-15% kedvezménnyel vásárolni a TVE által minősített helyeken.

Milyen jogaid vannak a betétdíjas üveg visszaváltásakor?

A hatályos Kormányrendelet szerint az minősül betétdíjas terméknek, amin forgalomba hozatalkor fel van tüntetve, hogy „betétdíjas termék”, és a termék első forgalomba hozatalát a gyártó az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek is bejelentette.

 

Fontosabb tudnivalók:

 • Betétdíjas termék lehet sörösüveg, borosüveg vagy szörpös üveg, de például a szódagép palackja vagy a gázpalack már nem.

 • Ha az üzlet, ahol megvásároltuk a terméket legalább 200 m2, akkor ugyanott teljes nyitvatartási időben biztosítani kell az üveg visszaváltást.

 • Ha az üzlet kisebb, mint 200 m2, akkor ki kell jelölni egy helyet, ahol a kereskedő által forgalmazott betétdíjas üvegeket visszaváltják. Ennek munkanapokon legalább 6 órán át nyitva kell lennie.

 • A forgalmazó köteles az általa forgalmazottal azonos jellemzőkkel bíró, azonos rendeltetésű, egy terméktípusba tartozó betétdíjas termék betétdíját a visszaváltónak megfizetni. (Az üzlet nem korlátozhatja a visszaváltást a csak a nála vásárolt termékekre, vagyis köteles minden olyan üveget visszaváltani, amilyet ő is forgalmaz.)

 • Visszaváltáskor készpénzben kell visszafizetni a betétdíj összegét, vagy a vásárló kérésére, újabb termék vásárlása esetén az beleszámítható a vételárba.

 • A betétdíj összegét külön kell feltüntetni a termék árától a számlán vagy blokkon.

 • Ha megszűnik egy betétdíjas termék gyártása, arról a megszűnés előtt 3 hónappal tájékoztatni kell a vásárlókat és onnantól kezdve még egy hónapig kötelesek a betétdíjas üvegeket visszaváltani.

 • A kereskedő köteles az alábbi információkat kitenni mind a forgalmazás mind a visszaváltás helyén:

- a betétdíjas üveg neve, betétdíj összege

- ha bármiféle követelmény van a gyártó részéről az üveg állapotát illetően

- ha ott helyben nem váltják vissza az üvegeket, akkor a visszaváltó hely nevét, címét, nyitvatartási idejét

- ha változás várható az üvegek visszaváltásával kapcsolatban, akkor azt 3 hónappal előtte jelezni kell

 

Ha a fentiekkel ellentétes magatartást tapasztalsz, akkor panaszt tudsz tenni a helyszínen a vásárlók könyvében. Erre a kereskedőnek 30 napon belül írásban választ kell adnia. Ha ez nem történik meg, az illetékes Kormányhivatalnál tehetsz panaszt.

Forrás: NFH

 

 

Tetszett a cikk? Nyomd meg a lenti gombot és támogasd a www.tudatosvasarlo.hu fenntartását egyszeri felajánlással.  Köszönjük!

   

Legyél Te is a Tudatos Vásárlók Egyesülete büszke támogatója!

A TVE éves támogatói díja 2500 forint. És ezért kapsz egy Tudatos Vásárló Kedvezménykártyát is.

 

 

 

Kattints ide, ha szeretnél 5-15% kedvezménnyel vásárolni a TVE által minősített helyeken.

Szavatosság és jótállás – becsapós bolti üzenetek

A 19 megyei és a fővárosi hivatalok munkatársai több mint 900 esetet vizsgáltak arra vonatkozóan, hogy a jótállási és szavatossági jogokkal kapcsolatban megfelelő tájékoztatást kapnak-e a vásárlók. Összesen 173 esetben találtak jogsértést. A vásárlók könyvét is ellenőrizték, ahol az esetek közel 10 %-ában találtak valamilyen problémát.

A jogszabály szerint minden termékre 2 év szavatosság jár, illetve kormányrendeletben meghatározott termékekre 1 év kötelező jótállást kapunk. Ha az áru elromlik vagy meghibásodik, kérhetjük a javítását vagy cseréjét, ha egyik sem lehetséges, akkor kérhetünk árleszállítást vagy visszakérhetjük a pénzünket.

Ezzel azonban nagyon kevesen vannak tisztában. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megbízásából végzett kutatás szerint a megkérdezettek 49%-a nem, vagy helytelenül tudta, hogy a vásárlást követő 2 éven belül jogában áll a hibás árut díjmentesen megjavíttatni vagy kicseréltetni. Ezért is fontos, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak a vásárlók az üzletekben.

Tipikus félrevezető tájékoztatások boltokban

„Akciós terméket nem cserélünk” – A jogszabályok alapján ha egy termék meghibásodik, a kereskedőnek attól függetlenül foglalkoznia kell a fogyasztó panaszával, hogy az le volt-e értékelve, vagy sem. Kivéve, ha a vevő egy olyan hiba miatt reklamál, amiért a termék le volt értékelve, és erről őt az eladó tájékoztatta.  

„Készpénzt nem adunk vissza, de üzletünkben levásárolhatja” – Amikor egy termékről kiderül, hogy hibás, a vásárlónak nem kötelező levásárolnia az árát vagy másikat választani, hanem a pénzét is visszakérheti, ha szeretné.

„Reklamációt csak három napig fogadunk el” – A kereskedők gyakran adják azt a tájékoztatást, hogy az üzletben csak 3 (munka) napon belül fogadják a kifogásokat. Ezután már csakis a jótállási jegyen feltüntetett szervizhez vagy a gyártóhoz lehet fordulni minőségi kifogásokkal. A vásárlóknak ugyanakkor joguk van ott reklamálni, ahol vásároltak, tehát az üzletben és erre a szavatossági, jótállási idő teljes időtartama alatt.

„Csere csak, ha eredeti a csomagolás” – Néhány üzlet a minőségi kifogás intézését szabálytalanul, a termék eredeti csomagolásához, illetve a doboz meglétéhez kötötte, ezt pedig a jogszabályok szerint nem teheti meg.

„Jótállás csak számla/nyugta ellenében” – A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel is érvényesíthetőek, a kereskedő nem követelheti meg a jótállási jegy és nyugta egyidejű felmutatását.

 

Az EU 14 tagállama, közte Magyarország és az NFH részvételével zajló fogyasztói tudatosságot növelő kampánya is arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes tisztában lenni jogainkkal, és élni azokkal.

 

Forrás: NFH

 

kép: pixabay.com

 

Tetszett a cikk? Támogasd a www.tudatosvasarlo.hu fenntartását egyszeri felajánlással. Köszönjük!

 

   
 

 

Legyél Te is a Tudatos Vásárlók Egyesülete büszke támogatója!

A TVE éves támogatói díja 2500 forint. És ezért kapsz egy Tudatos Vásárló Kedvezménykártyát is.

Kattints ide, ha szeretnél 5-15% kedvezménnyel vásárolni a TVE által minősített helyeken.

Fulladásveszélyes csecsemő- és kisgyermek ruhákat találtak

A legtöbb probléma a könnyen leváló díszekkel, strasszokkal volt, de olyan cipőket is találtak a szakemberek, amelyek a nem megfelelő kialakítás miatt károsak lehetnek az egészségre, deformálhatják a gyerekek lábát. A vizsgált termékek egy része a Távol-Keletről érkezett, de több, Törökországban gyártott ruha is fennakadt a vizsgálaton, ami újdonság az előző évekhez képest.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság évek óta ellenőrzi a gyermekeknek készült ruhákat, az elmúlt években több száz balesetveszélyes, vagy egészségre káros gyermekruhát vont ki a hatóság a forgalomból.  Az idei vizsgálat azokra a ruhákra és gyerekcipőkre terjedt ki, amelyek a 3 év alatti gyermekeknek készültek.

Az ellenőrzés két részből állt, a szakemberek egyrészt az üzletben ellenőrizték, hogy a csecsemő- és kisgyermekruhák megfelelnek-e a szabvány biztonságossági előírásainak. Például, hogy a nyak és a derékrészen lévő zsinórok kialakításai megfelelőek-e.

A vizsgált termékek listája itt olvasható:
Gyermekruhák
Gyermek lábbelik

A vizsgálat másik része pedig azokra a 3 év alatti kisgyermekek részére szánt termékekre terjedt ki, amelyeken apró díszek, gyöngyök, flitterek voltak. Ezeket a NFH akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriumában vizsgálták meg a szakemberek. Mivel a 3 év alatti kisgyermekek még szinte mindent a szájukba vesznek, megkóstolnak, a helytelenül rögzített díszek könnyen leválhatnak, ezért akár fulladást is okozhatnak. Komoly veszélyforrás lehet egy gyermekruhán olyan biztosítótű is, amely ki tud nyílni, ebben az esetben a szúrásveszély és a lenyelés kockázatára is nagy. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ilyen ruhadarabot is talált a vizsgálat során.

 

Nem voltak jól rögzítve

A NFH Mechanikai és Villamos Laboratóriuma 34-féle termékből (211 db/pár) 29 (182 db/pár) esetében azt találta, hogy az apró díszítések – strasszok, gyöngyök, szegecsek stb. – a ruháról igen kis erő hatására leváltak, ezzel használatuk a fulladásveszély miatt súlyos kockázatot jelenthet.

A mintavételezett 17–féle gyermekruha közül 2 termék megfelelt a biztonságossági követelményeknek,  15 termék esetében állapították meg a szakemberek, hogy fulladásveszélyt jelentenek a gyermekek számára, a nem megfelelően rögzített díszítések. Két termékről pedig az is kiderült, hogy azok balesetveszélyesek is lehetnek, mert a megengedettnél hosszabb öv van rajtuk, ami könnyen beakadhat viselés közben.

A vizsgált 17 pár gyermekcipő közül 3 pár megfelelt a biztonsági követelményeknek. 14 pár lábbeli a könnyen leváló díszítés miatt szintén a fulladásveszély miatt nem biztonságos.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Piacfelügyeleti Főosztálya a cipők esetében a díszítésen túl a kialakításukat is vizsgálta. Elsősorban az orrformát, a talp hajlékonyságát, valamint az orrmerevítő és a kéreg tartósságát vizsgálta, mert ezek mind fontosak ahhoz, hogy a gyermek lába egészségesen fejlődjön. A keskeny orr-rész, valamint a túl kemény és merev talpszerkezet, illetve a merevítő elemek hiánya lábbetegségeket okozhatnak, súlyosabb esetben akár a gyermekláb deformációjához is vezethetnek. Nem megfelelő formakialakítást, merev, kemény járótalpat, 2 pár gyerekcipőnél kifogásoltak a szakemberek, mivel viselésük egészségkárosító hatású lehet.

A laboratóriumi vizsgálatok befejeződtek, de az üzletekben az ellenőrzés folytatódik.

 

Kép: dreamstime-tony

Forrás: NFH

Tetszett a cikk, szeretnél még több akciót? Nyomd meg a lenti gombot és támogasd a www.tudatosvasarlo.hu fenntartását egyszeri felajánlással.  Köszönjük!

 
   

 

Legyél Te is a Tudatos Vásárlók Egyesülete büszke támogatója!

A TVE éves támogatói díja 2500 forint. És ezért kapsz egy Tudatos Vásárló Kedvezménykártyát is.

 

Kattints ide, ha szeretnél 5-15% kedvezménnyel vásárolni a TVE által minősített helyeken.

 

Tíz dolog, amit tudnod kell, ha gyermeked kórházba kerül

1. A gyermekem kórházban van, és nem szeretném egyedül hagyni éjszakára.

Az egészségügyi törvény világosan kimondja, hogy a kiskorú beteg mellett tartózkodhat a szülő. Ez alatt folyamatos jelenlétet kell érteni, beleértve az éjszakát is. Beszéld meg a kezelőorvossal, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. Külön elhelyezés legtöbb esetben ingyenesen nem megoldható, de egy széken vagy matracon ott töltheted az éjszakát.

Ha mégsem engedik, hogy bent töltsd az éjszakát, fordulj az illetékes betegjogi képviselőhöz.

 

2.Nem válaszolnak a kérdéseimre, nem tudom, mi történik a gyermekemmel, ráadásul neki sem mondanak semmit.

A gyermeket tájékoztatni kell korának és állapotának megfelelően úgy, hogy az neki is érthető legyen, és a tájékoztatásnak teljes körűnek kell lennie. Bár a döntéseket nem ő, hanem a szülő hozza, ő a kezelés alanya.

Ha valami nem érthető, kérdezz bátran!

 

3.Mindennap többször kap injekciót. Fél tőle és nagyon sír. Sajnálom, hogy nincs más lehetőség.

A szülőt is teljes körűen tájékoztatni kell a kezelésről, és ha van, akkor a lehetséges alternatívákról is. Ha egy másik kezelési módot választasz, ennek megfelelően kell folytatni azt.

Ne félj kérdezni, ismerd meg a kezelési alternatívákat, lehetőségeket, és ezek alapján hozz döntést!

 

4.Egy kórteremben vannak a fiúk és a lányok, a vizitek alatt pedig le kell vetkőzni. A gyermekem nagyon szégyenlős, de csak nekem mer panaszkodni. Az orvosok szerint ezt mindig így csinálják.

A törvény értelmében az emberi méltóságot tiszteletben kell tartani, aminek a szeméremérzet tiszteletben tartása is része. Ezt akkor is kötelező betartani, ha az illető kiskorú.

Ne hagyd szó nélkül! Ha azt tapasztalod, hogy a kórházi tartózkodás alatt megsértik gyermeked méltóságát, jelezd a problémát, és kérd a személyzet segítséget, annak megoldásában (pl.: paravánnal, függönnyel, külön teremben történő vizsgálattal)

 

 

A képre kattintva elolvashatod a teljes kiadványt

5.Azt mondják, hogy lehet meg kell műteni a gyermekemet, és alá kellett írnom egy papírt, hogy hozzájárulok. Nem értettem pontosan, de az orvos azt mondta siessek, nincs ideje magyarázni.

A szükséges beavatkozásokról részletesen tájékoztatni kell a szülőt, hiszen az ő beleegyezése kell azok elvégzéséhez.

Ha nem érted a tájékoztatást, kérj további felvilágosítást. Ha ez nem történik meg, megtagadhatod a beleegyezésedet.

 

6.A szomszédom gyermekének ugyanilyen baja volt, és őt nem műtötték. Mi lehet ennek az oka?

A részletes tájékoztatás épp az ilyen helyzetek tisztázása miatt szükséges.

Kérdezzünk bátran, hiszen felelősségteljes döntéshez pontosan tudni kell, hogy mibe egyezel bele, és mit utasítasz vissza.

 

7.Ma meglátogattam a gyermekemet a kórházban, de egy üres ágy fogadott. Az orvos elmondta mi történt, de szerettem volna, ha erről korábban értesítenek.

Abban az esetben, ha a gyermeket másik osztályra, vagy intézménybe kell helyezni, vagy esetleg jelentős változás áll be az állapotában, akkor erről a szülőt értesíteni kell. Törvény ugyan nincs róla, de kívánatos a lehető leggyorsabban megtenni.

Amikor gyermeked kórházba kerül, adj meg egy olyan telefonszámot, amelyen mindig elérhető vagy. Ha mégsem értesítenék időben, forduljon a betegjogi képviselőhöz.

 

8.Ma szültem, tökéletesen jól érzem magam. Alig várom, hogy hazamenjek, de úgy tudom, egy hétig még bent kell maradnom a biztonság kedvéért.

Csak abban az esetben lehet akarata ellenére bent tartani szülés után a nőt és a gyermeket, ha a gyermek egészsége veszélyben van. Az anya saját egészsége veszélye esetén saját felelősségre távozhat.

Tájékozódj a kórházi gyakorlatokról a TASZ oldalán. Távozz saját felelősségére, amennyiben semmilyen vészhelyzet nem áll fenn a szülést követően. Ennek módjáról egyeztess a kórházi személyzettel.

 

9.Este 7 óra után értem be a kórházba, és már nem engedték, hogy meglátogassam a gyermekemet. Az orvos szerint jogában áll korlátozni a látogatást.

A látogatás csak akkor korlátozható, ha az az intézmény rendjét zavarja, a betegek jogait sérti. Az orvosok kényelme nem lehet oka a korlátozásnak.

Tájékozódj a látogatási rendről. Ha ettől eltérően látogatnál, egyeztess előre a személyzettel.

 

10.Kihez fordulhatok segítségért?

Minden intézményben ki kell függeszteni a betegjogi képviselő elérhetőségét, aki továbbítja a panaszt a vezetés felé. Az intézmény vezetőjénél közvetlenül is benyújtható panasz, aki kivizsgálja az ügyet.

Emellett a TASZ jogsegélyszolgálatát is keresheted a jogsegely@tasz.hu e-mail címen vagy a +36-01-209-0046-os telefonszámon.

 

A teljes kiadvány letölthető a TASZ honlapjáról: gyerekkelvagyok.tasz.hu

 

Tetszett a cikk? Nyomd meg a lenti gombot és támogasd a www.tudatosvasarlo.hu fenntartását egyszeri felajánlással.  Köszönjük!

 

 

   

 

Legyél Te is a Tudatos Vásárlók Egyesülete büszke támogatója!

A TVE éves támogatói díja 2500 forint. És ezért kapsz egy Tudatos Vásárló Kedvezménykártyát is.

 

 

Kattints ide, ha szeretnél 5-15% kedvezménnyel vásárolni a TVE által minősített helyeken.

 

56 milliós bírság az Auchannak jogsértő reklámért

A GVH megállapította, hogy az Auchan

·         megsértette az ellenőrizhetőség, illetve a tárgyilagos összehasonlítás követelményét a 2012 júniusától 2014 júniusáig az egyes Auchan áruházakban kihelyezett különböző, saját és versenytársi blokkokat, illetve az árelőnyöket megjelenítő ár-összehasonlító reklámtábláival. Az összehasonlított két termékkosár ugyanis egyebek között

 •  eltérő darabszámú terméket tartalmazott,
 •  az összehasonlított termékek nem voltak igazolhatóan azonosak,
 •  a kosárban az egyik termék akciós, míg a másik alapáras volt;

·         nem dolgozta ki sem az ár-összehasonlításra vonatkozó stratégiáját, sem az ellenőrzési vagy igazolási mechanizmusokat az áruházakban kihelyezett
ár-összehasonlító reklámok közzétételekor. Nem tartotta be a saját maga által a későbbiekben felállított rendszert sem a kihelyezett tábláival, így sérült a szakmai gondosság követelménye;

·         megsértette a tárgyilagos összehasonlítás követelményét a 2013 novemberétől 2014 júliusáig közzétett ár-, illetve árszínvonal-összehasonlítást tartalmazó televíziós és rádiós reklámjaiban is, mert a fogyasztók nem kaptak objektív képet az árkülönbségről („a termékkosár a felmért Tescokban X%-kal, az Intersparokban Y%-kal került többe, mint az Auchanban” üzenetekkel) az összehasonlítást megalapozó felmérések aggályos módszertana miatt.

A GVH a bírság kiszabásakor az összehasonlító bevásárlókosár megjelenítése, valamint a tévé- és rádióreklámok költségeire alapozott.

Súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy

·         a jogsértő kereskedelmi gyakorlat hosszú ideig tartott,

·         az intenzív és kiterjedt kommunikáció széles fogyasztói kört ért el.

Enyhítő körülményként vette figyelembe a GVH, hogy

·         az Auchan feltárta a hiányosságok egy részét nyilatkozataiban, egyes nyilatkozatai hátrányára szóltak,

·         az Auchan igyekezett javítani a hibákon a vizsgált időszakban kialakított belső rendszerével,

·         a reklámok alkalmasak lehettek árverseny generálására az érintett piacon, a reklámokkal szemben támasztott kifogások ellenére.

 

 

Forrás: GVH

Kép: impresamia

 

Tetszett a cikk? Nyomd meg a lenti gombot és támogasd a www.tudatosvasarlo.hu fenntartását egyszeri felajánlással.  Köszönjük!

 

   

 

Legyél Te is a Tudatos Vásárlók Egyesülete büszke támogatója!

A TVE éves támogatói díja 2500 forint. És ezért kapsz egy Tudatos Vásárló Kedvezménykártyát is.

Kattints ide, ha szeretnél 5-15% kedvezménnyel vásárolni a TVE által minősített helyeken.

 

250 millió forint bírságot kapott a Telenor

Az NMHH hatósági ellenőrzés során vizsgálta a Telenor 2014. július 25-i hatállyal végrehajtott egyoldalú szerződésmódosításának jogszerűségét, hogy az megfelel-e az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokban foglalt rendelkezéseknek. Az ellenőrzés azzal zárult, hogy a Telenor valószínűleg jogsértően járt el, ezért a hatóság általános hatósági felügyeleti eljárást indított, amely 2015. május 15-én elmarasztaló határozattal zárult le.

Az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok egyértelműen úgy rendelkeznek, hogy a szolgáltató az egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedően abban az esetben jogosult egyoldalúan módosítani az előfizetői szerződést, ha azt a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható, lényeges változás indokolja.

A szolgáltató 2014. július 25-ei hatállyal egyoldalúan módosította az egyéni előfizetői szerződéseket, a díjemelést pedig utólag a körülményekben beállt változásokkal indokolta. A szolgáltató ezt egyrészt a hálózat működését biztosító eszközök elhelyezésére szolgáló ingatlanbérleti árak infláció miatti emelkedésével, másrészt a HUF/EUR árfolyamváltozás miatti költségnövekedéssel, harmadrészt pedig az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) és a végrehajtási rendeletek változásaival – mint pl. egyedi előfizetői szerződés felépítése, új kötbérlogika bevezetése, számhordozás átalakításának szükségessége – indokolta.

A Telenor – a vizsgált egyoldalú szerződésmódosítása során – összesen 93 tarifacsomag díjait emelte.

A Telenor egyoldalú szerződésmódosítása sérti a fogyasztói érdekeket, mert a szolgáltatónak az előfizetői szerződés egyoldalú módosítására csak pontosan körülhatárolt esetekben van lehetősége. A hatályos rendelkezések szerint a szerződések kizárólag a felek kölcsönös akaratával módosíthatóak. Egyoldalú módosításra csak kivételes esetben van lehetősége, amikor a bekövetkező változások mértéke, intenzitása, gyors lezajlása nem teszi lehetővé a rendes üzletmenet keretében a szerződések kétoldalú módosítását, illetve a megváltozott helyzethez igazodó új díjcsomag-struktúra kialakítását. Ha ez a kivételes helyzet nem áll fenn, a szolgáltató csak kétoldalúan, az előfizetővel létrehozott konszenzus alapján módosíthatja a szerződést.

 

Visszaeső bűnös

A szolgáltató jogellenes magatartása miatt a hatóság 250 millió forint pénzbírságot szabott ki a cégre, valamint vezető tisztségviselőjét 500 ezer forint bírsággal sújtotta az irányadó elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok és általános szerződési feltételek ismételt megsértése miatt.

Az elsőfokú döntés még nem jogerős, azzal szemben a szolgáltató fellebbezhet a hatóság elnökénél.

A hatóság a Telenor egyoldalú szerződésmódosítással összefüggő gyakorlatát 2010 óta már számos alkalommal jogsértőnek találta, és többször megbírságolta a szolgáltatót a jogszerűtlen, egyoldalú szerződésmódosítások miatt.

 

Forrás: NMHH

Kép: misho_dreamstime

 

Tetszett a cikk? Nyomd meg a lenti gombot és támogasd a www.tudatosvasarlo.hu fenntartását egyszeri felajánlással.  Köszönjük!

 

   

 

Legyél Te is a Tudatos Vásárlók Egyesülete büszke támogatója!

A TVE éves támogatói díja 2500 forint. És ezért kapsz egy Tudatos Vásárló Kedvezménykártyát is.

Kattints ide, ha szeretnél 5-15% kedvezménnyel vásárolni a TVE által minősített helyeken.

 

Veszélyes rollerek, triciklik, autók - Mire figyeljünk?

Ezeknek a játékoknak speciális szabályoknak kell megfelelniük. Ha túlságosan törékeny, túl instabil, esetleg nem megfelelő a szerkezeti kialakítása, a termék balesetveszélyes lehet. A vizsgálat kizárólag a játékként árusított, valamint a fiatal gyermekeknek készített termékekre terjedt ki. A laboratóriumban

·         9 fajta rollert (8 fajta játékroller és 1 fajta sportroller),

·         6 fajta triciklit,

·         4 fajta játékautót

·         3 fajta játék gördeszkát vizsgáltak a szakemberek.

A rollerekkel a legtöbb esetben az volt a probléma, hogy az első kerék átmérője nem volt megfelelő. Ha túl kicsi a kerék, a játékroller könnyen megakad, és a gyerek előreeshet vele. Probléma volt még a kormánymarkolat nem megfelelő kialakítása is, a markolat ugyanis több esetben kisebb volt az előírtnál. Ebben az esetben a gyermek nem tudja biztonságosan megfogni a kormányt. Ezek a kifogások összesen 3-3 fajta játékrollernél merültek fel.

A vizsgált termékek listája fotóval  itt látható.

Egy játékrollernél sérülésveszéllyel járhat, hogy a gyártásnál a roller vázán éles éleket alakítottak ki, vagy a rosszul kivitelezett, úgynevezett hegesztési varratok hegyesek voltak.

A kifogásolt 3 tricikli a stabilitás vizsgálatoknál bukott el, a vizsgálat szerint túl könnyen felborulhatnak, ezért ki kell vonni a forgalomból. Egy triciklinél találtak a szakemberek veszélyes éleket és hegyes végződéseket. Három terméknél probléma volt, hogy némelyik termék réseibe a gyerekek ujja könnyen beszorulhat.

Ugyanez volt a gond az egyik vizsgált játékautóval is, amelynél a kialakítási hiba miatt könnyen becsípődhet a gyerekek ujja.

A vizsgált játék gördeszkák mind teljesítették a szabvány követelményeket.

A veszélyes termékek forgalmazását a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megtiltotta, a termékek visszahívásáról a területileg illetékes kormányhivatalok fognak intézkedni.

Mivel minden második termék fennakadt a Mechanikai és Villamos Laboratórium ellenőrzésén, a termékek vizsgálatát a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság folytatni fogja.

 

Forrás: NFH

 

Tetszett a cikk? Nyomd meg a lenti gombot és támogasd a www.tudatosvasarlo.hu fenntartását egyszeri felajánlással.  Köszönjük!

 

   

 

Legyél Te is a Tudatos Vásárlók Egyesülete büszke támogatója!

A TVE éves támogatói díja 2500 forint. És ezért kapsz egy Tudatos Vásárló Kedvezménykártyát is.

Kattints ide, ha szeretnél 5-15% kedvezménnyel vásárolni a TVE által minősített helyeken.

 

Penészes, átcsomagolt bolti termékekre bukkant a NÉBIH egy kistermelőnél

A feldolgozó helyiségek, hűtők és füstölők egyáltalán nem voltak alkalmasak kistermelői tevékenység végzésére. A termelő penészes szemeteskukában pácolta a termékeket, koszos üstökben ipari zsírt olvasztott. Maga az üzem egy takarítatlan garázsban volt berendezve, ahol tyúkok mászkáltak a termékek között.

A kistermelő az ellenőrzést megelőző három hétben az alapanyagokról, a gyártásról és az eladásról sem vezette a szükséges dokumentumokat, így termékei többek között a nyomonkövethetőség szabályainak sem feleltek meg.

A közösség által támogatott mezőgazdaság többek között erre nyújthat megoldást. Az átlátható struktúra, a közösség ellenőrző ereje visszatartja a kistermelőket az ilyen jellegű csalásoktól. 

A kistermelő három piacon árusított termékeit (Péteri, Sülysáp és Diósd). Mivel a kistermelők számára engedélyezett heti egy sertésvágásból nem tudta kielégíteni a vásárlók igényeit, ezért alapanyagokat (például zsírszalonnát, sertés apróhúst, marhanyelvet) és késztermékeket (többek között paraszt májast, füstölt oldalast, füstölt szalonnát) is vásárolt.  Előbbieket saját termékeibe dolgozta be, míg utóbbiakat átcsomagolta.

Az előállító helyen talált 52 tétel közül 46 nem volt nyomonkövethető, 6 tételnek pedig lejárt a fogyaszthatósági, illetve minőség megőrzési ideje. A szakemberek az ellenőrzés során többek között 2012 márciusában lejárt fokhagyma port és 2013 év elején lejárt kötözött sonkát is találtak. Legnagyobb mennyiségben étkezési zsírt (2883 kg-ot) kellett megsemmisíteni.

A NÉBIH KÜI összesen több mint 5700 kg alapanyag, félkész- és késztermék forgalomból történő kivonását rendelte el. A megsemmisített tételeket ekkora mennyiségben egy kistermelő – normál esetben – több mint 2 év alatt tudná előállítani.

Forrás: NÉBIH

A visszaküldés költsége és a fogyasztó egyéb kötelezettségei

A fogyasztót megillető elállási jog gyakorlása során a fogyasztónak is be kell tartania a játékszabályokat. Így például a termék visszaküldésének költségeit a fogyasztó viseli, kivéve ha a webáruház az általános szerződési feltételeiben ezt magára vállalta.

 

A vonatkozó kormányrendelet szerint a fogyasztót az alábbi kötelezettségek terhelik:

-          az elállási jog gyakorlására 14 napja van

-          az elállási nyilatkozatot egyértelműen kell megtennie

-          a terméket legfeljebb 14 napon belül vissza kell küldenie

-          a termék visszaküldésének költségét a fogyasztó viseli, hacsak a webáruház ezt kifejezetten nem vállalta át

-          a fogyasztó részére nem jár vissza a termék kiszállításának teljes díja, ha a szokásosnál drágább kiszállítási módot választott

-          felel a termékben esetlegesen bekövetkező értékcsökkenésért

 

A Fogyasztó Barát legközelebb a szavatossági jogokkal folytatja a sorozatot.

 
Sorozatunkban a Jutasa Kft. képregényének segítségével mutatjuk be a fontos fogyasztói jogokat.

 

 

 

Tetszett a cikk? Nyomd meg a lenti gombot és támogasd a www.tudatosvasarlo.hu fenntartását egyszeri felajánlással.  Köszönjük!

 

   

 

Legyél Te is a Tudatos Vásárlók Egyesülete büszke támogatója!

A TVE éves támogatói díja 2500 forint. És ezért kapsz egy Tudatos Vásárló Kedvezménykártyát is.

Kattints ide, ha szeretnél 5-15% kedvezménnyel vásárolni a TVE által minősített helyeken.

Ha drágább kiszállítást választottál

A fogyasztó elállása esetén a webáruház 14 napon belül köteles visszafizetni a részünkre a megrendelt termék vételárát és a kiszállítás díját.

Sok webáruházban lehetőség van olyan kiszállítási módot kérni, ami a számunkra extra kényelmet biztosít (például néhány órán belüli kiszállítás). Ezek a kiszállítási módok általában drágábbak, mint a „sima” futár általi kiszállítás.

Természetesen ilyen esetben is élhetünk az elállás jogával, de jó ha tudjuk, hogy a webáruház ilyenkor nem köteles az általunk megfizetett teljes összeget visszafizetni a részünkre, hanem csak a termék vételárát és a „sima” kiszállítás díját.

A vonatkozó kormányrendelet ez ügyben így fogalmaz: „Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.”

A Fogyasztó Barát legközelebb azt mondja el, hogy elállás esetén kit terhel a termék visszaküldésének költsége.

A vonatkozó jogszabály a 45/2014. kormányrendelet 23. § (3) bekezdés

Sorozatunkban a Jutasa Kft. képregényének segítségével mutatjuk be a fontos fogyasztói jogokat.

 

 

 

Tetszett a cikk? Nyomd meg a lenti gombot és támogasd a www.tudatosvasarlo.hu fenntartását egyszeri felajánlással.  Köszönjük!

 

   

 

Legyél Te is a Tudatos Vásárlók Egyesülete büszke támogatója!

A TVE éves támogatói díja 2500 forint. És ezért kapsz egy Tudatos Vásárló Kedvezménykártyát is.

Kattints ide, ha szeretnél 5-15% kedvezménnyel vásárolni a TVE által minősített helyeken.

Újabb termékbemutató cég kapott bírságot

A Gazdasági Versenyhivatal megállapította, hogy a Jugis 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Jugis) jogsértően reklámozott egyes orvostechnikai, illetve gyógyászati segédeszközöket, mert a készülékeket valótlan gyógyító és egészségre vonatkozó hatásokkal népszerűsítette, valamint hamis diagnosztikai funkciókkal mutatta be termékbemutatóin a fogyasztóknak. A jogsértésért 6.100.000 forint bírságot szabott ki a GVH.

A GVH döntése szerint a Jugis 2013 májusa és 2014 áprilisa között tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, mert

 •  valótlanul állította, hogy a BNM pulzáló mágnesterápiás és a BNM polarizáltfény-terápiás készülékek alkalmasak betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására, és termékeit így is hirdette (pl. „alkalmas színekkel való gyógyításra”), valamint valótlanul tulajdonított a termékeknek az egészségre gyakorolt kedvező hatást (pl. „felgyorsítja az anyagcserét”);
 •  valótlanul népszerűsítette a BNM mikroáramú kötéseket gyógyhatásokkal (pl. „pontosan a fájó helyeken fejti ki a hatását”);
 •  megalapozatlanul jelenített meg diagnosztikai funkciókat a Magnetspace mágneses testelemző készülékkel végezhető vizsgálatok reklámozásakor.

 

A BNM pulzáló mágnesterápiás készülék a gyártói megfelelőségi nyilatkozata szerint orvostechnikai eszköz, azonban az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) felfüggesztette a készülék forgalmazását orvostechnikai eszközként, és megtiltotta reklámozását is. 

A BNM polarizáltfény-terápiás készülék az EEKH szakvéleménye szerint orvostechnikai eszköz és egyben gyógyászati segédeszköz. A BNM mikroáramú kötés a gyártói megfelelőségi nyilatkozata szerint orvostechnikai eszköz, ám azt az EEKH nem vizsgálta.

A Magnetspace mágneses testelemző készülékről a Jugis be sem nyújtott gyártói megfelelőségi nyilatkozatot a GVH-nak, ám kiderült, hogy az EEKH felfüggesztette a készülék forgalmazását orvostechnikai eszközként, a készülék reklámozását pedig szintén megtiltotta.

A GVH a bírság kiszabásakor a kommunikációs eszközök költségeire alapozott.

A GVH súlyosbító körülményként értékelte többek között azt, hogy

 • a jogsértő kereskedelmi gyakorlat kifejezetten sérülékeny fogyasztókat célzott meg, akik az átlagosnál érzékenyebbek az egészségügyi problémájukkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikációra
 • a jogsértő kereskedelmi gyakorlat a fogyasztók széles körét érte el,
 • a jogsértéssel érintett termék bizalmi termék.

Enyhítő körülményként értékelte a GVH, hogy a Jugis önként felhagyott az árubemutatók szervezésével a vizsgált termékekkel összefüggésben a versenyfelügyeleti eljárás megindítása előtt.

 

Erre figyelj orvostechnikai eszközök vásárlásakor 

Az orvostechnikai eszközök gyártása, forgalmazása és reklámozása szigorú szabályok szerint végezhető annak érdekében, hogy a nyilvántartásba vételt követően ellenőrizhető legyen a termék előállítása, értékesítése és népszerűsítése

Az orvostechnikai eszközök forgalmazásának megkezdése a gyártó által elvégzett megfelelőségi-értékelési eljárás eredményeként felhelyezett CE jelöléssel lehetséges;

A GVH tudományos megalapozottságot vár el és kizárólag megfelelő klinikai értékelést követően fogadja el gyógyhatás, illetve egészségre vonatkozó hatások állításának igazolását, és az értékelésnek tartalmaznia kell az adott eszköz használatának indikációját és teljesítőképességét a meghatározott tünetek enyhítésére.

 

Forrás: GVH

Kép: http://blueridgediscoveryschool.org/

A webáruház visszatartási joga

Ha fogyasztóként úgy döntünk, hogy élünk a 14 napos indokolás nélküli elállási jogunkkal, akkor kötelesek vagyunk egyértelmű elállási nyilatkozatot tenni, és a megvásárolt terméket visszaküldeni a webáruház részére. A webáruház az elállási nyilatkozat megérkezését követő 14 napon belül köteles a vételárat és a kiszállítási díjat a részünkre visszatéríteni.

 

 

A kormányrendelet a webáruházak részére biztosítja a visszatartási jogot. Ez azt jelenti, hogy a webáruház mindaddig nem köteles visszafizetni a vételárat és a kiszállítási díjat, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni

A Fogyasztó Barát tanácsa: a terméket - az elállási nyilatkozathoz hasonlóan - mindig igazolható formában küldjük vissza (pl. postai feladóvevénnyel), és a visszaküldés tényét mindig igazoljuk is az eladó felé. Ezt követően már nem hivatkozhat arra, hogy a vételárat és a kiszállítás díját nem utalja vissza nekünk!

 

Legközelebb arról lesz szó, hogy ki fizeti a révészt, ha nem a legkevésbé költséges kiszállítási módot választottuk, majd utóbb elálltunk a vásárlástól.

 

A vonatkozó jogszabály a 45/2014. kormányrendelet 23. §; (4) bekezdés

 

 

Sorozatunkban a Jutasa Kft. képregényének segítségével mutatjuk be a fontos fogyasztói jogokat.

 

 

 

 

Tetszett a cikk? Nyomd meg a lenti gombot és támogasd a www.tudatosvasarlo.hu fenntartását egyszeri felajánlással.  Köszönjük!

 

   

 

Legyél Te is a Tudatos Vásárlók Egyesülete büszke támogatója!

A TVE éves támogatói díja 2500 forint. És ezért kapsz egy Tudatos Vásárló Kedvezménykártyát is.

Kattints ide, ha szeretnél 5-15% kedvezménnyel vásárolni a TVE által minősített helyeken.

 

 

Teszteld magad! Milyen jogaid vannak internetes vásárláskor?

A Fogyasztó Barát tanácsait a Jutasa Kft. képregényének segítségével mutattuk be. 

 

 

A képre kattintva elindíthatod a tesztet

Netezünk, de nem védekezünk

Az Európai Bizottság 2013-ban és 2014-ben kutatást végzett, amely az Internet felhasználók félelmeit, tájékozottságát, internet-használati szokásait és a cyber bűnözéssel kapcsolatos tapasztalatait vizsgálta.

A kutatásból kiderül, hogy nagyon változatos az internethasználat mértéke az Uniós állampolgárok körében. Míg 63% mindennap használja az Internetet, addig 24%-a még soha sem használta, vagy nem elérhető számára.  Hazánkban az emberek fele netezik mindennap, 38% pedig még sohasem használta az Internetet, vagy nem elérhető számára.

 

Mire használjuk a világhálót?

2013-hoz képest bizonyos netes szolgáltatások használata megnőtt. Ezek közül leginkább

 • az online közösségi hálók használata (60%),
 • az internetes vásárlások aránya (57%) és
 • az online bankolás (54%) területén látható nagy változás.

Magyarországon a közösségi háló használatában nagyon hasonlóak az arányok, 62% használja erre az internetet. A másik két területen viszont jóval az EU-s átlag alatt maradunk. Csak 32%-ban használjuk vásárlásra, online bankhasználatra pedig csak 29%-ban. Leginkább mi is, csak úgy, mint az összes megkérdezett országban e-mailezésre használjuk a netet (82%).

 

Mitől félünk?

A megkérdezettek leginkább a következőktől tartanak:

 • 89% fél személyes információt megosztani;
 • 85%-uk szerint nő annak az esélye, hogy cyber bűnözés áldozatává váljon valaki;
 • 73% fél, hogy adatait nem kezelik megfelelő biztonsággal az oldalak;
 • 67% pedig attól tart, hogy ezeket az információkat a hatóságok nem tudják megfelelően biztonságban kezelni.

Az Uniós átlaghoz képest mi, magyarok kevésbé félünk, mindössze 72%-unk fél információt megadni online, míg az összes vizsgált országnál ez átlagosan 89%. Sokszor felmerül a kérdés, hogy az adatainkat, mennyire kezelik biztonságosan a honlapok. Hazánkban a megkérdezettek 60% tart ettől, míg a többi országban ez az érték 73%.

Az online bankolás és vásárlás során két nagy félelmünk van. Az egyik, hogy valaki rossz célokra használja föl az adatainkat. A másik pedig, hogy mennyire biztonságos az online fizetési mód. Az EU átlagában az emberek majdnem fele, 43%-a említette a fenti félelmeket.

 

Mit tehetünk?

Van néhány lépés, amit tehetünk azért, hogy nagyobb biztonságban legyünk.

Néhány ingyenes vírusirtó program:
Avira 
Avast 
Qihoo360

 

 • Telepíts vírusirtó programot a számítógépedre.
 • Ne nyiss meg ismeretlen feladótól érkező levelet.
 • Ne használd ugyanazt a jelszót.
 • Csak a saját számítógépedet használd, ha személyes adatot kell megosztanod.  

 

Mit teszünk valójában?

A kutatás hazánkra vonatkozó eredményei sajnos e tekintetben gyengébbek, mint az EU28 átlaga. A megkérdezettek 57%-nak volt vírusirtó program telepítve a számítógépére, bár nagyjából a harmada nem nyit meg ismeretlen helyről érkező levelet és ugyanennyi használja kizárólag a saját számítógépét. A megkérdezettek 20%-a használ különböző jelszavakat különböző oldalakon.

2013-hoz képest sokat változott a hozzáállásunk az internethasználathoz.  A többi országban a megkérdezettek 61%-nak van vírusirtó program telepítve a számítógépére, 49% pedig nem nyit meg olyan e-mailt, ami ismeretlen címről érkezik. 38%-uk kevésbé ad meg személyes adatokat a különféle honlapokon, 5-ből 3 használó pedig megváltoztatta legalább egy jelszavát az elmúlt egy évben.

A kutatás a jelszavak cseréjére külön kitér. Az EU28 országokban átlagosan a megkérdezettek 61%-a cserélte le a jelszavát az elmúlt egy évben, míg hazánkban kevesebb, mint az emberek fele, 46% tett így. Ráadásul az online vásárlási oldalakon a magyar embereknek csak 3%-a cserélte le jelszavát, ami a legalacsonyabb az Uniós országok között.

 

Forrás: http://ec.europa.eu/

 

 

Tetszett a cikk? Nyomd meg a lenti gombot és támogasd a www.tudatosvasarlo.hu fenntartását egyszeri felajánlással.  Köszönjük!

 

   

 

Legyél Te is a Tudatos Vásárlók Egyesülete büszke támogatója!

A TVE éves támogatói díja 2500 forint. És ezért kapsz egy Tudatos Vásárló Kedvezménykártyát is.

Kattints ide, ha szeretnél 5-15% kedvezménnyel vásárolni a TVE által minősített helyeken.

 

Az eladó visszatérítési kötelezettségének módja

 

A webáruház elállás esetén a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon köteles visszatéríteni. Ha utaltunk, utalással kapjuk vissza a pénzünket. Ha készpénzben fizettünk, nekünk is így jár vissza, 14 napon belül.

Persze kifejezett beleegyezésünk alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

A vételár az általunk alkalmazott fizetési móddal egyező módon jár vissza elállás esetén.

 

A Fogyasztó Barát legközelebb elmondja, hogy mit jelent a visszatartás joga.

 

A vonatkozó jogszabály a 45/2014. kormányrendelet 23. §;

 

 

Sorozatunkban a Jutasa Kft. képregényének segítségével mutatjuk be a fontos fogyasztói jogokat.

 

 

 

 

Tetszett a cikk? Nyomd meg a lenti gombot és támogasd a www.tudatosvasarlo.hu fenntartását egyszeri felajánlással.  Köszönjük!

 

 

Legyél Te is a Tudatos Vásárlók Egyesülete büszke támogatója!

A TVE éves támogatói díja 2500 forint. És ezért kapsz egy Tudatos Vásárló Kedvezménykártyát is.

Kattints ide, ha szeretnél 5-15% kedvezménnyel vásárolni a TVE által minősített helyeken.

 

Gyerekek használták volna a visszavont termékek harmadát

Az Európai Bizottság adatai szerint 2014-ben közel 2500 veszélyesnek ítélt terméket – köztük játékokat, ruházati cikkeket és gépjárműveket – vontak ki a piaci forgalomból, illetve akadályozták meg az Unióba való behozatalukat a RAPEX rendszeren keresztül. A Bizottság és a tagállamok 12 éve működnek együtt annak érdekében, hogy az európai piacon hozzáférhető termékek biztonságosak legyenek. 2003 és 2014 között 17-szeresére nőtt a bejelentett hibás terméke száma.

 

 

Az élboly: magyar, spanyol és német hatóságok

2014-ben összesen 2435 értesítést vettek nyilvántartásba, ebből 291-et Magyarországon (12%). Ezzel Magyarország a legszorgalmasabb bejelentő a tagállamok között, megelőzve a fej-fej mellett teljesítő, ám sokkal nagyobb piacnak számító Németországot és Spanyolországot. A 2755 nyomonkövetési intézkedésből pedig 122 volt magyar.

 

Hogyan működik a fogyasztóvédelmi háló?
Ha egy tagállam veszélyes terméket észlel, értesítést küld a riasztási rendszerben. Az összes többi ország megvizsgálja, hogy az érintett termék jelen van-e belföldi piacán. Amennyiben igen, jelzi, hogy milyen nyomonkövetési intézkedést hajtott végre (az értékesítés tilalma/leállítása, kereskedelmi forgalomból való kivonás, visszahívás vagy a behozatal vámhatóságok általi elutasítása). 

Gyerektermékek és divatáruk a legproblémásabbak

2014-ben elsősorban a játékok (28%), valamint a ruházati cikkek, a textíliák és a divatáru (23%) esetében volt szükség intézkedésekre. A problémás termékek 3%-a gyerekgondozási és a gyerekellátásban használatos termék volt, így összességében a rossz termékek közel harmadát gyerekek használták volna.

A két legproblémásabb termékkel (játék és ruházati cikkek) járó kockázat leggyakrabban a vegyi jellegű kockázat, illetve a sérülés- és fulladásveszély volt.

A 2014-ben bejelentett legjellemzőbb vegyi jellegű kockázatok olyan termékekhez kapcsolódtak, mint például cipők és bőrtermékek (a bőrszenzibilizáló hatású króm(VI)), játékok és gyermekápolási cikkek (a potenciálisan termékenységi problémákhoz vezető műanyag-lágyítószerek), valamint divatékszerek (káros nehézfémek).

 

Mi baja lehet a fogyasztóknak?

A legtöbbször a termék sérülésveszélyessége (26%) miatt adtak ki riasztást, ezt követően kiugró a kémiai kockázat (25%) miatt veszélyesnek minősített termékek száma. A fulladás- (12%) és az áramütés-veszély (11%) is gyakori probléma volt.

 

Az a nagy kiugrás a grafikonban a problémás kínai áruk száma

 

Kínai, márkátlan és azonosíthatatlan termékek

A riasztási rendszerben a származási országok között továbbra is Kína áll az élen. 2014-ben  – csakúgy, mint 2013-ban – a veszélyes termékekről szóló összes bejelentés 64%-a Kínából származó termékekhez kapcsolódott. A termékek egy része nem azonosítható származási hely szerint, 13%-uk nem azonosítható a márkanév alapján, 3%-nál még azonosító szám vagy típus sincs.

 

 

 

Az Európai Bizottság jelentése alapján

Fotó: Danielbarquero, Dreamstime

 

 

Tetszett a cikk? Nyomd meg a lenti gombot és támogasd a www.tudatosvasarlo.hu fenntartását egyszeri felajánlással.  Köszönjük!

 

   

 

Legyél Te is a Tudatos Vásárlók Egyesülete büszke támogatója!

A TVE éves támogatói díja 2500 forint. És ezért kapsz egy Tudatos Vásárló Kedvezménykártyát is.

Kattints ide, ha szeretnél 5-15% kedvezménnyel vásárolni a TVE által minősített helyeken.

 

 

 

Egymilliárdos gigabírságot kapott az Auchan, mert jogtalanul sarcolta a beszállítóit

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint az Auchan Magyarország Kft. (Auchan) megsértette a kereskedelmi törvényt, mert utólagos árkedvezmény-támogatás címén, egyoldalúan díjat számított fel beszállítóinak, hogy termékeik bekerülhessenek az Auchan árukészletébe. Mivel a vállalkozást visszaélt jelentős piaci erejével, 1.061.300.000 forint bírságot kapott a Versenyhivataltól.

 

 

Nem élelmiszer termékekről van szó

A GVH vizsgálata feltárta, hogy az Auchan 2006. június 1. és 2014. december 31. között a nem élelmiszer jellegű termékek beszállítóinak mintegy háromnegyedétől egyedi, százalékos mértékű, forgalomtól független, az átvett teljes nettó áruértékre vetített utólagos árkedvezmény-támogatási díjat kért azért, hogy az érintett vállalkozás bekerülhessen vagy bennmaradhasson az Auchan árukészletében.

 

Olyanért kértek pénzt, amiért nem adtak cserébe semmit

A GVH azonban nem azonosított olyan szolgáltatást, amelynek ellentételezésére szolgálhatott volna az utólagos árkedvezmény-támogatás, annak semmiféle teljesítményösztönző funkciója nem volt, tehát az gyakorlatilag – elnevezésétől eltérően – díjként működött.

 

A Tudatos Vásárlók Egyesülete idevágó kutatásai
A beszállítók sarcolásával az élelmiszerláncban, illetve ennek társadalmi és környezeti hatásaival a Tudatos Vásárlók Egyesülete is foglalkozik több éve. 2013-as kutatásunk megállapította, hogy a nagy láncok üzletszabályzatai, melyet törvényi kötelezettségük létrehozni, a megvalósulásuk jelenlegi minőségében nagyon korlátozott mértékben alkalmasak arra, hogy megelőzzék a tisztességtelen forgalmazói magatartást az élelmiszerkereskedelem területén. További kiadványaink a témában itt találhatók.

 
Nem szabad pénzt kérni az áruházba kerülésért

A kereskedelmi törvény tiltja, hogy egy kereskedő egyoldalúan díjat számítson fel a beszállítóinak, hogy azok a kereskedői beszállító listára, illetve termékeik a kereskedői árukészletbe kerüljenek, továbbá nem szabhat ki díjat más, a beszállító által nem igényelt szolgáltatásért sem.

 

Súlyosbító körülmény: tudták, hogy tilosban járnak

A GVH jelentős súlyosító körülményként értékelte, hogy az Auchan változatlanul folytatta jogsértő magatartását az után is, hogy a GVH nyilvánosságra hozta 2012. júniusi, a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.-vel szemben, a Vj/47/2010. számú ügyben hasonló okok miatt hozott határozatát.

 

Enyhítő körülmény: nem a kicsiket sanyargatták

Enyhítő körülményként vette figyelembe a GVH, hogy a beszállítók egy része (átlagosan 44%) nem kiszolgáltatott piaci szereplőnek tekinthető kis- és középvállalkozás volt.

 

 

Fotó: Nicolas Buffler, Flickr

 

 

 

Tetszett a cikk? Nyomd meg a lenti gombot és támogasd a www.tudatosvasarlo.hu fenntartását egyszeri felajánlással.  Köszönjük!

 

   

 

Legyél Te is a Tudatos Vásárlók Egyesülete büszke támogatója!

A TVE éves támogatói díja 2500 forint. És ezért kapsz egy Tudatos Vásárló Kedvezménykártyát is.

Kattints ide, ha szeretnél 5-15% kedvezménnyel vásárolni a TVE által minősített helyeken.

 

Szennyezett kávé bukott a NÉBIH tesztjén

39 őrölt pörkölt kávét vizsgált terméktesztjén a NÉBIH, köztük két-két Magyarországon és Ausztriában egyaránt kapható kávéféleség összehasonlító vizsgálatára is sor került. A negyedkilós kiszerelésű, őrölt, pörkölt termékeknél minőségi és biztonsági paramétereket mértek, a jelölési előírások betartását ellenőrizték, valamint kedveltségi vizsgálatot végeztek a szakemberek.

 

Minőség, növényvédőszer-maradék rendben

Valamennyi termék megfelelt az előírásoknak a minőségre vonatkozó paraméterek (vízben oldódó szárazanyag-tartalom, víztartalom, koffeintartalom) esetében. Szintén nem volt gond a növényvédőszer-maradékok területén. A termékeknél 399 különböző hatóanyag és azok bomlástermékeinek vizsgálatára került sor és egyetlen kávéféleség sem tartalmazott kimutatható mennyiségben növényvédőszer-maradékot.

 

Két termék jelölésén lehet javítani

A szakemberek ellenőrizték a jelölési követelmények betartását is. Két esetben találkoztak kisebb jelölési hibával, ami miatt a felelős élelmiszervállalkozásokat figyelmeztetették. A Caffe Pellini Top arabica 100 % kiváló minőségű őrölt kávé jelölése ne volt megfelelő. A magyar nyelvű jelölésen megadott dátumformátum (nap/hónap/év) nem azonos a gyártó által ténylegesen használt hónap/év formátummal. A Mokate Classic tostato all 'Italiana őrölt pörkölt kávé  címkéjén a nettó tömeg jelölés karakternagysága nem érte el a 4 mm-t. 

 

Nagyon gyanús anyagot találtak egy kávéban

Az Ochratoxin-A kis mennyiségben többféle élelmiszerben is előfordulhat, jelenléte nem küszöbölhető ki teljesen, az Unióban szigorú előírás vonatkozik a megengedett határértékekre. Ezen jogszabályoknak egy kivétellel minden termék megfelelt: a D.KAISER Krone őrölt, pörkölt kávéban a maximálisan megengedett kilónkénti 5,0 mikrogramm Ochratoxin-A tartalom több mint kétszeresét mutatták ki a laborvizsgálatok. A hatóság azonnali hatállyal elrendelte a forgalomból történő kivonást és a fogyasztókhoz eljutott termékek visszahívását, a gyártóval szemben pedig élelmiszer ellenőrzési bírságot szab ki.

 

Ez EU tudományos szakbizottsága szerint az Ochratoxin-A igazoltan rákkeltő egerekben és patkányokban, az emberi rákkeltő hatás alátámasztásához további vizsgálatok kellenek. Az elővigyázatosság elve miatt jelenleg az embereknek maximálisan megengedhető heti bevitelt 120 nanogramm testsúlykilogramminkénti értékben rögzítetik a jögszabályok.

 

Melyik kávé a legfinomabb?

A kedveltségi rangsor felállításánál szempont volt az illat, ízérzet, testesség végül pedig a kávéról egy összbenyomás értékelése. A bírálaton a hatóság szakemberei, kávészakértők, többek között Tóth Sándor többszörös barista bajnok és Szongoth János kávészakértő, valamint „átlagfogyasztók” vettek részt. A tesztelők a kávékat az úgynevezett brazil (cupping) módszerrel kóstolták és hasonlították össze. A kedveltségi rangsor ez lett:

 

1. Tchibo Exclusive őrölt pörkölt kávé, 2 396 Ft/kg

2. Bellarom Gold őrölt pörkölt kávé 3 596 Ft/kg

3. Pellini Tradizionale, őrölt kávé 4 998 Ft/kg

4. Cafe Pellini Top (arabica 100 %), 11 996 Ft/kg 

5. Spar Regio Gold, 2276 Ft/kg

6. S Budget Caffee Classico, 1556 Ft/kg

7. Grano de Café, 1556 Ft/kg

8. Douwe Egberts Omnia Classic, 3196 Ft/kg

9. Jacobs Merido Mocca, 2160 Ft/kg

10. Lavazza Crema e Gusto, 5540 Ft/kg

 

A szennyezett kávé nem is volt finom

A kedveltségi vizsgálattal párhuzamosan zajlottak a laborvizsgálatok, így még a határérték felett Ochratoxin-A-t tartalmazó kávé is szerepelt a kóstoláson. A tesztelők e kávénál idegen ízt éreztek. A vizsgálat kimutatta, hogy a termék glutént és – a mikroszkópos vizsgálat alapján – idegen növényi eredetű keményítőszemcséket tartalmaz. A toxin szennyezettség és a glutén tartalom mellett a termék alacsony koffeintartalma is gyanússá vált a hatóság számára. A gyártónál a NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatósága helyszíni ellenőrzést végzett és nyomonkövetési problémákat tárt fel. Az ellenőrök az üzemben 8,2 tonna terméket koboztak el, további 12 tonna esetében forgalmi korlátozást rendeltek el, az üzem működését pedig felfüggesztették.

 

Forrás és további adatok a NÉBIH blogján.

 

Fotó: Susanne Nilsson, Flickr

 

 

 

Tetszett a cikk? Nyomd meg a lenti gombot és támogasd a www.tudatosvasarlo.hu fenntartását egyszeri felajánlással.  Köszönjük!

 

   

 

Legyél Te is a Tudatos Vásárlók Egyesülete büszke támogatója!

A TVE éves támogatói díja 2500 forint. És ezért kapsz egy Tudatos Vásárló Kedvezménykártyát is.

Kattints ide, ha szeretnél 5-15% kedvezménnyel vásárolni a TVE által minősített helyeken.

 

  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
  a fogyasztók érdekében

Smink